empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »

Termiczna utylizacja, czy spalanie odpadów?

Termiczna utylizacja odpadów to określenie – wytrych, umożliwiające ukrycie zwalczanych przez społeczeństwa lokalne spalarni odpadów. Od 15 lat czynione są próby budowania w Polsce spalarni odpadów, skutecznie torpedowane przez obywateli, którym grozi mieszkanie w sąsiedztwie spalarni. ...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Inwestycja w OZE na przykładzie energetyki wiatrowej – czy naprawdę się opłaca?

O popularności inwestycji w energetykę wiatrową nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć w małym stopniu interesuje się rynkiem energii i obserwuje trwający od co najmniej kilku lat w całej Europie wysyp projektów farm wiatrowych. Co powoduje tak duże zainteresowanie inwestorów, którymi są...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce – dziś i w niedalekiej przyszłości

Przetwarzanie energii wód geotermalnych nie jest w Polsce nowością (najstarszy zakład - Geotermia Podhalańska działa już od ponad 15 lat), jednak liczba obiektów bazujących na tym odnawialnym źródle jest niewielka. Jakkolwiek, w obliczu drożejących importowanych surowców energetycznych o...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Problem dużych awarii systemu elektroenergetycznego

Zwykle stany awaryjne systemu elektroenergetycznego powstają przy wyłączeniu z ruchu co najmniej dwóch elementów systemu. Zakładamy, że w sieciach przesyłowych i w sieciach dystrybucyjnych występują celowe redundancje (rezerwowanie elementów). Wyłączenie jednego elementu (planowane) nie może –...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Symulatory w energetyce – przyszłość czy rzeczywistość?

Symulatory lotów od wielu lat są powszechnie stosowane przez linie lotnicze do celów szkolenia pilotów. Jest to najtańszy i najbezpieczniejszy sposób rozwijania umiejętności, a jednocześnie, szczególnie przy zaawansowaniu obecnej technologii, sposób zbliżony do realnych warunków ...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Efektywne Wykorzystanie Energii w Napędach

Sprawność silników elektrycznych w dużym stopniu rzutuje na płacone przez użytkowników rachunki za energię elektryczną. Wyższa sprawność energetyczna oznacza niższe koszty eksploatacyjne silników, na które składają się głównie stale rosnące ceny energii. Koszty zużywanej energii dominują w...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce - uwarunkowania, plany, realizacja

Odpady komunalne stanowią jedną z najbardziej istotnych grup odpadów wytwarzanych w Polsce. Rozdzielenie trendu wzrastającej ilości wytwarzanych odpadów od wzrastającego przychodu narodowego i poziomu konsumpcji ciągle, jak na razie, pozostaje w sferze wiodących wyzwań zdefiniowanych przez...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów w ZUSOK

Rozmowa z Tomaszem Wadas – głównym technologiem, z-cą dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych Kiedy powstał  i czym zajmuje się ZUSOK? Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie został uruchomiony w 2000 roku, po pięciu latach budowy....

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów

Spalanie odpadów od lat budzi wiele kontrowersji oraz protestów społecznych. Protesty te, wystąpiły praktycznie we wszystkich krajach Europy, a nasiliły się szczególnie w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, a ich organizatorom udało się niejednokrotnie zablokować budowę spalarni odpadów. Pomimo...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Ogrzewanie i kontrola wilgotności w szafach elektrycznych

Rezultatem postępującej miniaturyzacji podzespołów elektronicznych jest ich duże upako­wanie w szafach sterowniczych. Prowadzi to do wzrostu temperatury w obudowach - zwłasz­cza, gdy temperatura otoczenia również wzrasta. Dlatego instalowanie systemów obniżają­cych temperaturę wewnątrz szaf...

STEGO Polska sp. z o.o.

Czy można ograniczyć emisję CO2?

Wielkość emisji CO 2 z elektrowni wynika ze sprawności przetwarzania energii chemicznej węgla w energię elektryczną. W związku z powyższym zmniejszenie emisji CO 2 z polskich elektrowni w najbliższych latach, można osiągnąć tylko przez zmniejszenie produkcji energii, co jest nie do...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Wentylatory filtrujące STEGO

Wysoka temperatura ma bardzo niekorzystny wpływ na aparaty elektryczne i podzespoły elektroniczne pracujące w szafach sterowniczych czy rozdzielczych. Zbyt wysoka temperatura może powodować zakłócenia w pracy układów, w wielu przypadkach może także dojść do zatrzymanie procesu produkcyjnego....

STEGO Polska sp. z o.o.

Zadanie: wybór klimatyzatorów

Klimatyzacja ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania nowoczesnych linii produkcyjnych. W przypadku niewłaściwego zestawienia komponentów trzeba liczyć się nie tylko z kosztami elementów zniszczonych lub uszkodzonych przez zbyt wysoką temperaturę, lecz także ze...

RITTAL Sp. z o.o.

Konwersja energii słonecznej na chemiczną

Rosnące globalne zapotrzebowanie energetyczne powoduje stopniowe wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnych. W związku z tym poszukiwane są odnawialne źródła energii, których stosowanie nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Możliwość wykorzystania wodoru jako wydajnego paliwa...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Projektowanie w procesie inwestycyjnym

Warunkiem rozpoczęcia każdej budowy względnie modernizacji istniejącego obiektu jest posiadanie przez inwestora kompletnej dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez różnorodne instytucje. Wybrany zaś do realizacji projekt powinien  stanowić możliwie optymalne pod względem technicznym,...

Energotest sp. z o.o.

Przeglądy i badania okresowe aparatury zabezpieczeniowej i układów mikroprocesorowych

Tematyką referatu są badania okresowe urządzeń i układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Obecnie układy wyprowadzenia mocy wyposażone są w urządzenia i układy zrealizowane w każdej z możliwych technik czyli: przekaźniki elektromechaniczne, przekaźniki elektroniczne oraz...

Energotest sp. z o.o.

Systemy rejestracji i analizy zdarzeń i zakłóceń w urządzeniach elektroenergetycznych, na przykładzie konkretnych aplikacji

Referat porusza podstawowe problemy nowoczesnych systemów rejestracji. Dokument opisuje wymagania i tendencje rozwojowe docelowych systemów rejestracji w oparciu o zbieranie informacje z wielu źródeł danych występujących w układach elektroenergetycznych z uwzględnieniem rejestratorów...

Energotest sp. z o.o.

Energie odnawialne - szanse i przeszkody

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowi istotny składnik w działaniach służących zapobieganiu globalnemu ociepleniu klimatu [4] . Jednocześnie tworzenie OZE to ważny czynnik rozwoju lokalnego: umożliwia budowanie wartości dodanej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów,...

Wydawnictwo i Wortal "Nowa Energia" - Nowa Energia - D. Kubek i M. Marchwiak sc