Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-01-14
Legalizacja wag i innych mierników

fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe

Możliwość przemysłowego wykorzystania danej wagi jest uzależniona od decyzji Urzędu Miar. Ta nietypowa instytucja zajmuje się kontrolowaniem wszystkich wag używanych w naszym kraju, pod kątem dokładności ich pracy. Innymi słowy, sprawdza się, czy dana waga wyświetla taki dokładnie ciężar, jaki się na niej znajduje. Dzięki temu wszystkie stosowane w handlu wagi działają jednakowo, w sposób precyzyjny i poprawny. Legalizacja nowej wagi jest przy tym warunkiem możliwości jej używania w codziennej pracy.

 

Waga wadze nierówna

Wagi, z których mogą korzystać polscy przedsiębiorcy, muszą pozytywnie spełnić wszystkie ustawowe kryteria. Przede wszystkim – wyświetlany przez nie wynik pomiaru nie może być obarczony większym niż dopuszczalnym błędem.

W celu legalizacji danej wagi należy udać się do Urzędu Miar. Oceniający daną wagę specjaliści sprawdzają jej konstrukcję oraz sposób działania. Jeśli przyrząd działa poprawnie i spełnia wszystkie wymogi, przyznawany jest mu odpowiedni certyfikat. Dzięki temu dana waga może być swobodnie wykorzystywana w czasie ważenia towarów i produktów przeznaczonych do użycia poza terenem przedsiębiorstwa.

Legalizacja wagi – co warto wiedzieć?

Z wag legalizowanych korzysta się przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w których dokonuje się ważenia produktów sprzedawanych lub przekazywanych poza obręb przedsiębiorstwa. Gdy waga jest używana w celach technologicznych w obrębie danego przedsiębiorstwa (np. w czasie ważenia towaru przeznaczonego do potrzeb własnych pracowników), wówczas nie musi być legalizowana.

Legalizacja wagi polega na przyznaniu jej oceny zgodności, która obowiązuje przez okres dwóch lat od daty 1 grudnia w roku legalizacji wagi. Po upływie tego okresu dokonuje się ponownego badania, nazywanego ponowną legalizacją. Jest ono wykonywane cyklicznie (zazwyczaj co 2 lata) od momentu wykonania oceny zgodności.

Gdzie legalizować wagi mechaniczne, elektroniczne i inne?

Legalizacja wagi może zostać wykonana przez specjalizujące się w tej dziedzinie przedsiębiorstwo. Szczególnie warta polecenia jest oferta pcm.pomorskie.pl, czyli Polskiego Centrum Metrologii. Jego pracownicy specjalizują się w legalizacji wag różnych typów i zastosowań. Wykonanie legalizacji obejmuje przy tym wszystkie potrzebne działania, w tym między innymi: transport wzorca (lub wzorców) masy, opłata delegacji inspektora z Urzędu Miar, pokrycie kosztów opłaty legalizacyjnej i inne.

Cena legalizacji danej wagi jest ustalana indywidualnie i różni się w zależności od właściwości danego urządzenia, ilości wzorców mas potrzebnych do jego obsługi oraz konieczności wykorzystania innych urządzeń (na przykład dźwigu).

Oferta pcm.pomorskie.pl obejmuje niemal wszystkie obecne na naszym rynku rodzaje wag: handlowe (sklepowe, kalkulacyjne, liczące, techniczne, platformowe, pomostowe), wagi laboratoryjne, (analityczne, precyzyjne, przenośne, wagosuszarki), wagi medyczne (wagi niemowlęce, osobowe, krzesełkowe), przemysłowe (samochodowe, kolejowe, wagi na łyżce ładowarek) oraz przenośnikowe i automatyczne (napełniające, dozujące, wagi do ważenia worków big-bag).

 

Źródło:
pcm.pomorskie.pl