Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2020-01-21
Tłumaczenia techniczne i ich specjalistyczny charakter

technical-sketch-se46qgt.jpg

Tłumaczenia techniczne należą do najbardziej skomplikowanych i specjalistycznych rodzajów profesjonalnych przekładów. Wysokospecjalistyczny charakter stosowanego słownictwa oraz interdyscyplinarność sprawiają, że ich realizacją zajmować się mogą jedynie najlepsi i najbardziej wykwalifikowani tłumaczenie, którymi najczęściej są dyplomowani inżynierowie. Co warto wiedzieć o tłumaczeniach technicznych i komu powierzyć ich przygotowanie?

 

 

Tłumaczenia techniczne – charakterystyka najpopularniejszych przekładów specjalistycznych

Tłumaczenia techniczne zaliczane są do grupy wysokospecjalistycznych przekładów. W translatoryce pojęcie tłumaczeń technicznych zostało zdefiniowane około roku 1960 i aktualnie są to najczęściej wykonywane przekłady o profesjonalnym charakterze. Tłumaczenia techniczne stanowią obecnie ok. 90% wszystkich przekładów, realizowanych przez profesjonalnych tłumaczy technicznych. Cechuje je duża interdyscyplinarność, gdyż dokumenty i teksty o tym charakterze często łączą w sobie wiedzę z zakresu różnych dziedzin; są także niełatwą gałęzią przekładów, gdyż zawierają charakterystyczne słownictwo, terminologię oraz informacje.

Z tłumaczeń technicznych chętnie korzystają firmy, które dążą do rozwoju, a w swojej codziennej pracy wykorzystują nowoczesne technologie, ułatwiające im realizację celów zawodowych. Prężnie rozwijający się przemysł, powszechny dostęp do nowoczesnych rozwiązań oraz możliwość czerpania z osiągnięć technologicznych z całego świata sprawia, że niezbędne staje się przygotowanie przekładów technicznych, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych rozwiązań oraz ich bezpieczne i efektywne wcielenie w codzienne życie. Tłumaczenia techniczne są użyteczne w wielu dziedzinach gospodarki oraz przemysłu, a sięgają po nie firmy związane z przemysłem ciężkim, energetyką, rolnictwem, budownictwem, motoryzacją i transportem, informatyką, a także górnictwem, telekomunikacją czy też inżynierią środowiska.

Tłumaczenia techniczne są realizowane dla bardzo rozległego spektrum dokumentów i tekstów. Do najczęściej przekładanych dokumentów o tym charakterze należą m. in. opisy i tłumaczenia rysunków technicznych, instrukcje obsługi maszyn, podręczniki użytkowania urządzeń, dokumentacja przetargowa, karty charakterystyki i karty bezpieczeństwa, opisy patentowe, dokumenty SIWZ i wiele innych. Tłumaczenia techniczne mogą być przygotowywane także w celach edukacyjnych, jak choćby dla podręczników akademickich z zakresu przedmiotów technicznych.

 

W czym tkwi sedno tłumaczeń technicznych i kto może zajmować się ich realizacją?

Realizacja tłumaczeń technicznych wymaga zarówno wysokiego poziomu umiejętności językowych, jak i szerokiej wiedzy tematycznej, którą dysponują jedynie specjaliści, posiadający kierunkowe wykształcenie techniczne. Aby poprawnie i zgodnie ze sztuką translatorską przełożyć na język docelowy tekst o charakterze technicznym nie wystarczy samo biegłe operowanie językiem obcym – teksty techniczne naładowane są bowiem specjalistyczną, zwykle niezrozumiałą dla ogółu terminologią, która musi zostać właściwie przetłumaczona, aby tekst mógł zostać prawidłowo wykorzystany w miejscu docelowym.

W przekładach dokumentów technicznych bardzo ważna jest również spójna i konsekwentna terminologia oraz pewna oficjalna, uzasadniona schematyczność. Z tego powodu profesjonalni tłumacze techniczni w swojej codziennej pracy często wspomagają się nowoczesnymi rozwiązaniami, do których należą m. in. programy typu CAT. W tego typu tekstach istotną rolę pełni także kontekst kulturowy, którego umiejętne uwzględnienie jest tak samo istotne, jak umiejętności językowe. Rozbieżności kulturowe są widoczne nie tylko w różnicach w formacie zapisu dat i godzin, jednostek miar i walut, ale także w zakresie znaczenia poszczególnych słów oraz ich subiektywnego pojęcia istotności dla odbiorcy.

Nawet w przypadku tak wysoce sformalizowanych i często pozbawionych indywidualnego charakteru tekstów jak tłumaczenia techniczne, niewłaściwe użycie słów, bez uwzględnienia subtelnych, kulturowych różnic znaczeniowych pomiędzy nimi, może całkowicie zmienić pierwotny wydźwięk tekstu – czyniąc go bezużytecznym w konkretnym przypadku. Doskonale widać to m. in. na przykładzie sposobów ostrzegania o ryzyku, które może być pojmowane w różnych kręgach kulturowych w odmienny sposób.

 

Profesjonalne tłumaczenia techniczne w Podgórskim Biurze Tłumaczeń

Tłumaczenia techniczne to specjalistyczne przekłady, których realizacją trudnić się mogą jedynie profesjonalni i wysoko wykwalifikowani tłumacze. Realizacja profesjonalnych tłumaczeń technicznych wymaga od nich także stałego dokształcania się oraz pogłębiania wiedzy z zakresu konkretnej specjalizacji. Z tego powodu, w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, realizowane przez Podgórskie Biuro Tłumaczeń przekłady techniczne są powierzane wyłącznie sprawdzonym i wykwalifikowanym tłumaczom, będącymi jednocześnie inżynierami lub udokumentowanymi specjalistami w dziedzinie, której dotyczy przekładany dokument.

 

Źródło:
pbt.com.pl