Powrót do listy komunikatów Dodano: 2022-05-20  |  Ostatnia aktualizacja: 2022-05-20
Do czego służy transformator?
Do czego służy transformator?

Transformator, to element (urządzenie) sieci elektrycznej, którego zadaniem jest zwykle zamiana napięcia wejściowego (doprowadzonego do uzwojenia pierwotnego) na żądaną wartość napięcia wyjściowego (na zaciskach uzwojenia wtórnego).

 

W przypadku transformatorów SN/nN mamy do czynienie z transformatorami obniżającymi napięcie. Tego typu transformatory są spotykane niemal u każdego większego odbiorcy, tj. w przedsiębiorstwach, uczelniach, na osiedlach mieszkaniowych, urzędach państwowych, stacjach paliw, supermarketach, stacjach transformatorowych miejskich słupowych i budynkowych. Wyróżniamy transformatory SN/nN suche i olejowe, różniące się właściwościami i zastosowaniem. Urządzenia te mają zmniejszać napięcie energii elektrycznej dostarczanej z sieci zakładu energetycznego do poziomu napięcia odbiorników odbiorcy. Transformator stanowi jedno z najważniejszych urządzeń w systemie elektroenergetycznym.

 

Jakie czynności są realizowane w ramach przeglądów transformatorów SN/nN?

Urządzenia elektroenergetyczne wymagają systematycznych przeglądów, aby możliwe było ich utrzymanie w odpowiednim stanie – to samo dotyczy transformatorów montowanych w stacjach transformatorowych. Zaniechanie regularnej kontroli i przeglądów może mieć kosztowne i poważne konsekwencje, łącznie ze zniszczeniem stacji transformatorowej. Winno się również pamiętać, że przeglądy stacji transformatorowych i transformatorów są obowiązkowe i wynikają z przepisów prawa budowlanego, rozporządzeń w nim zawartych oraz odnośnych norm. Więcej informacji o wymogach związanych z przeglądami transformatorów lub całych stacji transformatorowych i kosztach tego typu usług można znaleźć na stronie https://wasztan.pl

Co obejmuje taki przegląd?

 

Czynności wykonywane podczas przeglądów dla transformatorów suchych

Co uwzględnia przegląd w przypadku transformatorów suchych?

Najczęściej przegląd polega na:

 • odkurzeniu transformatora i dokładnym oczyszczeniu sprężonym powietrzem kanalików i przestrzeni między uzwojeniami górnego i dolnego napięcia,
 • sprawdzeniu działania zabezpieczeń temperaturowych i układów chłodzenia,
 • czyszczeniu izolatorów i cewek,
 • pomiarach rezystancji izolacji,
 • pomiarach rezystancji uzwojeń,
 • pomiarach temperatury uzwojeń i rdzenia,
 • dokręceniu elementów stykowych kluczem dynamometrycznym,
 • oględzinach stanu stabilizatorów, czujników, usztywniaczy, pakietu rdzenia,
 • oględzinach i sprawdzeniu czy cewki faz są wycentrowane i czy uzwojenia nie uległy przemieszczeniu, bądź rozwarstwieniu,
 • sprawdzeniu czy powłoka antykorozyjna rdzenia oraz pakietowanie rdzenia nie są uszkodzone.

W szczególnych przypadkach wskazane mogą być pomiary rozmagnesowania rdzenia, (a w zasadzie rozmagnesowanie rdzenia po pomiarach), pomiar przekładni i specjalistyczne testy diagnostyczne. Przeglądom transformatorów powinny towarzyszyć również pomiary uziemień stacji transformatorowej.

Defekty transformatorów suchych w dużej części przypadków nie są możliwe do ujawnienia na podstawie obserwacji i oględzin z bezpiecznej odległości - bez wyłączenia zasilania.

Na rys. 1 wskazano uszkodzony transformator SN/nN 15/0,4kV Sn=3150kVA, którego defektów nie widać nawet z odległości ok. 1m. Na rys. 2 wskazano zbliżenie na tą samą jednostkę i detal rozwarstwienia izolacji i uzwojeń cewki DN transformatora wykryty podczas przeglądu.

 

Rys. 1. Transformator SN/nN 15/0,4kV Sn=3150kVA poddany oględzinom z odległości ok. 1m (nie widać defektów jednostki).
Rys. 1. Transformator SN/nN 15/0,4kV Sn=3150kVA poddany oględzinom z odległości ok. 1m (nie widać defektów jednostki).

 

 

Rys. 2. Transformator SN/nN 15/0,4kV Sn=3150kVA poddany oględzinom z bliskiej odległości - zbliżenie na detal uszkodzenia uzwojeń i izolacji DN (niskiego napięcia).
Rys. 2. Transformator SN/nN 15/0,4kV Sn=3150kVA poddany oględzinom z bliskiej odległości - zbliżenie na detal uszkodzenia uzwojeń i izolacji DN (niskiego napięcia).

 

 

Czynności wykonywane podczas przeglądów dla transformatorów olejowych

W przypadku transformatorów olejowych przegląd obejmuje częściowo te same działania. Oto, jakie prace należy zwykle wykonać:

 • pomiary współczynnika absorpcji, rezystancji izolacji, przerwy iskiernikowej, rezystancji uzwojeń,
 • pomiary temperatury uzwojeń i rdzenia (właściwie to kadzi),
 • sprawdzenie silikażelu (w transformatorach z konserwatorem), wskaźnika poziomu oleju, poziomu oleju w kadzi (i ewentualnie w konserwatorze, jeśli występuje),
 • pomiary przekładni i prądu magnesowania - tylko gdy są do tego przesłanki i taka potrzeba,
 • odkurzenie transformatora,
 • oczyszczenie kadzi transformatora i żeberek sprężonym powietrzem,
 • dokręcenie śrub płyty górnej kadzi, a także wszystkich elementów stykowych kluczem dynamometrycznym,
 • oględziny zewnętrzne,
 • pomiary i badanie oleju transformatorowego, jeżeli DTR transformatora wskazuje na taką potrzebę lub w przypadku zaistnienia zwarcia na zaciskach transformatora, przepięcia atmosferycznego, bądz rozszczelnienia. Transformatorów hermetycznych nie wolno bez wyraźnej potrzeby rozhermetyzowywać i pobierać oleju do prób!

Na rys. 3 wskazano transformator olejowy TAOb 15/0,4kV Sn=400kVA z widocznym rozszczelnieniem kadzi. Transformator został wyprodukowany w 1990r.

 

Rys. 3. Nieszczelny transformator w energetyce jednostki budżetowej.
Rys. 3. Nieszczelny transformator w energetyce jednostki budżetowej.

 

Ze szczegółowymi informacjami na temat przebiegu takich czynności można zapoznać się na wasztan.pl, stronie firmy, która realizuje usługi specjalistyczne, takie jak m.in. obsługa transformatorów, stacji transformatorowych i ich przeglądy.

 

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
wasztan.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.

Czytaj także