Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-11-15
Combi519 Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych
Combi519 Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych
Producent:
HT Instruments
Numer katalogowy:
Combi519

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim.

COMBI519 to wielofunkcyjny przyrząd do badania instalacji elektrycznych w budynkach.

Przyrząd wykonuje pomiary wszystkich wymaganych parametrów bezpieczeństwa instalacji:

 • rezystancję izolacji,
 • test ciągłości,
 • impedancję pętli,
 • badanie wyłączników różnicowo-prądowych.

Dużym ułatwieniem przyspieszającym wykonywanie pomiarów jest tryb AUTO, w którym sekwencyjnie są wykonywane pomiary Ra, RCD i MΩ.

Dodatkowo przyrząd wykonuje pomiary napięcia, częstotliwości oraz wskazuje kolejność faz. Inną ciekawą funkcją jest pomiar spadku napięcia w badanej instalacji w celu sprawdzenia, czy instalacja spełnia wymagania norm.

Funkcja AutoStart umożliwia automatyczną inicjację pomiaru pętli i RCD po wykryciu napięcia na końcówkach pomiarowych.

Pomiar rezystancji izolacji może być wykonywany w trybie sekwencyjnym L-N, L-PE i N-PE, potrafi również wykonywać pomiary wskaźników izolacji PI oraz DAR.

Jest wyposażony w funkcję kalibracji zera przewodów pomiarowych (przy pomiarach pętli) oraz pamięć do 999 pomiarów z możliwością edycji i wprowadzania komentarzy. Po dokupieniu interfejsu z izolacją optyczną oraz programu TopView umożliwia transmisję wyników poprzez gniazdo USB do PC.

Opcjonalnie, po dokupieniu zewnętrznych akcesoriów może wykonać pomiary ciągłości prądem 10A.

Przyrząd jest wyposażony w duży 3,5" czytelny ekran LCD z podświetleniem. Obsługa przyrządu jest intuicyjna dzięki zastosowaniu czytelnego menu z wyborem funkcji pomiarowej.

Funkcje pomiarowe

 • RPE - test ciągłości połączeń wyrównawczych z prądem większym niż 200mA i napięciu rozwarcia między 4V a 24V,
 • MΩ - pomiar rezystancji izolacji z napięciami pomiarowymi 50V, 100V, 250V, 500V or 1000V DC,
 • LOOP - pomiar impedancji pętli zwarcia P-N, P-P, P-E z obliczeniem spodziewanego prądu zwarcia, całkowitej rezystancji uziemienia bez powodowania wyzwolenia wyłączników RCD, sprawdzenie zdolności wyłączeniowej zabezpieczeń magneto-termicznych (MCB) oraz bezpieczników, sprawdzenie ochrony w przypadku pośredniego kontaktu z 2-przewodowym i 3-przewodowym systemem,
 • LoZ - pomiar impedancji linii P-N, P-P, P-E z obliczeniem spodziewanego prądu zwarcia z wysoką rozdzielczością (0,1mΩ) (przy wykorzystaniu opcjonalnej przystawki IMP57),
 • ΔV% - pomiar procentowy spadku napięcia w sieci,
 • LoΩ - pomiar ciągłości uziemienia, przewodów ochronnych, połączeń wyrównawczych z prądem powyżej 10A (za pomocą opcjonalnych akcesoriów),
 • RCD - test pakietowych standardowych i selektywnych wyłączników RCD typu A, AC i B z wyznaczeniem czasu zadziałania, prądu wyzwolenia, napięcia dotykowego,
 • AUTO - automatyczna sekwencja pomiaru Ra, RCD, MΩ dla połączenia 3-przewodowego,
 • 1,2,3 - wskazanie kolejności faz metodą 1-biegunową,
 • DMM - funkcje multimetru pomiaru napięcia i częstotliwości Faza-Neutralny, Faza-Faza, Faza-PE.

Dane techniczne

 • Wyświetlacz i pamięć
  - Cechy: COG czarno-biały, graficzny LCD, 320x240mm.
 • Zasilanie
  - zasilanie: akumulatory 6 x 1,2V NiMH typu AA lub 6x1,5V baterie alkaliczne typu AA LR06 MN1500,
  - sygnalizacja piktogramem na wyświetlaczu stanu rozładowania baterii,
  - czas pracy > 500 testów dla każdej funkcji,
  - Auto Power OFF: po 5 minutach braku aktywności.
 • Cechy mechaniczne
  - wymiary: 225 x 165 x 75mm,
  - waga: około 1,2kg,
  - szczelność obudowy: IP40.
 • Warunki środowiskowe
  - Temperatura odniesienia: 23°C ±5°C,
  - Temperatura pracy: 0° ÷ 40°C,
  - Dopuszczalna wilgotność względna: < 80% RH,
  - Temperatura magazynowania: -10° ÷ 60°C,
  - Wilgotność magazynowania: <80%RH.
 • Pomiary wykonywane zgodnie z normami
  - RPE: ciągłość z prądem 200mA: IEC/EN61557-4,
  - MΩ: rezystancja izolacji: IEC/EN61557-2,
  - Badania RCD: IEC/EN61557-6 (tylko w systemach 3-przewodowych),
  - LOOP P-P, P-N, P-PE: Impedancja pętli: IEC/EN61557-3,
  - Wielofunkcyjność: IEC/EN61557-10,
  - Prąd zwarcia: EN60909-0.
 • Zgodność z normami ogólnymi
  - Bezpieczeństwo przyrządów pomiarowych: IEC/EN61010-1 + IEC/EN61010-2-030, IEC/EN61010-2-033,
  - EMC: IEC/EN61010-2-034, IEC/EN61557-1,
  - Dokumentacja: IEC/EN61187,
  - Bezpieczeństwo akcesoriów: IEC/EN61010-031,
  - Izolacja: podwójna,
  - Stopień zapylenia: 2,
  - Max wysokość użytkowania: 2000m,
  - Kategoria przepięciowa: wersja CAT IV: 300V do ziemi, max 415V między wejściami.

Dane elektryczne

 Dokładność jest podana, jako ±[ % odczytu + (ilość cyfr*rozdzielczość)] przy 23°C , < 80% RH

Napięcie AC TRMS
Zakres (V)              Rozdzielczość (V)                   Dokładność
15 ÷ 460                        1                       ±(3,0% odczytu + 2 cyfry)

Częstotliwość
Zakres (Hz)                               Rozdzielczość (Hz)                  Dokładność
47,50 ÷ 52,50 / 57,00 ÷ 63,0             0,01                     ±(0,1% odczytu + 1 cyfra)

Test ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych (RPE)
Zakres (Ω)                Rozdzielczość (Ω)              Dokładność (*)
0,00 ÷ 9,99                     0,01                 ±(5,0% odczytu + 3 cyfry)
10,0 ÷ 99,9                      0,1                  ±(5,0% odczytu + 3 cyfry)
100,0 ÷ 1999                     1                   ±(5,0% odczytu + 3 cyfry)
Prąd pomiarowy: > 200mA DC dla R≤5Ω (łącznie z przewodami);
Generowany prąd pomiarowy: rozdzielczość prądu DC: 1mA, zakres 0 ÷ 250mA
Napięcie rozwarcia: 4V ≤ V0 ≤ 24V
Funkcja bezpieczeństwa: komunikat błędu dla napięcia wejściowego >10V

Rezystancja izolacji (MΩ)

Napięcie testu (50V)       
Zakres (MΩ)          Rozdzielczość (MΩ)             Dokładność
0,01 ÷ 9,99                0,01                     ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
10,0 ÷ 49,9                  0,1                      ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
50,0 ÷ 99,9                  0,1                      ±(5,0% odczytu + 2 cyfry)

Napięcie testu (100V)
Zakres (MΩ)          Rozdzielczość (MΩ)             Dokładność
0,01 ÷ 9,99                0,01                     ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
10,0 ÷ 99,9                 0,1                      ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
100,0 ÷ 199,9             0,1                      ±(5,0% odczytu + 2 cyfry)

Napięcie testu (250V)
Zakres (MΩ)          Rozdzielczość (MΩ)            Dokładność
0,01 ÷ 9,99                0,01                     ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
10,0 ÷ 99,9                   1                       ±(2,0% odczytu + 2 cyfry
100,0 ÷ 499                  1                       ±(5,0% odczytu + 2 cyfry)

Napięcie testu (500V)
Zakres (MΩ)          Rozdzielczość (MΩ)            Dokładność
0,01 ÷ 9,99                 0,01                    ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
10,0 ÷ 199,9                0,1                     ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
200 ÷ 499                     1                      ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
500 ÷ 999                     1                      ±(5% odczytu + 2 cyfry)

Napięcie testu (1000V)
Zakres (MΩ)          Rozdzielczość (MΩ)            Dokładność
0,01 ÷ 9,99                0,01                    ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
10,0 ÷ 199,9               0,1                     ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
200 ÷ 1999                   1                      ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)
Napięcie rozwarcia: nominalne napięcie testu -0% +10%
Prąd zwarcia: <6,0mA dla każdego napięcia testu
Nominalny prąd testu: >1mA, jeżeli obciążenie = 1kΩ*Vnom (Vnom= 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V), >2,2mA dla 230kΩ przy 500V
Funkcja bezpieczeństwa: komunikat błędu na wyświetlaczu przy napięciu na wejściu > 10V

Pomiar pętli (Faza-Faza, Faza-Neutralny, Faza-PE)
Zakres (Ω)            Rozdzielczość (Ω)              Dokładność (*)
0,01 ÷ 9,99                0,01                    ±(5,0% odczytu + 3 cyfry)
10,0 ÷ 199,9               0,1                     ±(5,0% odczytu + 3 cyfry)
(*) 0,1mΩ na zakresie 0,1÷199,9mΩ (z opcjonalną przystawką IMP57)
Maksymalny prąd testu: 3,31A (przy 265V); 5,71A (przy 457V)
Zakresy napięć testu: 100 ÷ 265V (Faza-Neutralny) / 100 ÷ 460V (Faza-Faza); 50/60Hz ±5%
Typ ochrony: MCB (B, C, D, K), bezpiecznik (gG, aM, BS882-2, BS88-3, BS3036, BS1362)

Prąd przebicia - systemy IT
Zakres [mA]           Rozdzielczość [mA]          Dokładność (*)
0,1 ÷ 0,9                    0,1                     ±(5,0% odczytu + 1 cyfra)
1,0 ÷ 999                    1                       ±(5,0% odczytu + 3 cyfry)
Wartość graniczna napięcia dotykowego (ULIM): 25V, 50V

Test RCD (wyłączników różnicowo-prądowych)

Ogólna charakterystyka
Typ zabezpieczenia różnicowego (RCD): AC, A, Standardowe (G), Selektywne (S) oraz B
Zakresy napięć P-PE, P-N:
      - 100V ÷ 265V RCD typu AC, A, i B (IΔN≤100mA)
      - 190V ÷ 265V RCD typu B (IΔN=100mA)

Zakres napięcia N-PE: <10V
Nominalne prądy wyzwolenia: 6mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
Częstotliwość: 50/60Hz ±5%

Prąd wyzwolenia RCD (tylko dla standardowych RCD)
Typ RCD          IΔN                     Zakres ΔN (mA)           Rozdzielczość (mA)       Dokładność IΔN
AC, A, B       6mA, 10mA             (0,2 ÷ 1,1) IΔN                  ≤ 0,1IΔN             -0%, + (10% IΔN)
AC, A, B   30mA ≤ IΔN ≤ 300mA  (0,2 ÷ 1,1) IΔN                 ≤ 0,1IΔN              -0%, + (5% IΔN)
AC, A     500mA ≤ IΔN ≤ 650mA  (0,2 ÷ 1,1) IΔN                 ≤ 0,1IΔN              -0%, + (5% IΔN)

Czas wyzwolenia RCD (systemy TT/TN oraz IT)

RA - Całkowita rezystancja uziemienia (bez wyzwolenia RCD)
Charakterystyka ogólna
Zakres napięcia P-PE, P-N: 100V ÷ 265V (Faza-PE)
Zakres napięcia N-PE: <10V
Częstotliwość: 50/60Hz ±5%

RA - Całkowita rezystancja uziemienia w systemach z przewodem Neutralnym (3-przewodowe) - (30mA lub większe RCD)
Zakres (Ω)            Rozdzielczość (Ω)                   Dokładność
0,05 ÷ 9,99                 0,01                       ±(5,0% odczytu + 8 cyfr)
10,0 ÷ 199,9                0,1                        ±(5,0% odczytu + 8 cyfr)

RA - Całkowita rezystancja uziemienia w systemach z przewodem Neutralnym (3-przewodowe) - (6mA i 10mA RCD)
Zakres (Ω)             Rozdzielczość (Ω)                  Dokładność
0,05 ÷ 9,99                 0,01                       ±(5,0% odczytu + 30 cyfr)
10,0 ÷ 199,9                 0,1                       ±(5,0% odczytu + 30 cyfr)

RA - Całkowita rezystancja uziemienia w systemach bez przewodu Neutralnego (2-przewodowe) - (30mA lub większe RCD)
Zakres (Ω)             Rozdzielczość (Ω)                 Dokładność
0,05 ÷ 9,99                 0,01                       ±(5,0% odczytu + 8 cyfr)
10,0 ÷ 99,9                  0,1                        ±(5,0% odczytu + 8 cyfr)
100 ÷ 1999                    1                         ±(5,0% odczytu + 8 cyfr)

RA - Całkowita rezystancja uziemienia w systemach bez przewodu Neutralnego (2-przewodowe) - (6mA i 10mA RCD)
Zakres (Ω)               Rozdzielczość (Ω)               Dokładność
0,05 ÷ 9,99                  0,01                     ±(5,0% odczytu + 30 cyfr)
10,0 ÷ 99,9                   0,1                      ±(5,0% odczytu + 30 cyfr)
100 ÷ 1999                     1                       ±(5,0% odczytu + 30 cyfr)

Napięcie dotykowe Ut
Zakres (V)               Rozdzielczość (V)              Dokładność
0 ÷ 2Utlim                  0,1                      -0%, ±(5,0% odczytu + 3V)

Kierunek wirowania faz - pomiar 1-biegunowy
Zakres napięcia: P-N, P-PE [V],
Zakres częstotliwości: 100 ÷ 265 50Hz/60Hz ±5%,
Pomiar jest przeprowadzany tylko przez bezpośredni kontakt z częścią metalową (nie poprzez warstwę izolacyjną).

 Więcej informacji https://www.tomtronix.pl/ht/combi519.aspx 

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...