Powrót do listy komunikatów Dodano: 2020-02-13   |  Ostatnia aktualizacja: 2020-02-13
Sprzęt bez polskiej instrukcji? Kiedy potrzebne jest tłumaczenie instrukcji obsługi?
Sprzęt bez polskiej instrukcji? Kiedy potrzebne jest tłumaczenie instrukcji obsługi?

Kupując nowy sprzęt musimy mieć pewność, że wiemy jak prawidłowo z niego korzystać. W dokumentacji zakupu powinna się znaleźć instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. Jej brak to poważne uchybienie ze strony sprzedawcy.

Podczas zakupów zwłaszcza maszyn czy sprzętów trzeba zwrócić uwagę na wiele istotnych kwestii, aby zakup był udany. Po pierwsze trzeba sprawdzić, czy towar nie jest uszkodzony i czy działa prawidłowo, a także czy podlega gwarancji i co jest nią objęte. Warto dokładnie zapoznać się też z możliwościami technicznymi urządzenia, aby upewnić się, czy dokładnie takiego sprzętu szukamy. Kolejna bardzo istotna rzecz to instrukcja obsługi w języku polskim. Kupujący musi mieć pewność, że będzie miał możliwość zapoznania się ze wszystkimi informacjami na temat użytkowania sprzętu. Warto pamiętać, że przepisy wymagają od producentów, by zapewnić klientom instrukcję obsługi zakupionego towaru. Jeśli sprzęt takiej instrukcji w języku polskim nie zawiera to klient ma prawo się jej domagać.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent ma obowiązek zapewnić dokumentację techniczną oraz dostarczyć niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji. Sprzedawca zobowiązany jest więc udzielić kupującemu wszelkich informacji na temat prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru. Ważne jest, aby instrukcja była jasna i w pełni zrozumiała dla konsumenta. Wobec tego wszystkie informacje muszą być przekazane w języku polskim. Dopuszczalne są znaki graficzne na instrukcji, pod warunkiem, że będą one zrozumiałe dla odbiorców. Ponad to przedsiębiorca ma obowiązek podać dokładną nazwę towaru, określenie producenta lub importera i kraj pochodzenia towaru, tzw. znak bezpieczeństwa i znak zgodności, a także informację o dopuszczeniu towaru do obrotu na terytorium Polski. Podczas opracowywania instrukcji producent powinien wziąć pod uwagę nie tylko zastosowanie maszyny zgodne z przeznaczeniem, ale także poinformować użytkownika o niedozwolonych sposobach jej użytkowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości konsument ma prawo poprosić o doprecyzowanie znaczenia poszczególnych postanowień umowy czy niejasnych fragmentów instrukcji. Co ciekawe, brak polskiej instrukcji obsługi jest również niezgodny art. 15 ustawy o języku polskim, która mówi, że kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów lub usług albo sporządza wyłącznie w języku obcym (...) instrukcje obsługi, podlega karze grzywny.

Co w sytuacji, gdy instrukcja w języku polskim dla danego sprzętu nie istnieje? To do sprzedawcy należy stworzenie takiej instrukcji i przekazanie jej konsumentowi. Najlepszym rozwiązaniem będzie w takim przypadku opłacenie tłumacza. Warto tutaj pamiętać, że powinna to być osoba posiadająca doświadczenie w tłumaczeniach technicznych. Umiejętności techniczne tłumacza są w takiej sytuacji równie istotne, co jego zdolności lingwistyczne. Ważny będzie nie tylko przekład, ale też łatwe zrozumienie instrukcji przez odbiorcę. Tłumaczenia techniczne muszą być możliwie jak najlepsze i jak najbardziej precyzyjne.

Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia technicznego lub fachowego tłumaczenia instrukcji obsługi, możesz je zamówić na stronie Biura Tłumaczeń 123tlumacz.pl -> https://123tlumacz.pl/techniczne/

 

Co zrobić w przypadku braku instrukcji w języku polskim?

Często zdarza się, że wśród bogatej dokumentacji nie otrzymamy polskiej wersji instrukcji obsługi, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt zagraniczny. W takiej sytuacji warto sprzęt reklamować, gdyż jest to działanie przeciw ustawie. Konsument powinien zwrócić się więc do sprzedawcy z prośbą o wydanie polskiej instrukcji. Sprzedawca musi wtedy podjąć wszelkie wysiłki, aby dostarczyć ją konsumentowi. Jeśli pomimo żądania otrzymania instrukcji, polska wersja wciąż nie zostanie zapewniona to stanowi to podstawę do odstąpienia od umowy zakupu towaru i konsument ma wówczas prawo oddać sprzęt nieposiadający instrukcji, gdyż kupiony produkt nie spełnia wymogów niezbędnych do sprzedaży na terenie Polski. Warto też powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Może on nałożyć na producenta karę grzywny od 2 tys. zł za brak odpowiedniej instrukcji.

 

Kategoria komunikatu:

Komunikat sponsorowany

Źródło:
123tlumacz.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.