Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-08-24
Jak zmienić dostawcę prądu?

2(4).jpg

Zmiana dostawcy energii elektrycznej, czyli co należy podkreślić jego sprzedawcy, a nie operatora będącego dystrybutorem, może zostać przeprowadzona na dwa różne sposoby. W zależności od tego, który z nich zostanie wybrany, wiązało się to będzie z większą lub mniejszą liczbą formalności koniecznych do załatwienia osobiście. Aby móc jednak wybrać odpowiednią metodę dla siebie, warto wiedzieć, na czym polega każda z nich.

 

Co jest potrzebne, aby zmienić sprzedawcę prądu?

Bez względu na wybrany sposób zmiany sprzedawcy prądu za każdym razem, aby tego dokonać, niezbędne są trzy elementy. Pierwszy z nich to dokument potwierdzający tożsamość, którym może być dowód osobisty lub paszport. Drugi to obecnie obowiązująca umowa ze sprzedawcą prądu, w której zawarty jest okres jej obowiązywania oraz warunki wypowiedzenia. Ostatnim z elementów jest natomiast rachunek za energię elektryczną z poprzedniego miesiąca, który pozwala zdobyć informacje związane między innymi z miesięcznym oraz rocznym zużyciem energii elektrycznej.

Każda zamiana dostawcy prądu na nową firmę wymaga oczywiście również wybrania odpowiedniej oferty, w przypadku której należy przede wszystkim zwrócić uwagę na cenę za 1 kWh energii elektrycznej, wysokość opłat handlowych oraz warunki wypowiedzenia umowy. Mając wybranego nowego sprzedawcę prądu oraz zebrane wszystkie trzy wymienione powyżej dokumenty można natomiast udać się już do punktu obsługi klienta, aby dopełnić wszelkich formalności za pomocą jednej z dwóch dostępnych metod. 

 

3(2).jpg

 

Samodzielna zmiana sprzedawcy prądu w 5 krokach

Samodzielna zmiana sprzedawcy prądu składa się z 5 etapów, a każdy z nich wymaga osobistego zaangażowania w dopełnianiu związanych z nimi formalności. Pierwszym krokiem jest wobec tego podpisanie umowy z nowym sprzedawcą. Podczas tej czynności warto zwrócić uwagę, aby termin rozpoczęcia jej obowiązywania pokrywał się z terminem wygaśnięcia starej umowy sprzedaży energii elektrycznej, co zapewni ciągłość dostaw prądu. 

Drugim krokiem jest wypowiedzenie umowy u starego sprzedawcy prądu, wykorzystując na przykład w tym celu dostępne na jego stronie formularze. Okres wypowiedzenia umowy na sprzedaż energii elektrycznej wynosi najczęściej miesiąc, niekiedy może być on jednak przedłużony nawet do 3 miesięcy, warto więc również zwrócić na to uwagę.

Pierwsza zmiana dostawcy prądu wiąże się także z koniecznością zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji z operatorem. Jest to więc następny krok, który jednak nie będzie musiał być wykonywany już przy kolejnych zmianach. Oprócz tego kolejnym krokiem jest także poinformowanie dystrybutora prądu o zmianie sprzedawcy, co można zrobić również za pomocą gotowych, udostępnionych formularzy. Tego typu informacja musi natomiast zawierać wskazanie:

  • stron nowej umowy,
  • terminu jej obowiązywania, 
  • planowanych dostaw energii elektrycznej. 

Piątym i ostatnim etapem zmiany sprzedawcy prądu jest rozliczenie końcowe z dotychczasowym dostawcą, które przygotowywane jest na podstawie odczytu licznika w ostatnim dniu obowiązywania umowy z nim. Rozliczenie to jest automatycznie ostatnim rachunkiem za prąd płaconym dla starego sprzedawcy. 

Dodatkowo w niektórych przypadkach, takich jak zmiana taryfy prądu z jedno na dwustrefową lub przy nadmiernym zużyciu licznika, przy zmianie sprzedawcy prądu konieczna jest także jego wymiana. Jest ona jednak całkowicie bezpłatna, gdyż koszty z tym związane ponosi operator systemu dystrybucyjnego. 

 

Jak zmienić sprzedawcę prądu w prostszy sposób?

Ilość formalności niezbędnych do dopełnienia przy zmianie sprzedawcy prądu jest spora. Cały ten proces można jednak znacznie uprościć wyłącznie do podpisania umowy z nową firmą. Wystarczy podczas tej czynności udzielić jej także pełnomocnictwa, w ramach którego nowy sprzedawca prądu zajmie się wypowiedzeniem umowy z poprzednią firmą, zgłoszeniem wszystkiego do OSD oraz wykonaniem rozliczenia końcowego za nas. Dzięki temu zmiana dostawcy prądu ogranicza się wyłącznie do jednej wizyty w punkcie obsługi klienta i złożenia kilku podpisów. 

 

Źródło:
optimalenergy.pl

Czytaj także