Powrót do listy komunikatów Dodano: 2019-11-25   |  Ostatnia aktualizacja: 2019-11-25
Co powinieneś wiedzieć o bezpieczeństwie pożarowym?
fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe

Właściwa polityka bezpieczeństwa pożarowego to nie tylko gwarancja bezpiecznej eksploatacji budynków, ale też szansa na znaczące zminimalizowanie strat powstających na skutek pożaru. Zagadnienia te są na tyle istotne, że warto się nimi zainteresować.

 

 

Surowy rygor przepisów

Wymogi zabezpieczeń przeciwpożarowych ewoluują wraz z rozwojem technologii. Co zrozumiałe, najsurowsze normy dotyczą zakładów pracy, miejsc, których eksploatacja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem oraz budynków użyteczności publicznej. W praktyce ustawodawca dokonał podziału obiektów na trzy różne grupy:

  • budynki użyteczności publicznej, mieszkalne i zamieszkania zbiorowego,
  • budynki inwentarskie,
  • wielkokubaturowe obiekty produkcyjno-magazynowe, takie jak hale magazynowe i produkcyjne.

Realizacja ustawowych nakazów jest obowiązkiem zarządcy nieruchomości, jednak odpowiednie procedury wdrażane są już na etapie projektu i budowy. Określenie koniecznych do spełnienia wymagań przeciwpożarowych wytyczane jest na podstawie kilku parametrów. Podstawowe to gęstość obciążenia pożarowego, czyli ilość energii wygenerowana przez materiały zgromadzone w strefie pożarowej, poziom zagrożenia wybuchem, ilość i wysokość kondygnacji oraz powierzchnia strefy pożarowej. Zależnie od warunków budynek zostaje zakwalifikowany do jednej z pięciu klas odporności ogniowej. Poszczególne klasy różnią się od siebie poziomem wymagań, w praktyce zasady te dotyczą spełnienia norm nośności, szczelności, izolacyjności ogniowej oraz trwałości i czasu funkcjonowania podczas pożaru. Realizacja warunków wymaga między innymi zaimplementowania w strukturze budynku instalacji samoczynnych urządzeń gaśniczych, oddymiających i odprowadzających ciepło.

 

Systemy wspomagające podczas pożaru

Nie mniej restrykcyjne przepisy dotyczą systemów, które rozpoczynają swoją pracę w momencie wybuchu pożaru. W ich skład wchodzą systemy ostrzegawcze, które za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych informują o zaistniałym zagrożeniu i wspierają skuteczne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. Ze względu na tempo, w jakim potrafi rozprzestrzeniać się ogień, sprawność urządzeń wykrywających i sygnalizujących pożar jest niezwykle istotna. Nie mniej ważne jest zapewnienie awaryjnego zasilania, które zagwarantuje nieprzerwane funkcjonowanie urządzeń gaśniczych oraz oświetlenia. To właśnie oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne pozwala na sprawną ewakuację użytkowników terenu objętego zagrożeniem oraz umożliwia skuteczną pracę ekip ratunkowych.

Tu również przepisy określają każdy z parametrów. Regulacjom prawnym podlega natężenie oświetlenia, jego rozmieszczenie, równomierność i czas pracy. Innym wymogom podlega oświetlenie dróg ewakuacyjnych, stref otwartych i stref wysokiego ryzyka. Wszystkie oprawy oświetlenia i użyte akcesoria muszą spełniać wymagania normy PE-EN. Warto pamiętać, że stosowanie atestowanego sprzętu znacząco podnosi skuteczność akcji ratunkowej i w istotny sposób ogranicza skutki pożaru.

 

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
ledkos.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.