empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2013-05-06
Systemy zasilania awaryjnego. Typy układów zasilania awaryjnego.

Awarie zasilania spowodowane są, m. in., wciąż rosnącym obciążeniem sieci zasilających, w tym zwłaszcza odbiornikami o nieliniowym poborze energii, takimi chociażby jak komputery. Innym poważnym zagrożeniem jest „czynnik ludzki", czyli np. błędy popełniane przez pracowników przedsiębiorstw energetycznych.

Zakłócenia zasilania z sieci elektroenergetycznej mogą mieć charakter krótkotrwały (powtarzające się wahania, spadki napięcia, będące skutkiem przyłączenia urządzeń do sieci zasilającej, przepięcia) lub długotrwały (zaniki, odchylenia napięcia). Ryzyko wystąpienia lokalnej lub nawet poważnej awarii zasilania, skutkującej długotrwałym brakiem energii, jest relatywnie duże i stanowi realne zagrożenie w każdym systemie energetycznym. Dowodzą tego przykłady najbardziej nagłośnionych wypadków z ostatnich kilku lat: w 2003 roku wystąpiły blackouty w sieci części systemu elektroenergetycznego USA i Kanady, następnie Włoch i Europy Zachodniej oraz Skandynawii. Później lokalne awarie sieci miały miejsce w Moskwie, Nowym Jorku, Londynie czy kilkakrotnie w Warszawie.

Dlatego współczesna gospodarka produkcyjna i usługowa, działalność urzędów i instytucji publicznych nie mogą obejść się bez systemów zasilania awaryjnego. Ochrona kluczowych urządzeń przed awariami zasilania gwarantuje rzeczywiste bezpieczeństwo ludziom, mieniu i danym.

Każdy korzystający z komputera wie, że utrzymanie ciągłości jego pracy umożliwia zachowanie przetwarzanych w chwili awarii danych i chroni je przed utratą. W przypadku nowoczesnych linii produkcyjnych podtrzymanie napięcia zabezpiecza urządzenia przed zniszczeniem. Zapobieżenie nagłemu wyłączeniu aparatury medycznej jest konieczne, by nie zaprzestał pracy np. sprzęt monitorujący lub podtrzymujący funkcje życiowe chorych. Takie przykłady można by mnożyć.

Dlatego rozpatrując jakiekolwiek inwestycje, należy zastanowić się nad sposobem zapewnienia zasilania awaryjnego. Do zabezpieczenia pozostaje oświetlenie (np. kina, teatry, hale wystawowe), automatyka (np. sterująca ogrzewaniem, procesy technologiczne), instalacje alarmowe i przeciwpożarowe, urządzenia telekomunikacyjne, systemy monitoringu itd., oraz oczywiście komputery, czyli gromadzone i przetwarzane na nich dane.

Wybór systemu zasilania awaryjnego zależy od możliwości ekonomicznych inwestora (koszt inwestycji i eksploatacji), konfiguracji obiektu, przeznaczenia obiektu, struktury instalacji elektrycznej, mocy zasilanych urządzeń i wymaganego poziomu bezpieczeństwa.


Stosownie do potrzeb obecnie stosowane są następujące typy zabezpieczeń:

zasilacze UPS dla odbiorów indywidualnych

zasilacze UPS centralne dla odbiorów grupowych

agregaty prądotwórcze – źródłem energii podczas zaburzeń napięcia w sieci jest agregat wykorzystujący paliwa płynne (głównie benzynę, olej napędowy); przejmowanie obciążenia przez agregat po zaniku napięcia sieci podstawowej, a także powrót do zasilania z sieci podstawowej zapewniają układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR; agregaty mogą być wyposażone w taki układ, lub może on być montowany osobno

układy UPS/agregat – zawierające system bateryjny (UPS) wraz z generatorowym źródłem mocy (agregat, turbina, inne) oraz automatykę sterującą. Stosowane w celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania urządzeń elektrycznych podczas długotrwałych zaników napięcia

układy specjalizowane – stanowią ofertę dedykowaną poszczególnych dostawców dla pojedynczych klientów. Stosowane są np. w elektrowniach, elektrociepłowniach, do zasilania stacji transformatorowych. Systemy takie tworzą: zasilacze buforowe, prostowniki, falowniki, przekształtniki, baterie akumulatorowe, UPS-y, generatory prądu, automatyka sterująca.


Czytaj więcej na temat systemów zasilania awaryjnego:

Zasilacze awaryjne UPS

Zasilanie awaryjne - agregaty prądotwórcze

Zasilanie awaryjne - układy UPS/agregat

Zasilanie awaryjne elektrowni oraz stacji transformatorowych

Zasilanie awaryjne - układy specjalizowane

Autor:
Monika Lewandowska
Źródło:
xtech.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także