empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2013-03-01
Zasilanie awaryjne elektrowni oraz stacji transformatorowych

Zasilanie awaryjne elektrowni

W przypadku elektrowni charakterystyczne jest duże zróżnicowanie parametrów zasilania odbiorników, co wynika z mnogości urządzeń i systemów obecnych w tego typu obiektach.

Można wyróżnić następujące grupy odbiorników:
odbiorniki napięcia stałego (24V, 48V, 60V, 110V, 220V) – energię prądu stałego zużywa przede wszystkim automatyka sterująca, układy sygnalizacji jak również urządzenia teletechniki oraz niektóre aparaty obwodów wykonawczych. Napięciem stałym może być również zasilane oświetlenie awaryjne.

Rezerwowanie napięcia stałego jest z reguły realizowane poprzez centralne układy bateryjne, współpracujące z zasilaczami buforowymi oraz przetwornicami DC/DC zapewniającymi odpowiedni poziom napięcia. Stosowane są również układy zasilania rozproszonego (odbiorniki zasilane z indywidualnych baterii).

odbiorniki napięcia przemiennego – stanowią odbiory pracujące przy napięciu sieci nN (np. systemy informatyczne, oświetlenie) oraz odbiory technologiczne (charakteryzujące się dużym poborem mocy).

Odbiorniki małej i średniej mocy są zasilanie przez indywidualne lub centralne zasilacze UPS, jak również są zasilanie z układów przekształtnikowych (przetwornice DC/AC) współpracujących z bateriami zakładowymi.

Dla obiorów technologicznych dużej mocy (np. silników pomp) stosowane jest zasilanie z układów bateryjnych poprzez przetwornice DC/AC lub falowniki (umożliwiające jednoczesne sterowanie napędów). Stosuje się także rozwiązania napędów wyposażonych w funkcję zasilania bezprzerwowego – urządzenia tego typu mogą być zasilane z indywidualnych bądź centralnych układów bateryjnych.


Zasilanie stacji transformatorowych

Zależnie od wielkości i zarazem znaczenia stacji dla systemu stacje mogą być wyposażone w system zasilania awaryjnego. Zwykle dotyczy to już stacji średnich napięć, gdy ich wyposażenie stanowią systemy telemechaniki, umożliwiające zdalne monitorowanie i sterowanie pracą stacji. Stacje wysokich napięć są obowiązkowo wyposażane w systemy zasilania awaryjnego. Wówczas do priorytetów należy podtrzymanie pracy systemów monitorowania i sterowania urządzeń stacji, by te mogły zostać poprawnie przywrócone do pracy w momencie powrotu napięcia w sieci. Większe stacje zwykle są oświetlane w trybie awaryjnym. W zależności od typu i funkcji obiektu oraz wymagań co do niezawodności wybierana jest grupa odbiorników, dla których zasilanie podlega rezerwowaniu. Zalicza się do nich: silniki napędów łączników, zabezpieczenia przekaźnikowe urządzeń automatyki, urządzenia pomocnicze kompensatorów, urządzenia automatyki sygnalizacyjne, sterujące, blokujące i rejestrujące, oświetlenie awaryjne. Nie wszystkie z wymienionych urządzeń znajdują się na każdej stacji.

Do zasilania awaryjnego stacji elektroenergetycznych stosuje się najczęściej układy bateryjne, a w przypadku większych stacji także agregaty prądotwórcze. Akumulatory często stanowią źródło zasilania stacji prądem stałym i są standardowym elementem systemu zasilania takiej stacji. Podlegają ładowaniu z sieci. W normalnych warunkach stanowią element układu zasilania potrzeb własnych stacji, a w razie zaniku zasilania w sieci przejmują rolę awaryjnego źródła zasilania. Mogą one podtrzymać pracę wybranych odbiorników stacji w czasie od kilku minut do kilku godzin. W zależności od wielkości zapotrzebowania stacji elektroenergetycznej na moc oraz typu odbiorników, stosuje się baterie o napięciu napięcie 230V i 110V. Zapewnienie stosownych parametrów napięcia dostarczanego do poszczególnych urządzeń uzyskuje się przez zastosowanie przetwornic napięcia.


Czytaj więcej na temat systemów zasilania awaryjnego:

Systemy zasilania awaryjnego. Typy układów zasilania awaryjnego.

Zasilacze awaryjne UPS

Zasilanie awaryjne - agregaty prądotwórcze

Zasilanie awaryjne - układy UPS/agregat

Zasilanie awaryjne - układy specjalizowane

Autor:
Monika Lewandowska
Źródło:
xtech.pl

Komentarze (0)

Możesz być pierwszą osobą, która skomentuje tę wiadomość. Wystarczy, że skorzystasz z formularza poniżej.

Wystąpiły błędy. Prosimy poprawić formularz i spróbować ponownie.
Twój komentarz :

Czytaj także