Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2018-09-13
Energotest sp. z o.o.
brak grafiki
Siedziba:
Gliwice, śląskie
NIP:
631-010-00-35
Zasięg:
Międzynarodowy
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (5) | szkolenia (1)
Energotest sp.zo.o. powstał w wyniku przejęcie przez Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych Energotest – Energopomiar Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach Energotestu Gdańsk Sp.zo.o., Południowego Zakładu Automatyki i Zabezpieczeń Energoefekt Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz Oddziału Rynek Automatyki ELEKTROBUDOWA SA. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA

ENERGOTEST realizuje kompleksowe usługi inżynierskie obejmujące: opracowywanie koncepcji, projektowanie, kompletację/prefabrykację, dostawy, montaż/nadzór nad montażem, badania i próby pomontażowe, uruchomienia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, w odniesieniu do:
o automatyki elektroenergetycznej i procesowej,
o systemów sterowania i nadzoru,
o układów pomiarowych,
o systemów przesyłu i zarządzania informacją.

Nasze usługi i wyroby mają zastosowanie w eksploatacji oraz modernizacji istniejących, bądź budowie nowych:
o elektrowni i elektrociepłowni energetyki zawodowe i przemysłowej,
o systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
o instalacji przemysłowych,
o obiektów ochrony środowiska, takich jak oczyszczalnie ścieków i instalacje odsiarczania
spalin

Mamy w dorobku blisko 200 kompleksowych realizacji.

Energotest prowadzi również prace badawczo – wdrożeniowe opracowując nowe konstrukcje urządzeń z zakresu automatyki elektroenergetycznej wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Efektem tych prac są, między innymi:
o układy wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów,
o systemy sterowania i nadzoru urządzeniami elektroenergetycznymi w energetyce
„Econtrol”, przemyśle „Emac”, elektrowniach wodnych „Aquarius”
o układy zabezpieczeń bloku generator transformator z wykorzystaniem przekaźników
zabezpieczeniowych czołowych, krajowych i światowych producentów
o specjalizowane automaty przełączania zasilań
o system rejestracji i analizy zdarzeń i zakłóceń ET-expert,
o układy rozruchu silników synchronicznych i asynchronicznych synchronizowanych
o system nadzoru sieci prądu stałego DCtest,
o światłowodowe zabezpieczenia łukoochronne

Energotest to specjalistyczna, z szeroką wiedzą i bogatymi doświadczeniami, 200 osobowa firma inżynierska, to ekspert w dziedzinie automatyki elektroenergetycznej i procesowej oraz systemów sterowania.

Z oferty Energotest

PRODUKT

MN - Miernik Napięcia

Miernik napięcia typu MN#b to urządzenie, które dzięki unikalnej funkcji pomiaru napięcia za pośrednictwem izolatorów reaktancyjnych lub rezystancyjnych, stanowi doskonałe rozwiązanie we wszystkich rozdzielnicach SN, które nie są standardowo...

PRODUKT

ZŁ - Zabezpieczenia Łukochronne

Pamiętaj: Każdego roku w wyniku wystąpienia łuku elektrycznego ginie w Polsce 5 ludzi, a kilkudziesięciu jest bardzo ciężko rannych. Wielu z nich do końca życia nie powraca już do pełnej sprawności Idea działania: Zabezpieczenie Łukoochronne...

PRODUKT

Rejestrator zakłóceń RZ-40

Rejestrator zakłóceń RZ-40 to nowe wieloporocesrowe urządzenie elektroniczne. Dostępna jest szeroka gama zakresów pomiarowych kart napięciowych i prądowych, oraz wejścia dwustanowe o różnych napięciach znamionowych. Czyni to rejestrator RZ-40...

PRODUKT

APZmini - automat SZR

Autommat APZmini jest dedykowany dla rozdzielnic: - WN, SN, nn wyposażonych w przekładniki napięciowe (elementy pomiarowe włączone w obwody wtórne 100V); - SN nie wyposażonych w przekładniki napięciowe (pomiar napiecia realizowany za...

PRODUKT

AZR - automat SZR dedykowany dla przełączeń szybkich

Automat SZR stosuje się w układach zasilania ważnych odbiorów silnikowych SN i NN tam gdzie niedopuszczalna jest dłuższa przerwa (<1s) w zasilaniu urządzeń technologicznych. Są to automaty specjalizowane o bardzo zaawansowanych algorytmach pracy....

SZKOLENIE

Szkolenie ”WYBRANE ASPEKTY EKSPLOATACJI I DIAGNOSTYKI UKŁADÓW I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH”

Szkolenie odbędzię w dniach 18-19 czerwca 2009 w Hotelu "Daniel" w Ustroniu. Szkolenie składa się z dwóch modułów. Poniżej przedstawiamy opis modułów szkolenia. Moduł 1 - "Eksploatacja układów przełączania zasilań, na przykładzie urządzeń AZR,...

Wybrane artykuły

Systemy rejestracji i analizy zdarzeń i zakłóceń w urządzeniach elektroenergetycznych, na przykładzie konkretnych aplikacji

Systemy rejestracji i analizy zdarzeń i zakłóceń w urządzeniach elektroenergetycznych, na przykładzie konkretnych aplikacji

Referat porusza podstawowe problemy nowoczesnych systemów rejestracji. Dokument opisuje wymagania i tendencje rozwojowe docelowych systemów rejestracji w oparciu o zbieranie informacje z wielu źródeł danych występujących w układach...

Projektowanie w procesie inwestycyjnym

Projektowanie w procesie inwestycyjnym

Warunkiem rozpoczęcia każdej budowy względnie modernizacji istniejącego obiektu jest posiadanie przez inwestora kompletnej dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez różnorodne instytucje. Wybrany zaś do realizacji projekt powinien  stanowić...

Przeglądy i badania okresowe aparatury zabezpieczeniowej i układów mikroprocesorowych

Przeglądy i badania okresowe aparatury zabezpieczeniowej i układów mikroprocesorowych

Tematyką referatu są badania okresowe urządzeń i układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Obecnie układy wyprowadzenia mocy wyposażone są w urządzenia i układy zrealizowane w każdej z możliwych technik czyli: przekaźniki...

Kontakt

Energotest sp. z o.o.

Adres: Chorzowska 44B, 44-100 Gliwice

Nr telefonu: (32) 270 45 18 Skopiuj

Faks: (32) 270 45 17 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Oferowane marki

Oferta Energotest wg kategorii

3.1.5.9. aparatura łączeniowa średniego napięcia - inne
3.2.4.1. dobór aparatury rozdzielczej, doradztwo
3.2.4.2. pomiary i diagnostyka rozdzielnic
3.2.4.3.1. przeglądy i konserwacja rozdzielnic nN
3.2.4.3.2. przeglądy i konserwacja rozdzielnic SN
3.2.4.3.3. przeglądy i konserwacja rozdzielnic WN
3.2.4.6. aparatura rozdzielcza - inne usługi
3.3.4.1. dobór urządzeń rozdzielczych, doradztwo
3.3.4.2.1.1. projektowanie rozdzielni instalacyjnych
3.3.4.2.1.2. projektowanie rozdzielni dystrybucyjnych (mocy)
3.3.4.2.1.3. projektowanie rozdzielni - inne
3.3.4.2.2. projektowanie stacji i rozdzielni średniego napięcia
3.3.4.4.1.1. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej nN
3.3.4.4.1.2. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej SN
3.3.4.4.2. usuwanie uszkodzeń i naprawa sprzętu rozdzielczego
4.1.1.2. aparatura stacjonarna do pomiaru napięcia
4.1.6.1. przekładniki niskiego napięcia
4.1.6.2. przekładniki średniego napięcia
4.1.6.3. napowietrzne przekładniki średniego napięcia
4.1.8. stacjonarne wskaźniki obecności napięcia
4.3. systemy pomiarowe i monitoringu pomiarów
4.4.2.1. lokalizatory kabli i przewodów
4.4.2.2. reflektometry, lokalizatory uszkodzeń
4.4.2.3. przyrządy sprawdzające do kabli i przewodów
4.4.2.4. aparatura diagnostyczna kabli i przewodów - inne urządzenia
5.1.1.1. przekaźniki elektroenergetyczne: prądowe
5.1.1.4. przekaźniki elektroenergetyczne: częstotliwościowe
5.1.1.9. przekaźniki elektroenergetyczne: łukochronne
5.1.2.4. zabezpieczenia linii elektroenergetycznych
5.1.3.4. układy kontroli i przełączania źródła zasilania (SZR, PPZ)
5.1.3.6. automaty synchronizujące
5.1.4. rejestratory zdarzeń i zakłóceń
5.5. inne urządzenia automatyki elektroenergetycznej
6.2.5. zespoły przełączania źródła zasilania

Pokaż więcej