empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-07-06
Rozwiązania do rozruchu silnika

Sterowanie lokalne systemem rozruchu silników elektrycznych

Lokalne sterowanie systemem napędów

W środowisku nowoczesnego przemysłu, gdzie na każdym kroku można spotkać urządzenia rozruchowe takie, jak softstarty czy przemienniki częstotliwości, które znacznie poprawiają efektywność energetyczną oraz ograniczają mechaniczne zużycie maszyn, podstawowym celem jest zmniejszenie kosztów eksploatacji, ograniczenie przestojów oraz odpowiedzialne zarządzanie zużyciem energii. Dla przykładu przedstawiamy jak można sterować wieloma urządzeniami rozruchowymi zamontowanymi w jednym obiekcie z jednego dedykowanego miejsca przy użyciu produktów LOVATO Electric.

System urządzeń rozruchowych i ich programowanie.
System sterowania silnikami elektrycznymi zastosowanymi w danym obiekcie może składać się z wielu części składowych, a zarządzanie nim może posiadać znaczny stopień komplikacji. Dzięki takim urządzeniom jak softstarty czy przemienniki częstotliwości, które posiadają możliwość podłączenia do sieci komunikacji, umożliwiają zdalny rozruch i zatrzymanie silnika, zmianę kierunku obrotów silnika, regulację częstotliwości czy sygnalizację alarmów, można znacznie uprościć sterowanie i zarządzanie takim systemem.

Rozwiązania LOVATO Electric do łatwego sterowania systemem urządzeń rozruchowych.
Lovato Electric posiada w swojej ofercie zdalny panel operatorski o kodzie zamówieniowym EXCRDU1, dedykowany do urządzeń rozruchowych, softstartów serii ADXL oraz przemienników częstotliwości serii VLB. EXCRDU1 posiada stopień ochrony IP65, dotykowy graficzny wyświetlacz LCD i jest wyposażony w port komunikacji RS485, do którego można podłączyć mieszaną konfiguracje 32 urządzeń serii ADXL lub/I VLB3. Najdalej położona jednostka może znajdować się w odległości do 600m od zdalnego panelu EXCRDU1. By umożliwić komunikację z softstartem serii ADXL należy wyposażyć urządzenie w moduł
o kodzie zamówieniowym EXC1042 (interfejs RS485) a na przemienniku częstotliwości należy zamontować, do większości wykonań dostarczany w standardzie, moduł RS485 (RTU Modbus).
EXCRDU1 dokonuje samodzielnej konfiguracji i nie wymaga programowania lub ustawiania.
Po ustawieniu parametrów komunikacji w urządzeniu rozruchowym, zdalny panel EXCRDU1 automatycznie rozpoznaje typ podłączonego urządzenia (ADXL lub VLB) i automatycznie dostosowuje ekran i grafikę do wymagań podłączonego urządzenia. Takie rozwiązanie idealnie sprawdza
się w lokalnym systemie kontroli wielu urządzeń rozruchowych zastosowanych w jednym obiekcie,
ze względu na łatwość kontroli softstartów czy przemienników kontrolujących silniki elektryczne,
bez konieczności przemieszczania się między poszczególnymi urządzeniami. Przykład na poniższym rysunku.

rys1.jpg
rys1.jpg

Funkcje panelu zdalnego EXCRDU1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla softstartów ADXL (rysunek 2 i 3)

• Rozruch i zatrzymanie silnika przy użyciu przycisków na ekranie
• Status silnika w formie graficznej i tekstowej (silnik gotowy, rampa rozruchu, bypass)
• Wskazania jakiegokolwiek aktywnego alarmu
• Odwzorowanie wskaźników LED znajdujących się na softstarcie (POWER, RUN AND ALARM)
• Temperatura silnika i tyrystorów wyświetlana w formie graficznej
• Konfiguracja parametrów
• Wyświetlanie listy zdarzeń
• Możliwość wysyłania komend
• Monitoring głównych pomiarów elektrycznych.

 

rys2.jpg
rys2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys3.jpg
rys3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla przemienników częstotliwości VLB (rysunek 4 i 5)

• Rozruch i zatrzymanie silnika przy użyciu przycisków na ekranie
• Zmiana kierunku obrotów silnika
• Regulacja częstotliwości
• Wskazania jakiegokolwiek aktywnego alarmu
• Odwzorowanie wskaźników LED znajdujących się na przemienniku częstotliwości (ERR, RUN, Ready)
• Temperatura silnika i radiatora wyświetlana w formie graficznej
• Regulator PID:
- Zadana wartość kontrolowanej zmiennej może być ustawiona bezpośrednio w jednostce pomiarowej (np. ciśnienie, temperatura, etc.)
- Kontrola sygnałów zwrotnych
• Monitoring głównych pomiarów elektrycznych.

rys4.jpg
rys4.jpg

 

rys5.jpg
rys5.jpg

LOVATO Electric Sp. z o.o.
Ul. Zachodnia 3
55-330 Błonie k. Wrocławia
Tel. +48 71 7979 010
Faks +48 71 7979 020
www.lovatoelectric.pl
info@lovatoelectric.pl

 

 

 

 

 

Autor:
LOVATO Electric
Źródło:
LOVATO Electric
Dodał:
LOVATO ELECTRIC Sp. z o.o.

Czytaj także