Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów INFORMACJA ARCHIWALNA
Aktualizowany: 2013-03-27
Pomost do technologii serwo

Lenze rozbudowuje platformę falowników 8400

Przemienniki częstotliwości o właściwościach serwomechanizmu. Wraz z rozbudową platformy falowników 8400 o wersję TopLine firma Lenze, specjalizująca się w zakresie napędów i automatyzacji, stworzyła pomost do technologii serwo. Nowe urządzenia o dużej dokładności regulacji i wysokiej dynamice są przeznaczone do zastosowań, które dotychczas były zastrzeżone dla technologii serwo. W praktyce można do nich zaliczyć typowe zastosowania w zakresie pozycjonowania w mechanizmach podnoszenia, napędach wideł, w układarkach regałowych, pr... 

Po wersjach BaseLine, StateLine i HighLine firma Lenze rozbudowała modułowy system falowników 8400 o wersję TopLine, która stanowi czwarty poziom skalowania. W zakresie mocy od 0,55 kW do 2,2 kW/230 V i od 0,37 kW do 45 kW/400 V za pomocą falownika 8400 TopLine można teraz napędzać również serwosilniki synchroniczne z magnesami trwałymi. W 2013 roku zakres mocy zwiększy się do 75kW w do kwietnia 2014 pojawią się przemienniki o mocach 90 i 110 kW. Urządzenia dysponują odpowiednim układem regulacji i są wyposażone w interfejsy dla resolwera, enkodera inkrementalnego i absolutnego (jednoobrotowego i wieloobrotowego). Dzięki rozbudowanej platformie konstruktorzy maszyn dysponują kompletną ofertą produktów, która dzięki konsekwentnemu skalowaniu wyróżnia się ceną, działaniem i wydajnością pracy napędu.

Zastosowania praktyczne pokazują, jakie korzyści mogą odnieść użytkownicy. Precyzyjne pozycjonowanie jest np. w dalszym ciągu uważane za domenę serwonapędów. Dzięki przemiennikom częstotliwości można rozwiązywać w sposób ekonomiczny wiele zadań nawet w obszarze zaawansowanej budowy maszyn pakujących. Falowniki Lenze 8400 na poziomach skalowania StateLine, HighLine i TopLine dysponują odpowiednią funkcjonalności i są z powodzeniem stosowane w zastosowaniach związanych z pozycjonowaniem. Wypróbowane w praktyce jest np. rozwiązanie napędowe złożone z falownika Lenze 8400 HighLine i standardowego silnika asynchronicznego z systemem sprzężenia zwrotnego przewidziane do zadań w zakresie pozycjonowania, w którym wprawdzie jest potrzebne wbudowane pozycjonowanie tabelaryczne, ale nie jest wymagana wysoka dynamika serwosilnika.

Szybkie dopasowanie

Falowniki Lenze 8400 oferują wbudowane pozycjonowanie tabelaryczne już od wersji HighLine. Dzięki niemu można zapisać do 15 pozycji o różnych profilach jazdy w postaci ramp liniowych lub ramp typu S. Pozycjonowanie tabelaryczne jest podstawą szybkiego dostosowywania parametrów w przypadku zmiany produktu – również w wyniku swobodnej konfigurowalności profili – bez stosowania dodatkowego sprzętu i oprogramowania. Pozycje zapisane w tabeli w przemienniku są ustawiane przez sterownik PLC bezpośrednio przez zaciski lub podłączoną magistralę polową. Następnie napęd dokonuje automatycznego przesunięcia do danej pozycji i sygnalizuje jej osiągnięcie do układu sterowania. Aby dynamicznie reagować na zmiany procesu w maszynie, zaimplementowana jest funkcja ręcznego sterowania. Jeżeli podczas trwającego procesu zostanie podana nowa wartość pozycji, przemiennik natychmiast ją przetwarza i płynnie przemieszcza napęd do nowej pozycji. Rampy typu S zapewniają łagodne ruchy przy małym zużyciu mechanicznym. Rodzina falowników Lenze 8400 wraz z wersjami StateLine, HighLine i TopLine oferuje w zakresie swojej skalowalności modułową przestrzeń rozwiązań, która rozpoczyna się od wersji StateLine z dość prostym pozycjonowaniem wyłączeniowym. W przypadku większych wymagań w zakresie prędkości i dokładności można stosować falownik Lenze 8400 HighLine w połączeniu ze standardowym silnikiem asynchronicznym z enkoderem HTL. Pozwala to na uzyskanie dokładności jednego inkrementu na wale silnika, co w przypadku 2048-impulsowego generatora odpowiada dokładności 0,05° na wale silnika. Możliwe do uzyskania są cykle do 180 taktów na minutę. Typowymi zastosowaniami są urządzenia do cięcia, a także urządzenia obrotowe i podnoszące. W przypadku zastosowań o większych wymaganiach zalecane jest stosowanie falownika Lenze 8400 TopLine.

Platforma urządzeń – kompleksowa parametryzacja i programowanie: Wraz z programem Lenze Engineer firma Lenze oferuje użytkownikom centralne oprogramowanie techniczne. Dysponuje ono funkcjami wspomagającymi szybką pracę, ukierunkowaną na osiągnięcie celu już w bezpłatnej wersji podstawowej „Statelevel". Za pomocą rejestratora danych można przedstawiać np. parametry eksploatacyjne w czasie w taki sam sposób jak na oscyloskopie. Tworzy to podstawę szybkiej i przejrzystej diagnostyki podczas uruchamiania – i to bez dodatkowych przyrządów pomiarowych. Dzięki wykorzystaniu plików dziennika można zapisywać i odczytywać stany przemiennika. Przyspiesza to analizę błędów również podczas późniejszej pracy maszyny.

Skopiować, włożyć – i gotowe

Centralną jednostką pamięci dla wszystkich parametrów przemiennika jest wymienny moduł pamięci. Dzięki niemu firma Lenze pozwala na parametryzację urządzeń jeszcze przed ich uruchomieniem. Na miejscu wystarczy tylko włożyć moduł do przemiennika, a oś napędowa będzie natychmiast gotowa do pracy. Ponieważ podczas uruchamiania czasochłonna parametryzacja regulatora napędu nie jest potrzebna, a dane można kopiować do modułów dowolną ilość razy, następstwem tego jest duży potencjał w zakresie oszczędności, przede wszystkim w produkcji seryjnej. Kolejna zaleta występuje w serwisie: W przypadku wymiany urządzenia zamiast uruchomienia czasochłonnego oprogramowania wystarczy po prostu włożyć moduł pamięci – i gotowe. Czynność tę może również wykonać personel zajmujący się konserwacją w zakładzie produkcyjnym. W następstwie tego można zrezygnować z niektórych usług serwisowych – dzięki wspomaganiu przez odpowiednie koncepcje zdalnej obsługi z globalną diagnostyką i konserwacją urządzeń z centralnego stanowiska.

Łatwiej i szybciej

Serwis i technika – to tylko dwa czynniki, którymi można sterować, aby zmniejszyć koszty cyklu życia. Koncepcja platformy falowników Lenze 8400 gwarantuje, że przejrzysty stosunek ceny do wydajności nie powoduje zwiększenia nakładów na parametryzację, uruchamianie i diagnostykę. Ponadto seria falowników wymaga od użytkownika znacznie mniejszego zakresu szkolenia na temat funkcji i obsługi urządzeń, ponieważ ich podstawą jest jednolita zasada konstrukcji. Wskutek tego można oszczędzić czas w trakcie rozwoju, instalacji, eksploatacji i ewentualnych prac serwisowych.

Niezależnie od tego, czy dotyczy to jednolitej obsługi i budowy urządzeń, czy też pracy tylko z jednym oprogramowaniem: Koncepcja platformy falowników Lenze 8400 w obu przypadkach korzystnie oddziaływuje na łańcuch tworzenia wartości przez konstruktorów maszyn i eksploatatorów.

Kontakt:
www.lenze.pl
lenze@lenze.pl

Autor:
Karsten Piekarski
Źródło:
Lenze Polska Sp. z o.o.
Dodał:
Lenze Polska Sp. z o.o.

Czytaj także