empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2024-03-28
PQA820 Trójfazowy rejestrator i analizator jakości zasilania
PQA820
Producent:
HT Instruments
Numer katalogowy:
PQA820

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim.

Cechy szczególne
- 4 kanały pomiaru napięcia True RMS4,
- kanały pomiaru prądu True RMS
(na wyposażeniu 4 sztuki cewek Rogowskiego HTFLEX33L do 1000A),
- moc czynna, bierna i pozorna,
- energia czynna, bierna i pozorna,
- współczynnik mocy i cosφ,
- częstotliwość,
- jednoczesna rejestracja do 383 parametrów,
- okres uśredniania wybierany w zakresie od 5 sekund do 60 minut,
- analiza harmonicznych napięcia i prądu (od DC do 49 składowej),
- rejestracja anomalii napięciowych (spadków, skoków) z rozdzielczością 10ms (do 65530 zdarzeń),
- cyfrowa analiza danych (funkcja DMM),
- graficzne wyświetlanie napięcia i prądu (oscyloskop),
- histogram harmonicznych,
- wykresy wskazowe napięć i prądów,
- asymetria napięcia,
- predefiniowane ustawienia rejestracji,
- wbudowana pamięć (8MB) na rejestrowane dane,
- interfejsy Wi-Fi oraz USB,
- oprogramowanie Andoid/iOS/Windows,
- akumulator Li-ion oraz wbudowana ładowarka,
- zasilanie bezpośrednio z napięcia mierzonego fazowego lub międzyfazowego,
- solidna, wodoszczelna obudowa zgodna z IP65,
- certyfikat kalibracji producenta ISO9000,
- gwarancja 3 lata.

PQA820 jest analizatorem jakości energii wykonującym szeroki zakres analizy większości najważniejszych parametrów systemu elektrycznego. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, przyrząd może być sprzęgany ze smartfonami, tabletami oraz palmtopami (z systemami iOS i/lub Android) spełniając wymagania większości żądań profesjonalistów.
Wszystkie elektryczne parametry mogą być wyświetlane w obu trybach cyfrowym i graficznym, w formie przebiegów, histogramów i wykresów wskazowych. Wykres wskazowy pokazuje kąt fazowy między dowolnym napięciem i odnośnym prądem, ujawniając charakter podłączonego obciążenia indukcyjny lub pojemnościowy.

Duża wbudowana pamięć pozwala na rejestrację do 383 parametrów, gwarantując trwanie rejestracji przez ponad miesiąc z 10 minutowym okresem uśredniania.
PQA domyślnie rejestruje wszystkie parametry w celu uniknięcia pomyłek. Użytkownik nigdy nie przeoczy rejestracji potrzebnego parametru, ponieważ PQA820 rejestruje wszystko przy wyborze jednego z trzech predefiniowanych ustawień (jedna faza, 3-fazy bez przewodu neutralnego, 3-fazy z przewodem neutralnym).
PQA820 jest zasilany z wewnętrznego akumulatora Li-Ion oraz z wbudowanego zasilacza/ładowarki o wybieranej konfiguracji L-N lub L-L.
Interfejsy Wi-Fi i USB gwarantują podłączenie do smartfonów, tabletów palmtopów oraz PC-ów do ustawienia parametrów przyrządu, zaprogramowania rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, transmisji wyników oraz ich analizy.
Wodoszczelna obudowa IP65 pozwala na pracę PQA820 w terenie, w krytycznych warunkach atmosferycznych.

Oprogramowanie HTanalysis
Interfejsy Wi-Fi oraz USB pozwalają na podłączenie do PC (Windows) oraz do smartfonów, tabletów i palmtopów.
Dla tabletów i smartfonów bezpłatna aplikacja HTanalisys jest dostępna w sklepach internetowych.
Oprogramowanie HTanalisys czyni ze smartfonów i tabletów unikatowe narzędzie analityczne.
HTanalisys pozwala na komunikację Wi-Fi z iOS lub Android na smartfonach lub tabletach w celu transmisji wyników, ustawienia parametrów pracy przyrządów lub do ustawienia czasu rozpoczęcia i zakończenia rejestracji.
Wyniki pomiarów mogą być przesłane do HT Cloud.
Po zaimportowaniu zarejestrowanych danych do smartfonu lub tabletu, mogą być one przesłane do chmury HT Cloud, czyniąc je dostępnymi gdziekolwiek na świecie.
Użytkownik może udać się na miejsce rejestracji, zaimportować zarejestrowane dane z przyrządu i przesłać je do HT Cloud. W ten sposób, w mgnieniu oka, dane staną się dostępne dla każdej osoby autoryzowanej do dostępu do nich (ochrona hasłem definiowanym przez użytkownika).
Nie ma różnicy, czy użytkownik używa smartfona iOS, czy tablet z Andoidem lub PC z Windows, ponieważ oprogramowanie jest kompatybilne z dowolnym z tych systemów operacyjnych.
Dzielenie się wynikami pomiarów nigdy jeszcze nie było tak proste. Generowanie protokołów i dostarczanie klientom rozwiązań ich problemów jest tak szybkie, jak kliknięcie.
Dzięki HT-Cloud użytkownicy mają dostęp do swoich pomiarów niezależnie od miejsca w którym się znajdują. HT-Italia, jako pierwsza dostarcza taki rodzaj aplikacji. Profesjonaliści użytkujący przyrządy HT-Italia mogą cieszyć się zaletami tej unikatowej technologii.

Analiza w czasie rzeczywistym
Dzięki programowi HTanalisys możliwe jest sprzężenie na żywo z PQA820 w celu analizy w czasie rzeczywistym takich danych, jak:
- przebiegi napięć i prądów,
- histogram harmonicznych,
- wykres wskazowy napięć i prądów,
- funkcje multimetru.

Analiza zarejestrowanych danych
PQA820 domyślnie rejestruje wszystkie parametry w celu uniknięcia pomyłek przy programowaniu parametrów rejestracji. Użytkownik nigdy nie przeoczy rejestracji wymaganych parametrów, ponieważ PQA820 zawsze rejestruje wszystko.
Aplikacja HTanalisys czyni z analizy danych czynność łatwą i intuicyjną. Możliwość powiększania (Zoom) wybranych fragmentów wykresów w celu analizy szczegółów, oraz przeskakiwania z jednego do drugiego punktu umożliwia analizę dosłownie za dotknięciem palców.
PQA820 pozwala na rysowanie wykresów dla dowolnego zarejestrowanego parametru
Kliknięcie w wybranym punkcie wykresu napięcia lub prądu powoduje pojawienie się okienka z histogramem analizy harmonicznych.
Kliknięcie w wybranym punkcie wykresu mocy powoduje pojawienie się okienka zużycia energii.

Dane elektryczne
Dokładność podano, jako ±[% odczytu + (ilość cyfr * rozdzielczość)] przy 23°C ±5°C, < 80%RH

- Napięcie AC True RMS - Faza - Neutralny
Zakres: 10,0 ÷ 265,0V
Częstotliwość: 42,5 ÷ 69,0Hz
Rozdzielczość: 0,1V
Dokładność: ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)
Max współczynnik szczytu = 1,5

- Napięcie AC True RMS - Faza - Faza
Zakres: 50,0 ÷ 460,0V
Częstotliwość: 42,5 ÷ 69Hz
Rozdzielczość: 0,1V
Dokładność: ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)
Max współczynnik szczytu = 1,5

- Anomalie napięciowe AC True RMS - Faza - Neutralny
Zakres: 15,0 ÷ 265,0V
Rozdzielczość napięcia: 0,2V
Rozdzielczość czasu: 10ms
Dokładność napięcia: ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)
Dokładność czasu: 1/2 okresu[ms]

- Prąd AC True RMS poprzez zewnętrzną sztywną przystawkę cęgową - STD
Zakresy:
  - 5,0 ÷ 219,9mV (1 zakres),
  - 220,0 ÷ 999,9mV (2 zakres) 
Częstotliwość: 42,5 ÷ 69,0Hz
Rozdzielczość:
  - 0,1mV (1 zakres),
  - 0,5mV (2 zakres)
Dokładność:
  - ±(0,5% odczytu + 0,06% zakresu) (1 zakres),
  - ±(0,5% odczytu) (2 zakres)

- Prąd AC True RMS poprzez zew. elastyczną przystawkę - Flex (zakres 100A - 85μV/A)
Zakres: 1,0 ÷ 99,9A
Rozdzielczość: 0,1A
Dokładność: ±(0,5% odczytu + 0,7A)
Max współczynnik szczytu = 1,5

Prąd AC True RMS poprzez zew. elastyczną przystawkę - Flex (zakres 1000A - 85μV/A)
Zakres: 5,0 ÷ 999A
Rozdzielczość: 1A
Dokładność: ±(0,5% odczytu + 1,5A)
Max współczynnik szczytu = 1,5

Moc/Energia - (Vzmierz. > 200V, Pf=1 dla mocy czynnej, Pf=0 dla mocy biernej)
Zakresy cęgów:
1<zakres≤10A (1 zakres)
10<zakres≤200A (2 zakres)
 200<zakres≤1000 (3 zakres)
Zakresy, rozdzielczości [W] [VAr] [VA] [Wh]:
dla 1 zakresu cęgów:
  - 0,000k ÷ 9,999k, 0,001k
  - 10,00k ÷ 99,99k, 0,01k
dla 2 zakresu cęgów:
  - 0,00k ÷ 99,99k, 0,01k
  - 100,0k ÷ 999,9k, 0,1k
dla 3 zakresu cęgów:
  - 0,0k ÷ 999,9k, 0,1k
  - 1000k ÷ 9999k, 1k
Dokładność:
- ±(0,7% odczytu + 3 cyfry)
(Izmierzone<10% zakresu)
- ±(0,7% odczytu)
(Izmierzone≥ 10% zakresu)

Współczynnik mocy (cosφ)
Zakres (cosφ), Rozdzielczość, Dokładność (°)
0,20 ÷ 0,50, 0,01, 0,6°
0,50 ÷ 0,80, 0,01, 0,7°
0,80 ÷ 1,00, 0,01, 1,0°

Harmoniczne (na żywo dostępne tylko do 32 harmonicznej)
Zakres, Rozdzielczość, Dokładność (°)
DC ÷ 25, 0,1V/0,1A, ±(5,0% odczytu + 2 cyfry)
26 ÷ 33, 0,1V/0,1A, ±(10% odczytu + 2 cyfry)
34 ÷ 49, 0,1V/0,1A, ±(15% odczytu + 2 cyfry)
Harmoniczne zostaną wyzerowane jeżeli:
- składowa DC: wartość DC <2% wartości pierwszej harmonicznej lub wartość DC<0,2% zakresu cęgów,
- pierwsza harmoniczna: wartość 1 harmonicznej < 0,5% zakresu cęgów,
- 2÷49 harmoniczne: wartości harmonicznych 2÷49 <2% pierwszej harmonicznej lub < 0,2% zakresu cęgów.

Obsługa systemów elektrycznych:
- jednofazowych,
- trójfazowych bez przewodu neutralnego,
- trójfazowych z przewodem neutralnym.

Kanały rejestrowane jednocześnie:
- napięcia Faza-Neutralny i Faza-Faza,
- anomalie napięciowe (spadki, wzrosty, przerwy),
- prądy fazowe, prąd neutralny,
- harmoniczne napięć i prądów (DC, 1, 2, ...49),
- moc fazowa i całkowita, czynna, bierna, pozorna,
- współczynniki mocy fazowe i całkowity oraz cosφ,
- energie fazowe i całkowita (Klasa 2 EN61036), energia bierna (Klasa 3 IEC1268),
- wszystkie kanały dotyczące mocy, Pf, cosφ i harmonicznych są zarządzane automatycznie, jako generowane lub pobierane,
- max ilość rejestrowanych parametrów: 383,
- max ilość anomalii napięciowych: 65530,
- okres uśredniania: 5 ÷ 3600 sek,
- zzas rejestracji: > 30 dni z okresem uśredniania 10 minut,
- pojemność pamięci: 8MB.

Zasilanie:
- wewnętrzny akumulator: Li-ion,
- czas pracy z akumulatora około 1 godziny,
- zewnętrzne zasilanie: poprzez przewody czerwony/żółty, 100V ÷ 415V, 50/60Hz.

Interfejs komunikacyjny:
PC (Windows), Tablet/Smartfon (iOS, Android): USB (tylko PC)/WiFi

Cechy mechaniczne:
- wymiary: 245 x 210 x 110mm,
- waga: 1,5kg.

Warunki środowiskowe:
- temperatura odniesienia: 23°C ±5°C,
- temperatura pracy: 0° ÷ 40°C,
- dopuszczalna wilgotność: <80% RH,
- temperatura magazynowania: -10°C ÷ 60°C,
- wilgotność magazynowania: <80% RH.

Zgodność pomiarów Energii/Mocy z normami:
- charakterystyka napięć zasilających w sieciach publicznych: EN50160 (analiza migotania i częstotliwości nie jest wykonywana),
- liczniki energii czynnej dla prądu AC: EN61036 (Klasa 2),
- liczniki energii biernej dla prądu AC: IEC1268 (Klasa 3).

Zgodność z normami:
- bezpieczeństwo przyrządów pomiarowych: IEC/EN61010-1,
- izolacja: podwójna,
- stopień zapylenia: 2,
- szczelność obudowy: IP65 (przy zamkniętej pokrywie),
- kategoria pomiarowa: CAT III 300VAC do ziemi, max 460V między wejściami,
- max wysokość użytkowania: 2000m.

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/ht/pqa820.aspx

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...