empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2013-04-15
RiMatrix S – centrum danych z nową strategią

Wraz z RiMatrix S - unikatową w skali światowej koncepcją standardowej budowy centrów danych firmy Rittal - nadchodzi początek nowej ery w sektorze IT. Konfiguracja, dostawa oraz uruchomienie centrum danych są możliwe w bardzo krótkim czasie. Prefabrykowane elementy stanowią źródło korzyści dla wszystkich jednostek w łańcuchu procesu, począwszy od doradztwa, a na serwisie kończąc. Rittal gwarantuje przy tym wysoką efektywność energetyczną systemu. RiMatrix S stanowi idealne rozwiązanie dla nowoczesnej, standardowej infrastruktury centrum danych dysponującej jednolitymi interfejsami oraz pełną automatyzacją.

„Dzięki nowej w skali światowej koncepcji standardowego centrum danych chcemy całkowicie zmienić zasady obowiązujące na rynku" - mówi Friedhelm Loh, właściciel oraz Przewodniczący Zarządu firmy Rittal.

Centra danych są tradycyjnie rozwiązaniami indywidualnymi. Z uwagi na specyficzne wymagania ich planowanie i realizacja odbywa się często we współpracy z klientem. Jednak w nowoczesnym społeczeństwie ery Web 2.0, oprócz usług serwisowych typowych dla przedsiębiorstw, zaczyna przeważać i ciągle wzrasta liczba „elementów jednostkowych". Standardowe usługi realizowane za pomocą typowego sprzętu otrzymują energię elektryczną i klimatyzację za pośrednictwem klasycznej infrastruktury. Od dawna wiele centrów danych jest do siebie podobnych w wielu obszarach.

Konieczność jednolitych procesów

Przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji nadal jednak przeważają kosztowne, indywidualne koncepcje. Są one nie tylko długotrwałe, ale i drogie, ponieważ prawie nie ma standardowych procesów i komponentów, które - raz określone - mogłyby być potem wielokrotnie wykorzystywane. RiMatrix S, światowa nowość firmy Rittal stanowi odpowiedź na te oczekiwania. RiMatrix S jest uzupełnieniem już istniejącej linii produktowej RiMatrix o koncepcję modułową z elementami predefiniowanymi, na które składają się szafy serwerowe i sieciowe oraz klimatyzacja i zasilanie. Moduły są dostępne w wersjach z sześcioma (Single 6) lub dziewięcioma szafami serwerowymi (Single 9) i mogą być łączone w większe jednostki. To, co wydaje się niewielką zmianą w konstrukcji centrum danych, jest tak naprawdę rewolucją.

„Dzięki RiMatrix S Rittal dokonuje zmiany paradygmatu w branży IT, gdyż nigdy wcześniej kompletne centrum danych nie było dostępne jako pojedynczy produkt", wyjaśnia Bernd Hanstein, główny szef działu zarządzania produktami IT w Rittal.

Krótki czas dostawy, możliwość kalkulacji kosztów

Czas dostawy RiMatrix S wynosi tylko sześć tygodni. Wyjątkowo krótki czas dostarczenia oraz uruchomienia jest bezpośrednią konsekwencją wysokiej standaryzacji modułów centrów danych. Podczas gdy dostawcy zazwyczaj szczegółowo ustalają z klientem rozmiary i poziomy rozbudowy poszczególnych szaf, zlecanie dostarczenia RiMatrix S odbywa się w sposób blokowy. Koszty operacyjne mogą być kalkulowane z góry, gdyż Rittal oferuje określone parametry dotyczące wartości PUE (Power Usage Effectiveness). Jeśli moduły serwerowe będą używane wraz z jednostką chłodzącą Rittal, wówczas producent gwarantuje doskonałą wartość PUE (do 1,15). Dla każdego kilowata mocy pobieranego przez serwer, zużycie dodatkowej energii wynosi tylko 15%, np. na potrzeby klimatyzacji i zasilania bezprzerwowego.

Inteligentna kontrola zasobów

Wysoka wydajność jest także wynikiem tego, że rozwiązanie RiMatrix S łączy w sobie wyniki projektów badawczych oraz rozwojowych. W ten właśnie sposób wnioski płynące z projektu AC4DC (dotyczącego regulacji wszystkich komponentów klimatyzacyjnych w nowym centrum danych) umożliwiają działanie modułów w takim punkcie pracy, który jest optymalny pod względem klimatyzacji i obciążenia serwerów.

Mimo tego rozwiązanie modułowe RiMatrix S jest elastyczne. Za pośrednictwem jednoznacznie określonych punktów przekazywania energii, klimatyzacji i sieci klienci mogą dokonywać podłączenia własnych zasobów. Dzięki szybkiej instalacji i uruchomieniu zalety pozostają jednak niezmienione. Podczas instalacji RiMatrix S u klienta, wszystkie komponenty są uszeregowane, co umożliwia natychmiastowy montaż. W ten sposób klienci otrzymują do dyspozycji działającą infrastrukturę i mogą szybko rozpocząć korzystanie z aplikacji oraz usług. Rentowność inwestycji (ROI) zostaje szybko osiągnięta, a czas do momentu pojawienia się na rynku ulega minimalizacji.

Konfigurator RiMatrix S

Na stronie internetowej Rittal udostępnia konfigurator RiMatrix S. Dzięki niemu klienci mogą obliczyć, czy szybkość, łatwy montaż i standardowe procesy zrównoważą potencjalne niedogodności wynikające z niewielkiej możliwości dostosowania. Nie oznacza to, że koncepcja RiMatrix S narzuca sztywne ramy, które nie dopuszczają zmian. W oparciu o poczynione doświadczenia można stwierdzić, że zmiany w centrum danych zachodzą w stałych odstępach czasu, a najrzadziej odbywa się instalacja samej szafy 19''. Pojedyncze działania są łączone
i realizowane jako jeden termin konserwacji lub przebudowy. Z uwagi na fakt, że instalacja modułów Single 6 i Single 9 przebiega znacznie szybciej i łatwiej niż ma to miejsce w przypadku porównywalnych konstrukcji bazujących na pojedynczych szafach, czas trwania przebudowy
i rozszerzeń pozostaje ograniczony do minimum.

Oszczędność dzięki jednolitemu zarządzaniu systemem

Jednolite komponenty nie tylko ułatwiają montaż mechaniczny, lecz także zapewniają liczne zalety dla administrowania systemem. W każdym module RiMatrix S zarządcy mogą korzystać z takich samych narzędzi monitorujących oraz kontrolnych, nawet gdy moduły zostały zainstalowane w innym miejscu. Skraca to czas potrzebny na przeszkolenie, ułatwia serwis oraz zarządzanie infrastrukturą IT. Wiąże również mniejszą ilość zasobów administratorów, którzy tym samym mogą wykonywać inne zadania.

Targi

Nowości, w tym system RiMatrix S prezentował na targach CeBIT. W najbliższym czasie będzie można je zobaczyć również na targach HMI, które odbędą się w dniach 8-12 kwietnia w Hanowerze. Oferta firmy będzie przedstawiona w hali 11 na stoisku E06. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Rittal.

Autor:
Rittal
Źródło:
www.rittal.pl
Dodał:
RITTAL Sp. z o.o.

Czytaj także