empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-07-24
Zarządzanie odpadami w przemyśle spożywczym i napojów z pomocą oprogramowania zenon
Zarządzanie odpadami w przemyśle spożywczym i napojów z pomocą oprogramowania zenon

Zakłady produkcyjne w przemyśle spożywczym i napojów wymagają szeregu środków i jednostek, które odgrywają istotną rolę w makroekonomicznej analizie urządzeń. Ścieki, spaliny i odpady muszą być, przykładowo, oczyszczane lub usuwane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Efektywne zarządzanie odpadami może zapewnić znaczną oszczędność kosztów.


Integracja niejednorodnej infrastruktury

Środki produkcyjne obejmują sprężarki, chłodziarki, podgrzewacze, urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, filtry spalin i wiele innych, a także ich systemy sterowania. Dzięki wielu natywnym interfejsom zenon może integrować różne technologie i standardy oprogramowania w jednym centralnym systemie. Dzięki temu rejestracja i integracja w systemie monitoringu obejmuje nie tylko sam proces produkcji, ale również zaopatrzenie systemu w media oraz materiały eksploatacyjne i pomocnicze. Sprawia to, że sterowanie systemem jest bardziej wydajne i bezpieczniejsze, a użytkownik może dostrzec i wykorzystać potencjalne oszczędności.


Wszystkie dane w jednym systemie

Centralna rejestracja danych, rejestrująca status utylizacji odpadów produkcyjnych zwalnia personel z konieczności bezpośredniego, naocznego sprawdzania urządzeń obsługowych a co za tym idzie z wizyt w pomieszczeniach niejednokrotnie mocno oddalonych od miejsc pracy a bezpośrednia inspekcja jest wymagana tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Użytkownicy korzystają również ze zintegrowanych funkcji, takich jak widok z kamer, listy alarmów i zdarzeń, trendy, wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności i wiele innych. Personel otrzymuje informacje w czasie rzeczywistym i w oparciu o pełnione stanowiska, dzięki czemu może szybko reagować w przypadku alarmu, niezależnie od tego, gdzie przebywa w danym momencie. Ponieważ dostępne są zarówno parametry z odpadów produkcyjnych oraz dane procesowe, możliwe jest skuteczne monitorowanie tych urządzeń, a w nagłych sytuacjach można szybko zidentyfikować i zrozumieć odchylenia. W krytycznych sytuacjach, w przypadku nieobecności odpowiedzialnych pracowników możliwe jest wdrożenie rozwiązań dzięki dostępnym czytelnym danym. Wniosek: zenon generuje cenne informacje na podstawie danych, które docierają do celu i tworzą cenną wartość dodaną. Zapobiega to przestojom urządzeń, zwiększa ich dostępność i produktywność.


Przyjazne dla użytkownika monitorowanie i analizowanie sprzętu

zenon oferuje szereg przyjaznych dla użytkownika narzędzi do monitorowania i analizowania środków produkcyjnych. Na przykład Process Recorder, umożliwiający łatwe przeglądanie historii procesów, udostępniający przydatne raporty, modele urządzeń w 3D do szybkiej lokalizacji alarmów i wiele innych. Rezultatem czego są większa dostępność, zmniejszenie kosztów konserwacji i materiałów oraz możliwość optymalizacji mediów zasilających.


Bezpieczny dostęp do danych w całej sieci

Technologia sieciowa oprogramowania zenon umożliwia pełną integrację interfejsu HMI i systemów monitorowania mediów w procesie produkcyjnym. Lokalne dane z urządzeń są automatycznie dostępne w całej sieci przez bezpieczny transfer danych. Dzięki temu aplikacje są na bieżąco aktualizowane o najnowsze dane. Dzięki temu, że odpady produkcyjne nie są eksploatowane osobno poza procesem, możliwe jest zidentyfikowanie możliwych potencjałów wzrostu wydajności i wdrażanie procedur udoskonalających proces.
Prawa dostępu związane z przepływem danych w sieci w czasie rzeczywistym są sprawdzane w celu wprowadzenia nowych i wydajniejszych koncepcji eksploatacji. Koncepcja użytkownika w oprogramowaniu zenon jest zintegrowana i bezpieczna we wszystkich systemach, na przykład dzięki integracji technologii Active Directory.


Wyzwania dla produkcji spożywczej

Jeśli chodzi o nadzór nad zakładami produkującymi żywność i napoje, każdy obiekt jest inny, ale istnieje kilka wyzwań, które pojawiają się konsekwentnie:

  • Monitorowanie zużycia energii: Zmniejszenie zużycia energii wymaga zrozumienia aktualnego zużycia w Twoim obiekcie. Dane te są niezbędne do sprawdzenia skuteczności użytkowania i mierzenia. Monitorowanie zużycia energii obejmuje również wiedzę, kiedy zużycie energii odbiega od planu. Jeśli element sprzętu pobiera więcej mocy niż powinien, oznacza to, że mógł pojawić się problem mechaniczny, pomocne mogą być tu alerty, które otrzymujesz na wszystkie uprawnione do tego urządzenia w chmurze.

  • Zapewnienie niezawodnej energii: Linia produkcyjna musi działać, nawet jeśli wystąpi problem z łańcuchem dostaw energii. Zarządzanie mediami wymaga zapewnienia dostępu do energii. Linia może ją pozyskiwać od dostawcy energii, generatora lub zakładu wytwarzania energii na miejscu.

  • Optymalizacja wydajności: tak samo jak chcemy oszczędzać energię, zakłady produkujące żywność muszą spełniać wymagania produkcyjne, aby zachować rentowność i tworzyć produkt wysokiej jakości. To zadanie obejmuje monitorowanie sposobu zasilania linii produkcyjnej bez poświęcania niezbędnych kroków, takich jak podgrzewanie komponentów i produktów do określonej temperatury w celu zabicia zarazków.

  • Zgodność: Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, takich jak bezpieczna produkcja żywności i kwestie związane z usuwaniem wody.


Jak zenon pomaga producentom żywności i napojów w zarządzaniu wydatkami

zenon pomaga sprostać powyższym wyzwaniom dzięki szerokiej gamie funkcji dla producentów żywności i napojów takich jak:

  1. Scentralizowany pulpit nawigacyjny: oprogramowanie zenon łączy sprzęt i dane placówki na jednym, czytelnym pulpicie nawigacyjnym. Użytkownicy uzyskują szybki dostęp do odgórnych widoków z kamer, list alarmów i zdarzeń, trendów, kluczowych wskaźników wydajności i funkcji. Mogą szybko reagować na problemy i sytuacje awaryjne oraz być przygotowanym dzięki narzędziom zwiększającym produktywność.

  2. Scentralizowane pozyskiwanie i analiza danych w heterogenicznym środowisku: obejmuje to takie urządzenia jak sprężarki, chłodnice, grzejniki i urządzenia do uzdatniania wody. zenon może je połączyć w celu łatwiejszego monitorowania. Niektóre z tych przyjaznych dla użytkownika narzędzi obejmują rejestrator procesu, modele 3D i znaczące generowanie raportów.

  3. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym: podczas monitorowania linii produkcyjnej potrzebujesz wiarygodnych, aktualnych informacji. Dostęp do danych zenon działa w czasie rzeczywistym. Ta funkcja umożliwia na przykład natychmiastową eskalację alarmów w celu skrócenia przestojów oraz zwiększenia dostępności i niezawodności mediów.

  4. Zwiększona wydajność: dzięki holistycznemu spojrzeniu na linię produkcyjną i inteligentnej analizie danych możesz zidentyfikować większe możliwości zwiększenia wydajności, co pozwala zmniejszyć zużycie energii i stworzyć bardziej zoptymalizowany proces.

  5. Niższe koszty: Wraz z lepszą wydajnością i mniejszym zużyciem, niższy koszt eksploatacji zwiększa rentowność zakładu. Funkcje zarządzania obciążeniem oprogramowania zenon pozwalają obniżyć koszty energii poprzez automatyzację kontroli energii, unikanie szczytów obciążenia i redukcję kosztów energii.

  6. Cenne spostrzeżenia: dzięki możliwości gromadzenia danych z urządzeń użytkowych i produkcyjnych zenon dostarcza jeszcze więcej spostrzeżeń. Korelacja danych produkcyjnych z informacjami o energii i kosztach może identyfikować straty zanim staną się problemami.

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

COPA-DATA Polska Sp. z o.o.

Adres: Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków

Nr telefonu: +48 (12) 290 10 54 Skopiuj

E-mail: sales.pl@copadata.com Skopiuj
WWW: www.copadata.com

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...