Powrót do listy komunikatów Dodano: 2019-09-26   |  Ostatnia aktualizacja: 2019-09-26
Powstanie nowa ekologiczna Instalacja Oczyszczania Spalin w Elektrociepłowni w Polkowicach
Ilustracja nadesłana (WFOŚiGW we Wrocławiu)
Ilustracja nadesłana (WFOŚiGW we Wrocławiu)

Ponad 83 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umożliwi kompleksową modernizację oraz montaż instalacji m.in. filtrów, wentylatorów i kanałów odprowadzania spalin w elektrociepłowni w Polkowicach - mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu.

W uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie tego zadania uczestniczyli przedstawicie Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu - Łukasz Kasztelowicz, Prezes; Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes oraz Zarządu „Energetyki" sp. z o. o. w Lubinie - Wojciech Swakoń, Prezes Zarządu i Marek Kliszczak, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Całkowity koszt zadania to blisko 98 mln złotych, które zainwestuje lubińska spółka „Energetyka" należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Projekt polega na kompleksowej modernizacji Elektrociepłowni Polkowice przystosowującej źródło do wymagań środowiskowych wynikających z dyrektywy IED i konkluzji BAT.

Poza zabudową Instalacji Oczyszczania Spalin, inwestycja obejmie zabudowę kotła wodnego WR-40 (w miejsce wyeksploatowanych dwóch kotłów wodnych) oraz rozproszonego systemu sterowania całej elektrociepłowni. Emisje z elektrociepłowni będą spełniały unijne dyrektywy i przepisy m.in.: w sprawie emisji przemysłowych oraz dotyczących dużych obiektów energetycznego spalania. Nowa inwestycja ograniczy w ciągu roku emisję do powietrza: pyłów o 98 ton, dwutlenku siarki o 265 ton i tlenków azotu o 66 ton. Do powietrza trafi także mniej rtęci, fluorowodoru oraz chlorowodoru. - Ogromna waga tej ekologicznej inwestycji polega głównie na zmniejszeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, m.in. obniży emisję pyłów 80-krotnie.

Już teraz czystszym powietrzem cieszą się mieszkańcy Lubina - podobną instalację „Energetyka" oddała do eksploatacji na początku tego roku w Elektrociepłowni w Lubinie. Dodatkowo realizacja inwestycji wpisuje się w Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Zapewnia bezpieczeństwo energetyczne KGHM umożliwiając dalszą produkcję ciepła niezbędnego dla funkcjonowania Oddziałów Górniczych i Zakładów Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A., a także tysięcy odbiorców komunalnych - powiedział Prezes Zarządu Spółki „Energetyka" Wojciech Swakoń. Spółka „Energetyka" to kluczowy dostawca ciepła dla całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Jest obecna niemal na każdym z elementów łańcucha Głównego Ciągu Technologicznego, od wydobycia rudy - po przetwórstwo miedzi. Zespół Elektrociepłowni, do którego należy Elektrociepłownia Polkowice, zapewnia ciepło nie tylko dla obiektów KGHM, ale także dla mieszkańców Lubina i Polkowic.

(gz)

Kategoria komunikatu:

Z życia branży

Źródło:
WFOŚiGW we Wrocławiu
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.