Powrót do listy komunikatów Dodano: 2019-09-05   |  Ostatnia aktualizacja: 2019-09-05
Jak sprostać wymaganiom w zakresie produkcji i usprawnić proces produkcyjny
Jak sprostać wymaganiom w zakresie produkcji i usprawnić proces produkcyjny

Optymalizację produkcji można przeprowadzić na wiele sposobów, zaczynając od dość oczywistych kwestii tj. zarządzanie personelem czy przeglądy maszyn po zaawansowane rozwiązania technologiczne tj. system MES czy CMMS umożliwiające szybsze osiąganie lepszych wyników i większej wydajności.

 

Każda firma dąży do osiągania maksymalnej efektywności przy zachowaniu możliwie najniższych kosztów. W obecnych czasach, przy tak ogromnej dynamice zmian na rynku, ciągłym rozwoju technologii oraz dużej konkurencji proces wytwarzania produktów wymaga nieustannego doskonalenia. Najmniejszy nawet szczegół, drobna zmiana może decydować o przewadze rynkowej i sukcesie firmy… lub porażce.

Optymalizuj proces produkcyjny
Usprawnienia procesu produkcyjnego można szukać na każdym etapie działania, od momentu przyjęcia zamówienia od klienta aż po dostarczenie produktu do odbiorcy. Kluczowe jest zatem optymalne zaprojektowanie wszystkich operacji produkcyjnych, krok po kroku, tak by tworzyły one przemyślaną sekwencję działań. W przeciwnym razie generowane są zbędne koszty a czas produkcji niepotrzebnie się wydłuża.

Mierz i analizuj
By móc usprawniać działania trzeba mieć pełną wiedzę na ich temat. Bazowanie na sprawozdaniach pracowników oraz teoretycznych zbiorach procedur czy dokumentacji nie jest dobrym punktem wyjścia – informacje te niezwykle rzadko pokrywają się z rzeczywistością. Na początku należy więc stworzyć precyzyjny system pomiaru – wziąć do ręki stoper, dalmierz czy inne niezbędne urządzenie. Mierz, sprawdzaj, zaglądaj, odczytuj dane z mierników. Przejdź w ten sposób przez cały proces, zarówno jeśli chodzi o przepływ surowca jak i przepływ informacji. Analizuj proces od wejścia do wyjścia – tylko przyglądając się całości działań masz szansę wyłapać wszystkie znaczące elementy, które należy poprawić.

Popraw przepływ informacji
Wciąż wiele firm produkcyjnych stosuje tradycyjną metodę „papier i ołówek” , podczas gdy liderzy rynku stale inwestują w nowe technologie usprawniające działanie ich firm. Niezależnie od typu gromadzonych dokumentów – dane o procesie produkcyjnym, wydajności, stanie maszyn czy czasie pracy personelu - wszystko to powinno być w systemie informatycznym. Ułatwia to przepływ informacji, zwiększa dostępność danych dla pracowników, pozwala na szybszą i bardziej dogłębną analizę danych a także ułatwia przeprowadzenie audytów ISO. Aby zapewnić wysoki poziom przepływu informacji zadbaj o wdrożenie systemu.

Przewiduj awarie
Istotną przyczyną niskiej wydajności są częste awarie maszyn. Regularne przeglądy parku maszynowego pozwolą Ci reagować na bieżąco i zapobiegać przestojom. Dzięki nim określisz, które maszyny wymagają niewielkiej naprawy a które warto byłoby wymienić. Ponadto analizując dane historyczne odnośnie napraw i żywotności części zamiennych urządzeń będziesz w stanie dość precyzyjnie przewidywać ryzyko przestoju. Prewencyjne utrzymanie ruchu będzie znacznie łatwiejsze z systemem CMMS– rejestr części i maszyn oraz planowane prace konserwacyjne – wszystko będzie w jednym miejscu.

Automatyzuj produkcję
Odpowiednie oprogramowanie, automatyzacje, układy sterujące – wszystko to pozwala działać efektywniej. Automatyzacja procesu produkcyjnego zdecydowanie skraca czas wytwarzania produktu i eliminuje ryzyko popełnienia błędu ludzkiego np. przy zliczaniu, notowaniu wielkości partii .Dzięki rozwiązaniom informatycznym masz stały wgląd w to co się dzieje w firmie i wiesz kiedy sytuacja wymaga Twojego zaangażowania.

Planuj
Określ swoje zasoby i planuj procesy produkcyjne tak, by w razie konieczności móc zmienić harmonogram pracy. Ustalone priorytety, jasno określone i rozdzielone zadania a także monitoring dostępności maszyn – wszystko to pozwoli działać elastycznie, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami. Monitoruj dostępność i wydajność z OptiMES, który umożliwi Ci profesjonalne planowanie produkcji jak również jej sprawne wykonanie.

Dbaj o potencjał
Znaczna część firm może podnieść swoją efektywność nawet o 30%, jeśli wewnętrzne procesy zostaną zautomatyzowane i usprawnione a stan parku maszynowego stale monitorowany. Kolejnym krokiem jest usprawnienie pracy załogi, być może konieczna jest zmiana procedur i przeorganizowanie części pracy . Pamiętaj też, aby doceniać pracowników i odpowiednio wynagradzać ich zaangażowanie.

Zainwestuj w nowoczesne systemy do zarządzania produkcją

Wszystkie wymienione wyżej działania przybliżają cię o kolejny krok do zwiększenia wydajności pracy twojej firmy. Jeśli jednak dążysz do bycia najlepszym w swojej branży reinwestuj kapitał i wyposażaj swój zakład produkcyjny w nowe maszyny i systemy. Profesjonalne systemy dedykowane firmom produkcyjnym takiej jak MES czy CMMS zmieniają jakość pracy, poprawiają wydajność i wyręczają w wielu istotnych czynnościach. Ogromna dynamika procesów zachodzących w cyklu produkcyjnym wymusza stałe monitorowanie wielu zmiennych. Gdy systemy zbierają i analizują dane, przygotowują wstępne formularze zamówień, Twoi pracownicy mają więcej czasu na inne zadania, a czas to pieniądz.

Optymalizację produkcji można przeprowadzić na wiele sposobów, zaczynając od dość oczywistych kwestii tj. zarządzanie personelem czy przeglądy maszyn po zaawansowane rozwiązania technologiczne tj. system MES czy CMMS umożliwiające szybsze osiąganie lepszych wyników i większej wydajności.

 

Kategoria komunikatu:

Porady i ciekawostki branżowe

Źródło:
optimes.syneo.pl
urządzenia z xtech

Interesują Cię ciekawostki i informacje o wydarzeniach w branży?
Podaj swój adres e-mail a wyślemy Ci bezpłatny biuletyn.