empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-07-24
Jak cyfrowa technologia może zmienić zakłady produkujące żywność i napoje
Jak cyfrowa technologia może zmienić zakłady produkujące żywność i napoje

Branża spożywcza podlega dynamicznym zmianom, częściowo w związku z nowymi technologiami, które są w coraz większym stopniu wykorzystywane przez producentów. Cyfrowe technologie i rozwój Przemysłu 4.0 tworzą liczne możliwości, ale i wyzwania, dla producentów żywności i napojów.

Technologie te, obejmujące Internet Rzeczy (IoT), zaawansowaną analitykę danych, rozwiązania w chmurze i inteligentne czujniki, mogą zrównoważyć transformację zakładów produkujących żywność i napoje. Oferują takie korzyści jak wyższa jakość produktów, mniejsze zużycie energii i zoptymalizowane procesy. Coraz częściej ich wykorzystanie ma istotne znacznie dla zachowania konkurencyjności i zaspokajania wciąż zmieniających się preferencji konsumentów.

 

Dlaczego producenci żywności i napojów powinni rozważyć wdrożenie cyfrowej technologii

Branża spożywcza podlega cyfrowej transformacji. W związku z tym coraz więcej firm z branży, od dużych korporacji po mniejsze marki, korzysta z tych technologii, aby gromadzić dane o swoich zakładach. Wykorzystują te informacje w celu przekształcenia środowiska produkcyjnego i ponownego zdefiniowania sposobów funkcjonowania ich pracowników, procesów i zasobów w nowym środowisku.

Fundamentem cyfrowej rewolucji są dane. Producenci mogą używać inteligentnych czujników do zbierania w czasie rzeczywistym danych dotyczących pracy urządzeń, ilości zużytej energii i innych aspektów. Te inteligentne czujniki automatycznie wysyłają dane do systemu IT, który analizuje je za pomocą technik analitycznych i łączy je z danymi historycznymi. Przeprowadzone analizy dają wartościowy wgląd w informacje, na podstawie których można usprawnić operacje — od całkowitej efektywności maszyn i urządzeń (OEE) do zarządzania danymi energetycznymi.

Te wszystkie informacje można załadować do chmury, aby mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca i łatwiej wykorzystywać je do wprowadzania ulepszeń. Z pomocą takiego oprogramowania, jak zenon możliwe jest zarządzanie wszystkimi tymi aspektami produkcji żywności i napojów. Platforma Programowa zenon, do automatyzacji przemysłowej, do której można dodawać potrzebne funkcje i moduły, obejmuje HMI, SCADA, sterowniki PLC, alarmy, funkcje powiadamiania, raportowania i wiele innych.

Niewykorzystanie potencjału tych danych oznaczałoby rezygnację z redukcji kosztów oraz wprowadzania ulepszeń. Warto dodać, że coraz więcej firm zaczyna stosować te technologie, dlatego należy z nich korzystać, aby zachować pozycję na rynku. Cyfrowa technologia w branży spożywczej ma coraz większe znaczenie dla wszystkich etapów procesu produkcyjnego.

  • Zakup maszyn produkcyjnych i ich integracja: Digitalizacja pozwala zintegrować różne rodzaje maszyn i systemów w zakładzie produkcyjnym i pomaga w tworzeniu bardziej spójnych operacji. Może ona także ulepszyć ogólną wydajność sprzętu, skrócić przestoje i poprawić stopień wykorzystania zasobów.

  • Przetwórstwo żywności: Właściwe oprogramowanie pomaga także zoptymalizować operacje przetwórstwa żywności. Z pomocą cyfrowej technologii producenci mogą zwiększyć produktywność i wydajność, znacznie zmniejszyć zużycie energii i poprawić jakość produktów.

  • Napełnianie i pakowanie: Oprócz wykorzystania danych do identyfikacji potencjalnych ulepszeń w procesach napełniania i pakowania, producenci mogą łączyć linie pakowania i linie produkcyjne celem znacznie wydajniejszego zarządzania zakładami. Automatyzację można wdrożyć w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Użycie właściwego oprogramowania z rozwiniętą komunikacją pozwala na szybkie skalowanie tych rozwiązań w całej fabryce.


Zalety wykorzystania technologii cyfrowej w branży spożywczej

Cyfrowa technologia na wiele różnych sposobów redefiniuje produkcję żywności i napojów. Oto kilka z korzyści, jakie zapewnia jej stosowanie:

1. Wyższa jakość żywności i napojów
Aby wyroby w branży spożywczej zostały dopuszczone do spożycia przez konsumentów, muszą spełniać regulacje oraz surowe wymogi jakościowe. Producenci żywności i napojów muszą ściśle kontrolować procesy. Cyfrowa technologia może pomóc w zapewnieniu jakości, a nawet wprowadzić pewne ulepszenia, pozwalające na poprawę ogólnej jakości żywności i napojów.

Dane mają istotne znaczenie dla zapewniania jakości. Dzięki cyfrowej technologii można śledzić różne rodzaje danych związanych z procesem produkcyjnym. Pozwala to na wykrywanie odchyleń, które mogłyby wywołać problemy z jakością w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie istotne w przypadku produkcji seryjnej, w której wyroby są produkowane wsadowo, a nie pojedynczo.

Jeżeli dojdzie do błędu, można użyć danych zgromadzonych w trakcie procesu produkcji, aby ustalić przyczynę. Zaawansowane rozwiązania mogą także umożliwić wizualne rejestrowanie i odtwarzanie procesów, w celu zapewnienia szybkiego i dokładniejszego rozwiązywania dowolnych problemów. To z kolei może przyczynić się do zapobiegania ponownemu występowaniu błędów w przyszłości.

Ponadto, dane oraz technologię ich analizy, można wykorzystywać do znalezienia sposobów na podwyższenie jakości produktów i utrzymanie precyzyjnej kontroli procesów, niezbędnych do spełnienia norm jakościowych. Analiza danych historycznych może odkryć wzorce zapewniające wyższą jakość produktów, co pozwala na szybkie dostosowanie procesów produkcyjnych - nawet zdalnie.

zenon pomaga gromadzić dane związane z jakością i precyzyjnie kontrolować procesy. Narzędzia Batch Control i Recipe Group Manager w oprogramowaniu zenon wspomagają tworzenie, zarządzanie i realizowanie receptur, kontrolę procesów i analizę produkcji. Platforma zenon udostępnia raporty z partii bezpośrednio po zakończeniu produkcji, co przyczynia się do zwiększenia wydajności procesu zapewniania jakości. Łatwa integracja oprogramowania zenon z innymi systemami, pomaga firmom w przewidywaniu i kontrolowaniu procesów w celu poprawy jakości.

2. Zoptymalizowane linie produkcyjne
Zarządzanie liniami, przy użyciu cyfrowej technologii, zapewnia lepszy wgląd w sterowanie liniami produkcyjnymi, dzięki czemu umożliwia optymalizację i osiąganie lepszych rezultatów. Nawet, jeśli dana linia składa się z różnych typów maszyn i urządzeń, dzięki rozwiązaniu takiemu jak zenon, możliwe jest zintegrowanie i wyświetlanie wszystkich danych w jednym systemie.

Pełna komunikacja między urządzeniami ułatwia odkrywanie sposobów na stopniową optymalizację linii. Pomaga również identyfikować zmiany i problemy, na które można natychmiast reagować i je poprawiać. Zgromadzone dane mogą być też podstawą dla analiz i raportów, które prezentują je w czytelny sposób i ułatwiają wprowadzanie potencjalnych ulepszeń. W związku z tym, że dane są gromadzone w czasie rzeczywistym, zespół produkcyjny może przeglądać informacje o bieżącej partii, alarmy i zdarzenia występujące w trakcie procesu, co pozwala na lepsze zarządzanie procesem i korygowanie wszelkich usterek. Narzędzie Batch Control doskonale nadaje się do tego zadania.

Procesy produkcyjne generują ogromne ilości danych, które można przechowywać nawet w chmurze. Ta metoda przechowywania umożliwia łatwe łączenie danych z różnych źródeł, uzyskiwanie dostępu do danych z dowolnego miejsca oraz analizowanie danych bieżących i historycznych w różnych celach.

Danych tych można użyć, przykładowo, do predykcyjnej konserwacji, która ocenia wydajności maszyn w celu określenia idealnego momentu na przeprowadzenie napraw oraz prac konserwacyjnych. Pomaga to obniżyć koszty konserwacji, skrócić przestoje i zwiększyć produktywność linii produkcyjnych. To z kolei przyczynia się do poprawy ogólnej wydajności sprzętu, usprawnienia zarządzania przepływem pracy, dokumentacji i innych aspektów.

3. Zintegrowane funkcje i zarządzanie zasobami
Produkcja żywności i napojów może być skomplikowanym procesem, angażującym wiele różnych urządzeń, ludzi i zadań. Aby usprawnić ten proces, warto jest mieć w niego całościowy wgląd. Digitalizacja może to zapewnić, komunikując różne uczestniczące systemy i zbierając wszystkie dane w jednym miejscu.

Cyfrowa technologia umożliwia także kontrolę i modyfikację procesów bez potrzeby podchodzenia do fizycznych lokalizacji wszystkich istotnych elementów. Dzięki scentralizowanemu systemowi można przeglądać wszystkie istotne dane z dowolnego miejsca i zdalnie wprowadzać modyfikacje. Ta integracja pozwala usprawnić zarządzanie zasobami i zwiększyć ogólną wydajność sprzętu. Dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu ułatwia identyfikację problemów, które mogą powodować obniżenie wydajności.

Pomaga również unikać błędów w produkcji i rozwiązać sytuacje awaryjne. Integracja takich funkcji jak listy alarmów, listy zdarzeń, obraz z kamer, trendy i kluczowe wskaźniki wydajności pozwala użytkownikom otrzymywać, w czasie rzeczywistym, istotne informacje o występujących zdarzeniach. Umożliwia to szybkie i skuteczne reagowanie, co przekłada się na większą dostępność i produktywność sprzętu.

Cyfrowa technologia może także pomóc w wydłużeniu cykli życia maszyn. Na przykład Krombacher, jeden z największych browarów w Niemczech, wykorzystał rozwiązanie zenon oraz K-Retrofit firmy KÖHL do wydłużenia żywotności maszyn, ulepszając je przy użyciu oprogramowania. Kompatybilność wsteczna platformy zenon zapewnia większą elastyczność przy wymianie sprzętu i umożliwia uruchamianie projektów zenon niezależnie od części maszyn.

Maszyny można ulepszyć dzięki implementacji kompatybilnego oprogramowania, zamiast kupować nowe urządzenia, dzięki czemu firmy oszczędzają znaczną ilość pieniędzy i w dalszym ciągu korzystają z nowoczesnych technologii.

4. Minimalizacja zużycia energii
Zmniejszenie zużycia energii zakładu produkcyjnego obniża koszty oraz wpływ na środowisko, co może przyczynić się do poprawy reputacji firmy, a w efekcie do wyższych poziomów sprzedaży i inwestycji, a także do zwiększenia lojalności klientów i pracowników.

Śledzenie danych, dotyczących zużycia energii, może pomóc odkryć, że niektóre elementy wyposażenia pochłaniają nieproporcjonalnie duże zasoby energii. Może także wskazać nieoczekiwane skoki zużycia energii, które zazwyczaj są objawem problemu np. błędów w działaniu maszyn.

Śledzenie i analizowanie danych energetycznych jest istotnym elementem tworzenia systemu zarządzania energią zgodnego z wymogami norm, takich jak ISO 50001.

Cyfrowa technologia umożliwia automatyczną rejestrację danych energetycznych w czasie rzeczywistym, zwiększając dokładność i wydajność procesu rejestracji. Pozwala także łączyć te dane z danymi historycznymi. Te informacje można następnie wykorzystać w związku z panelami sterowania, listami alarmów i raportami.

Dzięki automatycznemu gromadzeniu danych można poświęcać więcej czasu na zwiększanie energooszczędności zakładów produkcyjnych i mniej na manualne śledzenie danych. Cyfrowe podejście, w szczególności z wykorzystaniem tak wszechstronnej platformy jak zenon, umożliwia także łatwiejszą synchronizacją danych energetycznych pochodzących z różnych systemów. Możliwe jest nawet śledzenie zużycia różnych źródeł energii, od elektryczności, przez gaz, do sprężonego powietrza.

5. Większa elastyczność w produkcji
Cyfrowa technologia zwiększa elastyczność, z jaką producenci mogą monitorować i kontrolować procesy produkcyjne. Wspiera to kreatywność, pozwala na zwiększenie różnorodności produktów i może przyspieszyć wprowadzanie ich na rynek.


Browary są doskonałym przykładem wdrożenia tych możliwości w praktyce. Dzięki platformie automatyzacyjnej, obsługującej różne rodzaje sprzętu i łatwo integrującej się z istniejącymi systemami, można cieszyć się swobodą korzystania z nowych technologii i wypróbowywania nowych pomysłów. Można szybciej testować nowe receptury, mniej inwestując w nowy sprzęt. Cyfrowa technologia pomaga także wydajniej kontrolować niestandardowe procesy warzenia, nawet w przypadku małych partii.

W przypadku systemów kontroli receptur bazujących na sterownikach PLC wdrażanie nowych receptur może być trudne. Platforma programowa zenon bazuje na normie ISA-88 w zakresie wsadowej kontroli procesów. Ta konfiguracja umożliwia elastyczne używanie sprzętu i wytwarzanie większej liczby gatunków piwa w jednym systemie. Dzięki temu browary mogą testować nowe receptury bez konieczności przezbrajania sprzętu.

Ta elastyczność umożliwia browarom wydajne aktualizowanie procesów i produktów, aby mogły nadążać za zmianami na rynku. Oprócz nowych produktów, zenon umożliwia także wdrażanie nowych koncepcji konserwacji, procesów produkcyjnych i funkcjonalności. Wiele niezbędnych funkcji jest dostępnych bezpośrednio po uruchomieniu, co ułatwia i przyspiesza wdrażanie.

Oczywiście te zalety nie dotyczą tylko browarów, ale też i innych producentów żywności i napojów. Możliwość monitorowania i kontrolowania procesu produkcyjnego z większą elastycznością, pozwala wytwarzać więcej różnorodnych produktów, a także szybciej i bardziej opłacalnie testować nowe pomysły.

zenon — platforma programowa, która wspomaga produkcję żywności i napojów

Branża spożywcza przechodzi transformację, w której cyfrowa technologia odgrywa znaczącą rolę. Te nowe technologie oferują liczne korzyści dla wytwórców żywności i napojów, ale również zmieniają oczekiwania wobec branży i tego, co jest potrzebne, aby odnieść sukces. Dysponowanie właściwą technologią jest niezwykle istotne, aby jak najbardziej wykorzystać cyfrową rewolucję. zenon firmy COPA-DATA jest idealnym rozwiązaniem dla producentów żywności i napojów.

zenon pomaga zmniejszyć zużycie energii, zwiększyć jakość produktów, zoptymalizować linie produkcyjne, zintegrować systemy i zwiększyć elastyczność procesów produkcyjnych. Można użyć go praktycznie w każdej fazie procesu produkcji i większych operacji, od produkcji przez pakowanie, aż do zarządzania energią. Umożliwia także wdrażanie automatyzacji, Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i innych rozwiązań Przemysłu 4.0.

Platformę Programową zenon stworzono z myślą o łatwej obsłudze i integracji z istniejącym wyposażeniem i systemami. Łączy ona rejestrowanie danych, działanie sprzętu i inteligencję biznesową w jednym środowisku, a także przetwarza dane z różnych operacji, co pozwala w jak największym stopniu wykorzystać wszystkie informacje. Jest elastyczna, skalowalna i bezpieczna, dzięki czemu spełnia ciągle zmieniające się potrzeby współczesnych firm.


Skontaktuj się z COPA-DATA już dziś, aby dowiedzieć się więcej

zenon pomaga najlepiej wykorzystać cyfrową rewolucję, osiągnąć cele operacyjne i zwroty kapitałowe. Platforma Programowa zenon, zawierająca szereg wytrzymałych i elastycznych możliwości od gromadzenia danych, przez analizę i raportowanie, aż do automatyzacji, jest wartościowym narzędziem dla każdego producenta żywności i napojów.

 

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

COPA-DATA Polska Sp. z o.o.

Adres: Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków

Nr telefonu: +48 (12) 290 10 54 Skopiuj

E-mail: sales.pl@copadata.com Skopiuj
WWW: www.copadata.com

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...