empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2024-03-28
PVCHECKs Miernik bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych
PVCHECK
Producent:
HT Instruments
Numer katalogowy:
PVCHECK

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim (66 stron).

Funkcje pomiarowe
-
Pomiar bezpieczeństwa instalacji PV,
- Test ciągłości przewodów ochronnych prądem 200mA,
- Pomiar rezystancji izolacji z napięciami 250V, 500V, 1000VDC,
- Napięcie DC,
- Prąd DC,
- Moc DC,
- Strumień mocy promieniowania słonecznego [W/m2],
- Temperatura otoczenia oraz modułu za pomocą sondy PT1000,
- SOLAR-02 przystawka do pomiarów oddalonych do pomiarów promieniowania słonecznego i temperatur (złącze RF),
- Rejestracja parametrów farmy PV (strona DC) z programowanym IP (5s ÷ 60min),
- Użycie współczynnika kompensacji PDC zgodnie z temperaturą otoczenia i modułu,
- Wykorzystanie zależności do maksymalizacji efektywności DC,
- Wynik OK/NO,
- Sprawdzenie pracy gałęzi PV,
- Pomiar napięcia rozwarcia do 1000VDC,
- Pomiar prądu zwarcia do 10ADC,
- Pomiar temperatury, automatycznie lub za pomocą sondy PT1000,
- Pomiar strumienia mocy promieniowania słonecznego [W/m2] za pomocą wzorcowego fotoogniwa,
- Mechaniczny inklinometr do wykrywania kąta padania promieniowania słonecznego,
- Porównanie z warunkami wzorcowymi (STC 1000W/m2, 25°C),
- Baza danych do zarządzania do 30 typów modułów fotowoltaicznych,
- Wewnętrzna pamięć do magazynowania wyników,
- Port optyczny/USB do podłączenia do PC,
- Pomoc "On line" na wyświetlaczu.

Opis
Wielofunkcyjny przyrząd PVCHECK pozwala na dokładne sprawdzenie bezpieczeństwa instalacji systemów PV (części DC), jak również kontrolę pracujących modułów / gałęzi zgodnie z zaleceniami IEC/EN62446. PVCHECK weryfikuje ciągłość przewodów ochronnych (oraz złącz) i wykonuje pomiar rezystancji izolacji przewodów aktywnych w modułach, gałęziach lub pól fotowoltaicznych zgodnie z wymaganiami IEC/EN62446, bez potrzeby zwierania zacisków dodatniego z ujemnym. PVCHECK pozwala weryfikować pracujące gałęzie PV zgodnie z wymaganiami IEC/EN62446 poprzez pomiar napięcia rozwarcia obwodu i prądu zwarcia w warunkach pracy i odniesieniu do STC (poprzez pomiar promieniowania). Zapewnia natychmiastowe wyniki dla obu pomiarów wartości bezwzględnych i dla pomiarów porównanych z poprzednio badanymi gałęziami PV.
PVCHECK również pozwala na dokonywanie analizy działania macierzy PV (DC) w warunkach pracy (podłączonych do inwertera) zapewniając wskazanie mocy generowanej i sprawności całej farmy tak, jak specyfikuje norma IEC/EN62446.

Sprawdzenie bezpieczeństwa
PVCHECK weryfikuje ciągłość przewodów ochronnych (i skojarzonych złącz) oraz mierzy rezystancję izolacji przewodów aktywnych modułu, gałęzi lub farmy zgodnie z zaleceniami IEC/EN62446, bez potrzeby użycia żadnego zewnętrznego wyłącznika do zwierania zacisków dodatniego i ujemnego.

Sprawdzenie funkcjonalności
PVCHECK weryfikuje funkcjonalność zgodnie z zaleceniami EN62446 poprzez pomiar napięcia rozwarcia i prądu zwarcia w warunkach pracy oraz ekstrapoluje wyniki do STC (poprzez mierzenie promieniowania słonecznego). Na koniec, wyświetla pomiary i porównanie do gałęzi PV poprzednio badanych.

Sprawdzenie osiągów
PVCHECK analizuje osiągi macierzy PV (DC) w warunkach pracy (podłączone do invertera) wyświetlając generowaną moc oraz efektywność farmy PV zgodnie z IEC/EN62446.

SOLAR-02
Dzięki przystawce zewnętrznej SOLAR-02 zmierzone wartości  promieniowania oraz temperatury modułu/otoczenia są pokazane również w "niezależnym trybie" (idealne rozwiązanie podczas wstępnego testu instalacji) oprócz rejestracji/pomiaru za pomocą PVCHECK.

HT304N
Wzorcowe fotoogniwo HT304N pozwala na wykonywanie pomiarów promieniowania słonecznego dla modułów PV monokrystalicznych oraz polikrystalicznych.

Dane ogólne
Wyświetlacz i pamięć
Cechy: 128x128 pikseli LCD z podświetleniem
Pamięć: max 999 testów

Zasilanie Wewnętrzne
6x1,5V baterie alkaliczne LR6, AA, AM3, MN 1500
Ilość pomiarów: > 999 testów
Zasilanie SOLAR-02: 4x15V baterie alkaliczne typu AAA, LR03SOLAR-02 max czas rejestracji (przy IP=5s): około 1,5h

Interfejs wyjściowy
Port komunikacji PC: optyczny/USB
Interfejs z SOLAR-02: bezprzewodowa łączność RF (max odległość 1m)

Cechy mechaniczne
Wymiary
235 x 165 x 75mm

Waga (z bateriami)
1,2kg

Warunki środowiskowe
Temperatura odniesienia: 23°C ±5°C
Temperatura pracy: 0°C ÷ 40°C
Wilgotność pracy: <80%RH
Temperatura magazynowania (wyjąć baterie): -10°C ÷ 60°C
Wilgotność magazynowania: <80%RH

Spełniane normy
Bezpieczeństwo: IECEN61010-1
Bezpieczeństwo akcesoriów pomiarowych: IEC/EN61010-031
Pomiary: IEC/EN62446 (działanie PV, IVCK), IEC/EN 61557-1, -2, -4 (LOWΩ, MΩ)
Izolacja: podwójna
Stopień zapylenia: 2
Kategoria przepięciowa: CAT III 300V do ziemi, max 1000V między wejściami P, N, E, C
Max wysokość użycia: 2000m

Parametry techniczne
Napięcie DC
Zakres: 5,0 ÷ 199,9V
Rozdzielczość: 0,1V
Niepewność: ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)
Zakres: 200,00 ÷ 999,9
Rozdzielczość: 0,1V
Niepewność: ±(0,5% odczytu + 2 cyfry)

Prąd DC (za pomocą zewnętrznych cęgów)
Zakres: -1100 ÷ -5mV
Rozdzielczość: 0,1V
Niepewność: ±(0,5% odczytu + 0,6mV)
Zakres: 5 ÷ 1100mV
Rozdzielczość: 0,1V
Niepewność: ±(0,5% odczytu + 0,6mV)
Prąd DC ma zawsze wartość dodatnią; prąd DC jest zerowany, jeżeli wartość odnośnego napięcia <5mV

Moc DC (Vzmierzone > 150V)
Pełna skala (FS) cęgów: 1 < FS ≤ 10A
Zakres: 0,000k ÷ 99,99kW
Rozdzielczość max.: 0,001kW
Niepewność: ±(0,7% odczytu + 3 cyfry)

Pełna skala (FS) cęgów: 10 < FS ≤ 100A
Zakres: 0,000k ÷ 99,99k
Rozdzielczość max.: 0,001kW
Niepewność: ±(0,7% odczytu + 3 cyfry)

Pełna skala (FS) cęgów: 100 < FS ≤ 1000A
Zakres: 0,00k ÷ 999,9k
Rozdzielczość max.: 0,01kW
Niepewność: ±(0,7% odczytu + 3 cyfry)

Promieniowanie słoneczne (za pomocą HT304N)
Zakres: 1 ÷ 45,0mV
Rozdzielczość: 0,02mV
Niepewność: ±(1,0% odczytu + 0,1mV)

Temperatura (za pomocą PT300N)
Zakres: -20,0 ÷ 100°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Niepewność: ±(1,0% odczytu + 1°C)

Napięcie DC przy OPC
Zakres: 5,0 ÷ 199,9V
Rozdzielczość: 0,1 V
Niepewność (*): ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)

Zakres: 200,00 ÷ 999V
Rozdzielczość: 1 V
Niepewność (*): ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)

(*) Pomiar rozpoczyna się dla VDC > 15V, niepewność definiowana jest dla VDC > 20V

Prąd DC przy OPC
Zakres: 0,10 ÷ 15,00A
Rozdzielczość: 0,01A
Niepewność (*): ±(1,0% odczytu + 2 cyfry)

Napięcie DC przy STC
Zakres: 5,0 ÷ 199,9V
Rozdzielczość: 0,1V
Niepewność (*): ±(4,0% odczytu + 2 cyfry)

Zakres: 200 ÷ 999V
Rozdzielczość: 0,1V
Niepewność (*): ±(4,0% odczytu + 2 cyfry) 1

(*) Pomiar rozpoczyna się dla VDC > 15V, niepewność definiowana jest dla VDC > 20V

Prąd DC przy STC
Zakres: 0,10 ÷ 15,00A
Rozdzielczość: 0,01A
Niepewność: ±(4,0% odczytu + 2 cyfry)

Promieniowanie słoneczne (za pomocą HT304N)
Zakres: 1 ÷ 45,0mV
Rozdzielczość: 0,02mV
Niepewność: ±(1,0% odczytu + 0,1mV)

Temperatura (za pomocą PT300N)
Zakres: -20,0 ÷ 100,0°C
Rozdzielczość: 0,1°C
Niepewność: ±(1,0% odczytu + 1°C)

Test ciągłości (LOWΩ)
Zakres: 0,00 ÷ 1,99Ω
Rozdzielczość: 0,01Ω
Niepewność (*): ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)

Zakres: 2,00 ÷ 19,9Ω
Rozdzielczość: 0,1Ω
Niepewność (*): ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)

Zakres: 20 ÷ 199Ω
Rozdzielczość: 0,1Ω
Niepewność (*): ±(2,0% odczytu + 2 cyfry)

Prąd pomiarowy >200mA DC do 2Ω (łącznie z przewodami pomiarowymi), Rozdzielczość 1mA, Niepewność ±(5,0%odczytu + 5 cyfr)
Napięcie rozwarcia 4 < V0 < 10V

Test izolacji (MΩ) - tryb TIMER
Napięcie pomiarowe: 250V
Zakres: 0,01 ÷ 1,99MΩ, 2,0 ÷ 19,9MΩ, 20 ÷ 199MΩ 
Rozdzielczość: 0,01MΩ, 0,1MΩ, 1MΩ 
Niepewność: ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)

Napięcie pomiarowe: 500V
Zakres: 0,01 ÷ 1,99MΩ, 2,0 ÷ 19,9MΩ, 20 ÷ 199MΩ 
Rozdzielczość: 0,01MΩ, 0,1MΩ, 1MΩ 
Niepewność: ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)

Napięcie pomiarowe: 1000V
Zakres: 0,01 ÷ 1,99MΩ, 2,0 ÷ 19,9MΩ, 20 ÷ 199MΩ 
Rozdzielczość: 0,01MΩ, 0,1MΩ, 1MΩ 
Niepewność: ±(5,0% odczytu + 5 cyfr)

Napięcie rozwarcia: < 1,25 * znamionowe napięcie testu
Prąd zwarcia: <15mA (pik) dla wszystkich napięć
Generowane napięcie: rozdzielczość 1V, niepewność ±(5,0%odczytu + 5 cyfr) przy Rzmierzone > 0,5%FS
Prąd pomiarowy >1mA dla obciążenia = 1kΩ x Vnom

Test izolacji (MΩ) - tryb FIELD, STRING
Napięcie pomiarowe: 250V
Zakres: 0,1 ÷ 1,9MΩ, 2 ÷ 99MΩ 
Rozdzielczość: 0,1MΩ, 1MΩ 
Niepewność: ±(20,0% odczytu + 5 cyfr)

Napięcie pomiarowe: 500V
Zakres: 0,1 ÷ 1,9MΩ, 2 ÷ 99MΩ 
Rozdzielczość: 0,1MΩ, 1MΩ 
Niepewność: ±(20,0% odczytu + 5 cyfr)

Napięcie pomiarowe: 1000V
Zakres: 0,1 ÷ 1,9MΩ, 2 ÷ 99MΩ 
Rozdzielczość: 0,1MΩ, 1MΩ 
Niepewność: ±(20,0% odczytu + 5 cyfr)

Napięcie rozwarcia: < 1,25 * znamionowe napięcie testu
Prąd zwarcia: <15mA (pik) dla wszystkich napięć
Generowane napięcie: rozdzielczość 1V, niepewność ±(5,0%odczytu + 5 cyfr) przy Rzmierzone > 0,5%FS
Prąd pomiarowy >1mA dla obciążenia = 1kΩ x Vnom

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/ht/pvcheck.aspx

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

Nr telefonu: (42) 676-06-33 Skopiuj

Nr telefonu: 674-74-55 Skopiuj

Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer Skopiuj

E-mail: handel@tomtronix.pl Skopiuj
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...