Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2020-03-02
Misy olejowe do transformatorów rozdzielczych
Misy olejowe do transformatorów rozdzielczych

Misy olejowe – dokumentacja i specyfikacje techniczne.

1.Wprowadzenie

Instrukcje i regulacje prawne nakładają na obiekty i instalacje wymóg, aby projektowane były one w sposób uniemożliwiający wycieki substancji będących zagrożeniem dla środowiska.
Do substancji takich należy między innymi olej transformatorowy. Dlatego też transformatory instalowane w stacjach czy komorach transformatorowych, które nie posiadają własnych, szczelnych wanien w fundamentach, powinny być doposażone w misy olejowe wyłapujące ewentualne wycieki.

Firma LAHMEYER we współpracy z certyfikowanymi partnerami zaprojektowała do tego celu szereg rozwiązań dla takich mis. Misy te spełniają wszelkie wymagania dotyczące ochrony środowiska, zwłaszcza jeśli chodzi o glebę i wody powierzchniowe.

Misy olejowe oferowane przez SGB

  • są olejoszczelne
  • są odporne na fizyko-chemiczne działanie oleju transformatorowego
  • są wykonane ze stali S235JR o grubości 4mm
  • dzięki cynkowaniu ogniowemu są odporne na korozję
  • są testowane pod względem poprawności konstrukcji i szczelności
  • są pewne pod względem jakości spawania
  • są wyposażone w cynkowane ogniowo szyny pod transformator

2.Rodzaje

Nasze misy olejowe produkowane są w trzech wariantach

a) Typ TOA-G – wykonanie zamknięte
b) Typ TOA-OL – wykonanie z odejmowaną dłuższą ścianką
c) Typ TOA-OS – wykonanie z odejmowaną krótszą ścianką

Każde z powyższych rozwiązań może być wykonane w różnych wielkościach w zależności od mocy transformatora. Każde z nich dostarczane jest z cynkowanymi ogniowo szynami, które mogą być dowolnie pozycjonowane.

Wymiary szyn pokazane są na poniższym rysunku.

Długość szyn dobierana jest do rozmiaru misy.

3.Wybór wariantu i specyfikacja techniczna.

Jeśli wymaganej wielkości misy nie ma pośród rozwiązań standardowych, możliwe jest wykonanie specjalne (pod konkretny transformator). Chętnie dostarczymy w takim przypadku niezobowiązującą ofertę.

Uwagi odnośnie wszystkich wariantów:

  • podane masy dotyczą pustych mis wraz z szynami
  • podane pojemności mają 10% margines bezpieczeństwa bez uwzględnienia ilości oleju w konkretnym transformatorze

3.1 Model TOA-G (G03-G04)

Wykonanie:
Cynkowana ogniowo misa typu TOA-G wykonana jest z na stałe przyspawanymi ściankami bocznymi. Również cynkowane ogniowo szyny wykonane są z ceownika i zwymiarowane pod układ poprzeczny. Dostarczane są luzem więc istnieje pełna dowolność ustawienia ich pod wymiar osi kół transformatora.

 

3.2 Model TOA-OL (OL01 – OL05)

Cynkowana ogniowo misa typu TOA-OL ma jedną odejmowaną ściankę na długim boku. Ścianka ta jest uszczelniona odporną na olej uszczelką i przykręcana śrubami. Dolna jej krawędź oraz powierzchnie jezdne szyn leżą na wysokości 50 mm nad podłożem. Również cynkowane ogniowo szyny wykonane są z ceownika i zwymiarowane pod układ poprzeczny. Dostarczane są luzem więc istnieje pełna dowolność ustawienia ich pod wymiar osi kół transformatora.

 

3.3 Model TOA-OS (OS01 – OS05)

Cynkowana ogniowo misa typu TOA-OL ma jedną odejmowaną ściankę na krótkim boku. Ścianka ta jest uszczelniona odporną na olej uszczelką i przykręcana śrubami. Dolna jej krawędź oraz powierzchnie jezdne szyn leżą na wysokości 50 mm nad podłożem. Również cynkowane ogniowo szyny wykonane są z ceownika i zwymiarowane pod układ wzdłużny. Dostarczane są luzem więc istnieje pełna dowolność ustawienia ich pod wymiar osi kół transformatora.

 

4. Wskazówki montażowe.

4.1 Podnoszenie misy

Misy olejowe mogą być podnoszone i transportowane jedynie w przypadku, gdy nie ma w nich transformatora. Liny nośne mocuje się do śrub zakończonych uchwytami.

4.2 Ustawienie transformatora w misie.

1. Poluzować śruby dociskające odejmowaną ściankę i wysunąć ją do góry TOA-OL lub -OS).
Ustawić szyny pod rozmiar osi kół transformatora.

2.Unieść transformator i wsunąć misę pod niego.

3. Ostrożnie ustawić transformator na szynach. W modelach TOA-OL i -OS wsunąć od góry
odejmowaną ściankę uważając, aby nie uszkodzić uszczelki. Ściankę dokręcić momentem 15 Nm.
Śruby muszą być tak dobrane, aby gwarantowały odpowiedni docisk uszczelki.

5. Wskazówki co do postępowania z misami olejowymi.

Celem uniknięcia powstawania na powierzchniach mis białej rdzy, nie należy ich składować na wolnym powietrzu. W przypadku mis będących w użyciu należy je zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi (zadaszenie). Uniknie się w ten sposób zbierania się w misie wód opadowych oraz tworzenia się śniedzi.
Wszystkie te środki służą w pierwszym rzędzie ochronie wód gruntowych przed skażeniem olejem.

Wszystkie misy olejowe oferowane przez SGB zostały przebadane na szczelność przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA, a ich niezawodność została potwierdzona stosownym certyfikatem.

Więcej informacji >

Skontaktuj się z dystrybutorem

Dystrybutor

SGB-SMIT Transformers Polska

Adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź

Nr telefonu: 695 77 44 02 Skopiuj

E-mail: michal.latosinski@sgb-smit.group Skopiuj
WWW: www.sgb-smit.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...