empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2011-10-20
INTER-CONSULTING
brak grafiki
Siedziba:
Warszawa, mazowieckie
NIP:
113-026-62-34
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (13)
Firma Inter-Consulting od ponad 14 lat z zajmuje się projektowaniem, pomiarami i badaniem specjalistycznych urządzeń energetycznych, mając na celu szukanie sposobów na optymalizacje warunków zasilania pod kątem poprawy jakości i poboru energii elektrycznej głównie w celu zmniejszenia jej kosztów.
Rosnąca liczba złożonych i wrażliwych urządzeń zasilanych ze wspólnej sieci elektroenergetycznej , a także wymogi Ustawy Prawo Energetyczne zmuszają nas - użytkowników energii elektrycznej do dbałości o parametry tej energii. Dbałość ta pozwoli na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń , uszkodzeń cennego sprzętu , a także będzie przyczyną negocjacji z dostawcą energii .
Z drugiej strony rosnące koszty energii dla wytworzenia produktów zmuszają nas do poszukiwania możliwości obniżenia kosztów energii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta nasza firma dysponuje specjalistyczną aparaturą do pomiarów i rejestracji większości parametrów sieci elektroenergetycznych oraz przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem związanym z problematyką jakości energii elektrycznej, filtrów wyższych harmonicznych, kompensacji mocy biernej oraz mocy odkształceń w sieciach niskich i średnich napięć.

Mamy na swoim koncie kilkaset różnych niestandardowych układów kompensatorów, filtrów i urządzeń wpływających na poprawę jakości energii elektrycznej. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji Pierwszego w Polsce filtra aktywnego dla podstacji trakcyjnej o mocy 8,8 MW!

Jeśli chcieliby Państwo poprawić gospodarkę energią w swojej firmie, wyeliminować niepotrzebne straty mocy czynnej, obniżyć łączne opłaty za energię elektryczną lub na bieżąco kontrolować strategiczne parametry układu zasilania jesteśmy do Państwa dyspozycji .

Jesteśmy w stanie zaprojektować, dostarczyć, a razie potrzeby również zamontować między innymi :

Kompleksowa oferta urządzeń do kompensacji mocy biernej :
- Automatyczne baterie kondensatorów nn i sn do 30 kV,
- Baterie kondensatorów z dławikami ( wyższe harmoniczne )
- dowolnej charakterystyce tłumienia nn i sn do 15 kV ,
- Szybkie baterie kondensatorów ( falowniki zgrzewarki ) załączane łącznikami bezstykowymi (nn i sn do 6 kV ),
- Filtry wyższych harmonicznych ( pasywne LC nn i sn do 30 kV)
- Aktywne filtry wyższych harmonicznych nn i sn z transformacją redukujące poziom harmonicznych do THD < 3 % w prądzie ! ,
- Filtry redukujące FLICKER ,
- Szybkie kompensatory np. do zgrzewarek ,
- Kompensatory mocy pojemnościowej nn i sn statyczne i dynamiczne

Kompleksowa oferta urządzeń do badania , rejestracjii zapewnienia wysokiej jakości energii elektrycznej:
- Rejestratory przepięć , zaników napięcia i innych stanów awaryjnych
- Rejestratory wyższych harmonicznych - z możliwością określenia kierunku ich pochodzenia ( odbiorca / dostawca )
- Rejestratory parametrów sieci i układów zasilania ,
- System komputerowy wspomagający pracę energetyka (HMI)
- Filtry do sieci komputerowych i innych urządzeń budowane na podstawie analizy zakłóceń.
- Układy ochrony przed przepięciami ( projekty dostawa, montaż )
- Inne budowane na zamówienie układy energoelektroniczne
- Regulatory pieców indukcyjnych
- Urządzenia eliminujące przekroczenia mocy umownej
- Systemy pomiarowo kontrolne parametrów sieci wraz ze wskazaniami m.in. Pmax i rejestracją i wizualizacją na komputerze PC
- Pomiary i rejestracje parametrów charakteryzujących układ zasilania elektroenergetycznego a także poszczególne elementy tego układu .
- Badania , pomiary , analizy , konsultacje z ww. dziedzin .

Oferujemy kompleksowe rozwiązania problemów od analizy sytuacji na obiekcie poprzez projekt , dostawy, montaż i rozruch urządzeń i systemów , a także niezależnie poszczególne wydzielone elementy tego procesu dla przedsiębiorstw projektowych , montażowych , grup rozruchowych i generalnych wykonawców inwestycji .

Dzięki ciągłej współpracy z pracownikami naukowymi Politechniki Warszawskiej mamy możliwość analizy szczególnie złożonych problemów , również na drodze symulacji w laboratoriach dydaktycznych PW .

Badania i pomiary przeprowadzamy w zależności od potrzeb zarówno na niskim , jak i na średnim napięciu ( gdy jest to konieczne dla określenia przyczyn zakłóceń ).

Posiadane przez nas analizatory , oscyloskopy cyfrowe i inne aparaty umożliwiają rejestrację wybranych wielkości po wystąpieniu zakłócenia - co ma duży wpływ na efektywne wykrywanie nienormalnych stanów układu zasilania , bądź badanych urządzeń .

Współpraca naszej firmy z kadrą naukową Politechniki Warszawskiej zaowocowała wdrożeniami do zakładów przemysłowych rozwiązań z dziedziny filtracji wyższych harmonicznych .
Poza tym dzięki podpisanej z Politechniką umowie corocznie kilku studentów IV i V roku studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej odbywa w firmie Inter- Consulting praktyki dyplomowe .
W ramach tych praktyk studenci ostatnich lat mają możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej , a także poznania problemów z jakimi mogą się spotkać w przemysłowych układach elektroenergetycznych .

Z oferty INTER-CONSULTING

PRODUKT

Kompensatory mocy biernej indukcyjnej - Baterie kondensatorów nn

Z układami miękkiego załączania * Oparte o próżniowe kondensatory energetyczne ALPIVAR * Ograniczają udarowy prąd ładowania kondensatorów do około 1,4 In. * Znacznie przedłużona żywotność kondensatora i stycznika. * Ograniczenie...

PRODUKT

Kompensatory mocy biernej pojemnosciowej - Statyczne sn

Układy specjalnych dławików rozproszeniowych sn - zwykle 15 - 30 kV zaprojektowane i zamontowane w odpowiednich punktach systemu energetycznego, tak aby zapewnić wymagany poziom kompensacji i optymalizację rozpływu prądów w kompensowanej sieci.

PRODUKT

Kompensatory mocy biernej pojemnosciowej - Regulowane automatycznie nn i nn/sn

Automatycznie regulowane kompensatory dynamiczne jako uzupełnienie układów statycznych, mają za zadanie dokładną realizację zadania kompensacji mocy biernej pojemnościowej w sieci gdzie zwykle składową stałą tej mocy kompensują układy statyczne....

PRODUKT

Kompensatory mocy biernej - Dwukwadrantowe indukcyjna/pojemnościowa

Odmiana automatycznego kompensatora mocy biernej, mająca możliwość pracy w dwóch ćwiartkach układu współrzędnych, a mianowicie regulacji zarówno mocy biernej indukcyjnej jak i pojemnościowej.

PRODUKT

IC-StatVAr pasywny filtr wyższych harmonicznych

Filtry IC-StatVAr są precyzyjnie strojone do jednej bądź do kilku wyższych harmonicznych w sposób zapewniający maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo pracy zarówno filtra jak i sieci zasilającej. Zastosowanie pasywnego filtra wyższych...

PRODUKT

IC-HyVAr hybrydowy filtr wyższych harmonicznych

Często zastosowanie filtra aktywnego do kompensacji mocy odkształceń wyższych harmonicznych w całym przedsiębiorstwie jest zbyt kosztowne. Filtr pasywny natomiast nie zapewnia wymaganej dokładności filtracji poszczególnych harmonicznych. Z pomocą...

Zobacz pełną ofertę INTER-CONSULTING (13) ›

Szukasz dostawcy?

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Kontakt

INTER-CONSULTING

Adres: Namysłowska 13/5, 03-454 Warszawa

Nr telefonu: (0-22) 677-22-28 Skopiuj

Faks: (0-22) 618-08-69 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Oferowane marki

Oferta INTER-CONSULTING wg kategorii

1.1.4. Osprzęt pomocniczy do generatorów
1.1.6.4. Badania stanu technicznego generatorów
1.2.3. Sterowanie napędów elektrycznych
1.2.6.5. Ocena stanu technicznego napędów
3.1.1.1. przyciski sterownicze
3.1.1.2. przełączniki słaboprądowe
3.1.1.3. przekaźniki słaboprądowe
3.1.1.4. wyłączniki krańcowe, mikrowyłączniki
3.1.1.5. aparatura słaboprądowa - inne
3.1.2. aparatura modułowa i instalacyjna
3.1.3.1. bezpieczniki, wkładki bezpiecznikowe (nN)
3.1.3.2. łączniki krzywkowe (nN)
3.1.3.3. wyłączniki mocy (nN)
3.1.3.4. rozłączniki mocy nN
3.1.3.5. styczniki małej mocy (nN)
3.1.3.6. styczniki średniej i dużej mocy (nN)
3.1.3.7. przełączniki źródła zasilania niskiego napięcia
3.1.3.8. aparatura łączeniowa (nN) - inne
3.1.4.1. akcesoria do aparatury nN: styki, materiały eksploatacyjne
3.1.4.2. osprzęt do bezpieczników niskiego napięcia
3.1.4.3. podstawy montażowe do aparatury łączeniowej (nN)
3.1.4.4. osprzęt aparatów łączeniowych niskiego napięcia - inne
3.1.5.1. bezpieczniki, wkładki bezpiecznikowe (SN)
3.1.5.2. styczniki średniego napięcia
3.1.5.3. odłączniki średniego napięcia
3.1.5.4. rozłączniki średniego napięcia
3.1.5.5. wyłączniki średniego napięcia
3.1.5.6. wyłączniki generatorowe
3.1.5.7. przełączniki zaczepów do transformatorów (SN)
3.1.5.8. przełączniki źródła zasilania średniego napięcia
3.1.5.9. aparatura łączeniowa średniego napięcia - inne
3.1.6.1. wyłączniki wysokiego napięcia
3.1.6.2. rozłączniki wysokiego napięcia
3.1.6.3. odłączniki wysokiego napięcia
3.1.6.4. uziemniki aparatowe wysokiego napięcia
3.1.6.5. przełączniki zaczepów transformatorów (WN)
3.1.6.6. aparatura łączeniowa wysokiego napięcia (WN) - inne
3.1.7.1. styki, materiały eksploatacyjne do aparatów łączeniowych SN i WN
3.1.7.2. części zamienne, elementy konstrukcyjne do aparatury SN i WN
3.1.7.3. elementy montażowe do aparatury SN i WN
3.1.7.4. blokady do aparatury SN i WN
3.1.7.5. napędy do aparatury łączeniowej SN i WN
3.1.7.6. jednostki sterujące do aparatury łączeniowej SN i WN
3.1.7.7. osprzęt do aparatów łączeniowych SN i WN - inne
3.1.8.1. badania i certyfikacja aparatury łączeniowej
3.1.8.2.1. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej niskiego napięcia
3.1.8.2.2. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej średniego napięcia
3.1.8.2.3. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej wysokiego napięcia
3.1.8.2.4. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej inne
3.1.8.3.1. aparatura łączeniowa nN - usługi eksploatacyjne
3.1.8.3.2. aparatura łączeniowa SN - usługi eksploatacyjne
3.1.8.3.3. aparatura łączeniowa WN i NN - usługi eksploatacyjne
3.1.8.3.4. usługi eksploatacyjne w zakresie aparatury łączeniowej - inne
3.1.8.4.1. montaż/uruchomienia aparatury nN
3.1.8.4.2. montaż/uruchomienia aparatury SN
3.1.8.4.3. montaż/uruchomienia aparatury WN
3.1.8.4.4. montaż/uruchomienia aparatury - inne
3.1.8.5. aparatura łączeniowa - inne usługi
3.1.9. Inne - aparatura rozdzielcza i łączeniowa
4.1.1.1. stacjonarne przyrządy wieloparametrowe
4.1.1.2. aparatura stacjonarna do pomiaru napięcia
4.1.1.3. aparatura stacjonarna do pomiaru natężenia prądu
4.1.1.4. aparatura stacjonarna do pomiaru mocy i parametrów mocy
4.1.1.5. aparatura stacjonarna do pomiaru współczynnika mocy
4.1.1.6. aparatura stacjonarna do pomiaru parametrów fazowych
4.1.1.7. aparatura stacjonarna do pomiaru częstotliwości
4.1.1.8. inne mierniki wielkości elektrycznych
4.1.2.1. przetworniki wielkości elektrycznych - wieloparametrowe
4.1.2.2. przetworniki natężenia prądu
4.1.2.3. przetworniki napięcia elektrycznego
4.1.2.4. przetworniki mocy elektrycznej
4.1.2.5. przetworniki parametrów fazowych
4.1.2.6. przetworniki częstotliwości
4.1.2.7. inne przetworniki
4.1.3.1. 1-fazowe liczniki energii elektrycznej
4.1.3.2. 3-fazowe liczniki energii elektrycznej
4.1.3.3. liczniki energii elektrycznej - inne
4.1.7. analizatory i rejestratory parametrów sieci - pomiar stacjonarny
4.3. systemy pomiarowe i monitoringu pomiarów
4.4.1.1. wielofunkcyjne przyrządy do pomiaru parametrów instalacji
4.4.1.2. testery ciągłości obwodów
4.4.1.3. mierniki pętli zwarcia
4.4.1.4. mierniki prądów różnicowych (upływowych, wyrównawczych)
4.4.1.5. przenośne wskaźniki obecności napięcia lub pola
4.4.1.6. przenośne uzgadniacze faz
4.4.1.7. mierniki i zadajniki do pomiaru napięcia rażenia
4.4.1.8. mierniki impedancji/rezystancji uziemienia
4.4.1.9. mierniki rezystancji izolacji
4.4.1.10. inne mierniki parametrów instalacji
4.4.2.1. lokalizatory kabli i przewodów
4.4.2.2. reflektometry, lokalizatory uszkodzeń
4.4.2.3. przyrządy sprawdzające do kabli i przewodów
4.4.2.4. aparatura diagnostyczna kabli i przewodów - inne urządzenia
4.4.3. dedykowane testery urządzeń elektrycznych
4.4.4. przenośne analizatory wielkości elektrycznych
4.4.5. mierniki pola elektrycznego i magnetycznego
4.4.6. przenośne próbniki baterii
4.4.7. luksomierze
4.4.8. pirometry, kamery termowizyjne, diagnostyka temperaturowa
4.4.9. oscyloskopy, skopometry
4.4.10.1. oprogramowanie do przyrządów pomiarowych
4.4.10.2. przewody, końcówki, zaciski do aparatury pomiarowej
4.4.10.3. przystawki pomiarowe
4.4.10.4. adaptery do aparatury pomiarowej
4.4.10.5. sondy do aparatury pomiarowej
4.4.10.6. akcesoria do przyrządów pomiarowych: futerały, pojemniki, walizki
4.4.10.7. akcesoria do przyrządów pomiarowych: inne
4.4.11. przenośna aparatura pomiarowa - inne
4.7.1.1.1. pomiary instalacji elektrycznych nN
4.7.1.1.2. pomiary instalacji elektroenergetycznych SN
4.7.1.1.3. pomiary instalacji - inne
4.7.1.5. pomiary instalacji odgromowych i uziemiających
4.7.1.7. pomiary termowizyjne i pirometryczne
4.7.1.10. pomiary jakości parametrów zasilania
4.7.1.11. inne usługi pomiarowe
5.1.1.1. przekaźniki elektroenergetyczne: prądowe
5.1.1.2. przekaźniki elektroenergetyczne: napięciowe
5.1.1.3. przekaźniki elektroenergetyczne: mocy
5.1.1.4. przekaźniki elektroenergetyczne: częstotliwościowe
5.1.1.5. przekaźniki elektroenergetyczne: parametrów fazowych
5.1.1.6. przekaźniki elektroenergetyczne: ziemnozwarciowe
5.1.1.7. przekaźniki elektroenergetyczne: kierunkowe, porównawcze
5.1.1.8. przekaźniki elektroenergetyczne: stanu izolacji
5.1.1.9. przekaźniki elektroenergetyczne: łukochronne
5.1.1.10. przekaźniki elektroenergetyczne: czasowe (zwłoczne)
5.1.1.11. przekaźniki elektroenergetyczne: blokady łączeniowej
5.1.1.12. przekaźniki elektroenergetyczne: ciągłości obwodu
5.1.1.13. przekaźniki elektroenergetyczne: pomocnicze
5.1.1.14. przekaźniki elektroenergetyczne: ciśnieniowe, gazowo-przepływowe
5.1.1.15. przekaźniki elektroenergetyczne: termiczne
5.1.1.16. inne przekaźniki elektroenergetyczne
5.1.2.1. zabezpieczenia transformatorów i autotransformatorów
5.1.2.2. zabezpieczenia generatorów
5.1.2.3. zabezpieczenia bloków generator-trafo
5.1.2.4. zabezpieczenia linii elektroenergetycznych
5.1.2.5. zabezpieczenia silników
5.1.2.6. zabezpieczenia obwodów kompensacji mocy
5.1.2.7. zabezpieczenia szyn zbiorczych
5.1.2.8. zabezpieczenia pól rozdzielni
5.1.2.9. inne zespoły zabezpieczeń elektroenergetycznych
5.1.3.1. układy automatycznego rozruchu
5.1.3.2. układy sterowania rezerwą (LRW)
5.1.3.3. układy powtórnego załączenia (SPZ, SPZ po SCO)
5.1.3.4. układy kontroli i przełączania źródła zasilania (SZR, PPZ)
5.1.3.5. automaty odciążające
5.1.3.6. automaty synchronizujące
5.1.3.7. układy łagodnego rozruchu silników
5.1.3.8. automatyka elektroenergetyczna: regulatory napięcia
5.1.3.9. inne automaty ruchowe
5.1.4. rejestratory zdarzeń i zakłóceń
5.1.5. pozostałe komponenty układów automatyki elektroenergetycznej
5.2. Systemy kontroli i monitoringu
6.6.2.1. projektowanie bateryjnych układów zasilania
6.6.2.2. projektowanie agregatowych układów zasilania
7.1.1.1. kondensatory mocy, baterie kondensatorów niskiego napięcia
7.1.1.2. kondensatory mocy, baterie kondensatorów średniego napięcia
7.1.2. dławiki kompensacyjne, baterie dławików
7.1.3. regulatory mocy biernej
7.1.4. zestawy do kompensacji indywidualnej
7.2. filtry harmonicznych
7.4.1. doradztwo, dobór urządzeń kompensacji mocy i kondycjonowania energii
7.4.2. pomiary mocy biernej i harmonicznych
7.4.3. diagnostyka aparatury kompensacyjnej i filtrującej
7.4.4. przeglądy aparatury kompensacyjnej i filtrującej
7.4.5. projektowanie układów kompensacji mocy biernej
7.4.6. projektowanie układów redukcji zakłóceń i harmonicznych
7.4.7. naprawa urządzeń kompensacyjnych i filtrujących
7.4.8. montaż filtrów i urządzeń kondycjonujących energię
7.4.9. montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej
9.1. Oprogramowanie do symulacji i modelowania dla energetyki
9.2. Oprogramowanie wspomagające obliczenia inżynierskie
9.3. Oprogramowanie wspomagające proces projektowania
9.4. kosztorysowanie

Pokaż więcej