empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2008-10-28
Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych
brak grafiki
Siedziba:
Wrocław, dolnośląskie
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (4)
Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu (IEL/OW) powstał aby rozwijać inżynierię materiałów elektrotechnicznych, przy współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Ostatnie lata działalności oraz plany na przyszłość to kreowanie wokół Instytutu centrum skupiającego zagadnienia badawcze i wdrożeniowe z dziedziny elektrotechniki i energetyki. Dlatego prace naukowo – badawcze podejmowane są zgodnie z zapotrzebowaniem nowoczesnego, innowacyjnego przemysłu.
Tematy wiodące dzisiejszego IEL/OW to:
• Systemy energetyki rozproszonej w oparciu o odnawialne źródła energii.
Prace nad konstrukcją i budową ogniw paliwowych typu PEMFC i SOFC, elektrolizerów i magazynów wodoru, kolektorów słonecznych i silników cieplnych. System ten stanowić będzie niezależny element tzw. energetyki rozproszonej,
• Nowoczesne, energooszczędne materiały i technologie dla elektrotechniki.
Elementy i systemy elektroizolacyjne: lakiery, ceramika, kompozyty, gotowe wyroby. Technologie magnetyczne, biomimetyka, zagadnienia korozyjne i środowiskowe.
• Nanotechnologia.
Modyfikacja właściwości materiałów przez radykalne zmniejszenie rozmiarów cząstek (mierzonych w nanometrach) oraz dodatki i wypełniacze o wielkości nanocząstek do tradycyjnych materiałów.

Ponadto Instytut stanowi ważne ogniwo w łańcuchu transferu technologii i innowacyjności pomiędzy nauką a przemysłem, łącząc w swej strukturze część naukową, technologiczną i produkcyjną.
Oferując przedsiębiorstwom badania i certyfikację wyrobów zgodnie z wymogami Dyrektyw UE i norm światowych.

Z oferty IEL

PRODUKT

Kompozytowy, średnionapięciowy izolator liniowy typu CS70

Kompozytowy izolator liniowy typu CS70 przeznaczony jest dla napowietrznych sieci energetycznych o napięciu znamionowym do 24 kV, obciążeniu mechanicznym 70 kN. Średnionapięciowy izolator liniowy CS70 posiada wymiary montażowe odpowiadające...

PRODUKT

Kompozytowy, wysokonapięciowy izolator liniowy typu CS120 i CS160

Kompozytowe izolatory liniowe typu CS120 i CS160 przeznaczony są dla napowietrznych sieci elektroenergetycznych WN o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV, obciążeniu mechanicznym 70..160 kN dla I, II i III strefy zabrudzeniowej. Szczególnie...

PRODUKT

Koszulki elektroizolacyjne odporne na podwyższoną temperaturę

Koszulki elektroizolacyjne płaskie z włókna szklanego powlekane PTFE. Przeznaczone są do zastosowań przemyśle elektrotechnicznym, w szczególności, do izolowania płytek termobimetali w elektrycznych wyłącznikach małogabarytowych, jak również do...

PRODUKT

Izolatory hybrydowe

Izolatory średnionapięciowe różnych typów wykonane z nowego, organicznego materiału (betonu polimerowego). Przeznaczone do pracy w warunkach wnętrzowych i napowietrznych (izolatory wsporcze, stacyjne, liniowe oraz ograniczniki przepięć) jako...

Szukasz dostawcy?

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Kontakt

Centrum Badawcze Materiałów Elektrotechnicznych

Adres: M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław

Nr telefonu: (0-71) 328-30-61 Skopiuj

Faks: (0-71) 328-25-51 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Oferta IEL wg kategorii

1.1.4. Osprzęt pomocniczy do generatorów
1.2.4. Akcesoria do silników elektrycznych
1.3.3.4. wyposażenie pomocnicze transformatorów energetycznych - inne
1.3.5.1. dobór transformatorów, doradztwo
2.2.2.4. przewody konstrukcyjne
2.3.3.1. głowice kablowe niskiego napięcia
2.3.3.2. głowice kablowe średniego napięcia
2.3.3.3. inne głowice kablowe
2.3.9. osprzęt liniowy i kablowy - inne
2.4.1. materiały izolacyjne, taśmy izolacyjne, żywice
2.4.6. środki antykorozyjne
2.6.1.1. izolatory niskonapięciowe liniowe
2.6.1.2. izolatory niskonapięciowe wsporcze
2.6.1.3. izolatory niskonapięciowe aparatowe
2.6.1.6. kształtki izolacyjne niskonapięciowe
2.6.1.8. inne izolatory niskiego napięcia
2.6.2.1. izolatory linowe SN
2.6.2.2. izolatory wsporcze SN
2.6.2.4. izolatory przepustowe SN
2.6.2.6. kształtki izolacyjne SN
2.6.2.8. inne izolatory SN
2.6.3.1. izolatory liniowe WN
2.6.3.2. izolatory przepustowe WN
2.6.3.4. izolatory wsporcze WN
2.6.3.6. kształtki izolacyjne WN
2.6.3.7. inne izolatory wysokonapięciowe
2.8.1.1. zwody, maszty odgromowe, piorunochrony
2.8.1.2. elementy montażowe i połączeniowe instalacji odgromowych i uziemiających
2.8.1.3. przewody odgromowe, bednarka
2.8.1.4. uziomy
2.8.1.5. dławiki uziomowe do instalacji odgromowych
2.8.1.6. iskierniki (elementy instalacji odgromowych)
2.8.1.7. inne elementy instalacji odgromowych i uziemiających
2.8.2.1. ograniczniki przepięć niskiego napięcia
2.8.2.2. ograniczniki przepięć średniego napięcia
2.8.2.3. ograniczniki przepięć wysokiego napięcia
2.8.2.4. akcesoria do ograniczników przepięć
2.9.1. doradztwo w zakresie sieci i instalacji
2.9.2.1. projektowanie instalacji elektrycznych
2.9.2.2. projektowanie przemysłowych instalacji elektrycznych
2.9.2.3. projektowanie instalacji dla obiektów energetycznych
2.9.2.4.1. projektowanie linii kablowych niskiego napięcia
2.9.2.4.2. projektowanie linii kablowych średniego napięcia
2.9.2.4.3. projektowanie linii kablowych wysokiego napięcia
2.9.2.4.4. projektowanie linii kablowych - inne
2.9.2.5.1. projektowanie linii słupowych niskiego napięcia
2.9.2.5.2. projektowanie linii słupowych średniego napięcia
2.9.2.5.3. projektowanie linii słupowych wysokiego napięcia
2.9.2.5.4. projektowanie linii słupowych - inne
2.9.2.6. projektowanie instalacji elektroenergetycznych - inne usługi
2.9.4.1. utrzymanie linii elektroenergetycznych
2.9.4.2. naprawa / remonty linii przewodowych
2.9.4.3. naprawa / remonty linii kablowych
2.9.4.4. inne usługi eksploatacyjne w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych
3.1.4.1. akcesoria do aparatury nN: styki, materiały eksploatacyjne
3.1.7.1. styki, materiały eksploatacyjne do aparatów łączeniowych SN i WN
3.1.8.2.1. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej niskiego napięcia
3.1.8.2.2. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej średniego napięcia
3.1.8.2.3. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej wysokiego napięcia
3.1.8.2.4. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej inne
3.2.4.1. dobór aparatury rozdzielczej, doradztwo
3.2.4.2. pomiary i diagnostyka rozdzielnic
3.2.4.3.1. przeglądy i konserwacja rozdzielnic nN
3.2.4.3.2. przeglądy i konserwacja rozdzielnic SN
3.2.4.3.3. przeglądy i konserwacja rozdzielnic WN
3.2.4.4.1. montaż rozdzielnic nN
3.2.4.4.2. montaż rozdzielnic SN
3.2.4.4.3. montaż rozdzielnic WN i NN
3.2.4.5.1. prace remontowe i modernizacja rozdzielni niskiego napięcia
3.2.4.5.2. prace remontowe, modernizacja aparatury rozdzielczej średniego napięcia
3.2.4.5.3. prace remontowe i modernizacja rozdzielni WN i NN
3.2.4.6. aparatura rozdzielcza - inne usługi
3.3.4.4.1.1. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej nN
3.3.4.4.1.2. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej SN
3.3.4.4.1.3. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej WN
3.3.4.4.2. usuwanie uszkodzeń i naprawa sprzętu rozdzielczego
3.3.4.4.3. rozdzielnie i stacje rozdzielcze - inne usługi eksploatacyjne
3.5. Aparatura rozdzielcza i łączeniowa - inne urządzenia
4.1.9. aparatura pomiarowa stacjonarna - inne
4.4.1.1. wielofunkcyjne przyrządy do pomiaru parametrów instalacji
4.4.1.2. testery ciągłości obwodów
4.4.1.3. mierniki pętli zwarcia
4.4.1.4. mierniki prądów różnicowych (upływowych, wyrównawczych)
4.4.1.5. przenośne wskaźniki obecności napięcia lub pola
4.4.1.6. przenośne uzgadniacze faz
4.4.1.7. mierniki i zadajniki do pomiaru napięcia rażenia
4.4.1.8. mierniki impedancji/rezystancji uziemienia
4.4.1.9. mierniki rezystancji izolacji
4.4.1.10. inne mierniki parametrów instalacji
4.4.2.1. lokalizatory kabli i przewodów
4.4.2.2. reflektometry, lokalizatory uszkodzeń
4.4.2.3. przyrządy sprawdzające do kabli i przewodów
4.4.2.4. aparatura diagnostyczna kabli i przewodów - inne urządzenia
4.7.1.6. pomiary rezystancji izolacji
5.1.2.1. zabezpieczenia transformatorów i autotransformatorów
6.2.1. akumulatory, baterie
6.2.2. zasilacze buforowe, prostowniki, układy ładowania baterii
6.2.3. urządzenia rozładowujące
6.2.4. przekształtniki (przetwornice napięcia, falowniki) do układów zasilania awaryjnego
6.2.5. zespoły przełączania źródła zasilania
6.2.6. inne elementy układów zasilania stałoprądowego i gwarantowanego
7.4.10. serwis urządzeń przekształtnikowych

Pokaż więcej