empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy usług INFORMACJA ARCHIWALNA
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-07
EMC projektowanie, badania, wymagania - szkolenie stacjonarne lub online live
EMC projektowanie, badania, wymagania - szkolenie stacjonarne lub online live
Zasięg:
międzynarodowy

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC (ElectroMagnetic Comaptibility) dotyczy prawie wszystkich urządzeń przetwarzających sygnały elektryczne. Ma ona na celu wykreowanie akceptowalnego środowiska elektromagnetycznego tak, aby urządzenia mogły pracować w najbliższym otoczeniu wzajemnie się nie zakłócając. Jest to o tyle istotne, że praktycznie każde urządzenie elektryczne jest źródłem zaburzeń elektromagnetycznych przenoszonych w sposób przewodzony lub poprzez pola elektromagnetyczne. Dla wielu osób zaskakujące jest już to, że urządzenie elektryczne nieposiadające anteny może efektywnie promieniować pola elektromagnetyczne. Z tego powodu kompatybilność elektromagnetyczna jest jednym z trudniejszych, lecz zarazem niezmiernie fascynujących zagadnień związanych z oznaczeniem CE.

Projektanci urządzeń i systemów często nie zdają sobie sprawy z wielu zagrożeń, na jakie narażone są ich wyroby oraz jakie zagrożenia stwarzają one same dla innych urządzeń pracujących w otaczającym środowisku elektromagnetycznym. Brak tej świadomości oraz odpowiednich, praktycznych informacji powoduje, że temat EMC jest często pomijany lub odkładany „na później". Najczęściej powraca on jednak, na etapie uzyskiwania deklaracji zgodności. Często po pierwszej wizycie w laboratorium EMC, kiedy okazuje się, że produkt nie spełnia zdefiniowanych w normach poziomów emisji i odporności rozpoczyna się poszukiwanie przyczyn problemów. Wszyscy znamy prawdę, że „brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności" za niezgodność wyrobu z wymaganiami. Niestety, eliminowanie problemów związanych z EMC na etapie wprowadzania produktu na rynek wiąże się z dużymi kosztami, ponieważ zwykle wymaga to zmian w projekcie. Zdecydowanie lepsze podejście polega na uwzględnianiu zasad EMC od samego początku, to jest już na etapie projektowania. Świadomi zagrożeń projektanci mają wtedy wybór między wieloma metodami ograniczania zaburzeń, a wiele z nich można zaimplementować bez zwiększania kosztów.

Szkolenie podzielono na trzy moduły:
Moduł pierwszy, jednodniowy, poświęcono oznaczaniu CE wyrobów i dyrektywie EMC.
Moduł drugi, jednodniowy, poświęcono zjawiskom, problemom i badaniom EMC.
Moduł trzeci, dwudniowy, poświęcono praktycznym zasadom projektowania.
Proponowane szkolenie zapewnia dużą elastyczność. Uczestnicy mogą wybrać wszystkie moduły, aby kompleksowo zapoznać się z aspektami prawnymi, dyrektywą EMC i badaniami jakie należy wykonać w celu uzyskania zgodności z dyrektywą, jak również z praktycznymi metodami ograniczania zaburzeń. Możliwe jest również uczestnictwo wyłącznie w wybranych modułach szkolenia, w zależności od zainteresowań i zakresu obowiązków każdego uczestnika.

Szkolenie ma również bardzo dużą wartość poznawczą dla osób, które nie mają wykształcenia elektrycznego. Osoby takie często zamawiają lub odbierają maszyny/urządzenia podlegające pod dyrektywę EMC i dlatego powinny mieć o niej podstawowe pojęcie. Na szkoleniu opowiemy o tych trudnych tematach prostymi słowami, jasno i zrozumiale. Uczestnicy tacy z pewnością zgodzą się z opiniami naszych dotychczasowych klientów, którzy stwierdzają, że w końcu temat zgodności z dyrektywą EMC przestał być dla nich „czarną magią", wokół której narosło wiele mitów.

Najbliższy termin i miejsce:
07 - 10 listopada 2023 r. WROCŁAW/Online Live
Czas trwania: 4 dni
Szkolenie realizowane stacjonarnie oraz online live.
Szczegółowe informacje: http://certpartner.pl/szkolenia/otwarte/emc

Kontakt dział szkoleń:
kom. 515 317 094, 604 380 091, 515 317 093
e-mail: szkolenia@certpartner.pl

Zapraszamy do współpracy.
Zespół Cert Partner

Skontaktuj się z dystrybutorem

Firma

Cert Partner sp z o.o.

Dział Szkoleń

Nr telefonu: 515 317 093 Skopiuj

Nr telefonu: 515 317 094 Skopiuj

Nr telefonu: 604 380 091 Skopiuj

E-mail: szkolenia@certpartner.pl Skopiuj
WWW: certpartner.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...