Powrót do listy szkoleń Ostatnia aktualizacja: 2019-01-30

Powrót do kalendarium
Warsztat Menedżera Utrzymania Ruchu
Koszt szkolenia:
2100
Czas trwania:
2 dni
Najbliższy termin:
Nie został okreslony

Warsztat Menedżera Utrzymania Ruchu to przedstawienie technik zarządzania w obszarze inżynierii utrzymania ruchu. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję poznać nowoczesne metody zarządzania w obszarach: Planowania, Organizowania, Motywowania, Kierowania i Kontrolowania. W trakcie dwóch dni przedstawimy metamorfozę działu utrzymania ruchu w międzynarodowym przedsiębiorstwie. Oprócz wykładów uczestnicy będą mieli okazję przetestować poznane techniki za pomocą praktycznych ćwiczeń pod okiem doświadczonego menedżera technicznego.

Cele:

– sformułowanie definicji Menedżera UR,

– określenie roli nowoczesnego utrzymania ruchu w dynamicznym środowisku produkcyjnym,

– poznanie technik prowadzenia optymalizacji procesów zachodzących w utrzymaniu ruchu,

– stworzenie mapy drogowej wdrożenia zmian w utrzymaniu ruchu,

– stworzenie procedury prowadzenia zebrań z podwładnymi,

– zarządzanie przez cele,

– określenie odpowiedniej struktury utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie.

 

1. Jak rozumieć zarządzanie w dzisiejszym biznesie?
Kilka faktów wymuszających podejmowanie zmian
Kierunek zmian w zarządzaniu operacyjnym
Precyzowanie strategii (mapy drogowej)

2. Przykłady znanych metod doskonalenia zarządzania operacyjnego

Zarządzanie zmianą (wybór zadań, ograniczenia, ryzyka)
Zmiany zachowań , przyzwyczajeń – warunkiem sukcesu
Strategia operacyjna – kiedy należy ją wdrażać?
Budowa strategii utrzymania ruchu

3. Zarządzanie nowoczesnym utrzymaniem ruchu

Zarządzanie „Cyklem Życia" majątku technicznego/maszyny
Różne obszary zarządzania w Utrzymaniu Ruchu
Poziomy zarządzania UR, stan obecny a przyszłość
Aspekty finansowe w Utrzymaniu Ruchu
Budowa budżetu UR

4. Rodzaje działań utrzymania ruchu

Obecny status Utrzymania Ruchu w Twoim zakładzie
Działania reakcyjne a planowe
Fakty i mity na temat proaktywnego utrzymania ruchu
Czy Profilaktyka zawsze jest skuteczna aniżeli działania Reaktywne?

Warsztat 1. Budowa Strategii UR

Budowa strategii UR na przykładzie diagramu Y-chart
Wybór odpowiednich mierników mierzących skuteczność obranej strategii UR
Wybór właściwych kamieni milowych
Oszacowanie korzyści z opracowania strategii UR

Warsztat 2. Budowa budżetu UR

Opracowanie obszarów składających się na budżet UR
Opracowanie mierników mierzących efektywności wykorzystania budżetu UR
Podział budżetu na poszczególne składowe
Porównanie dwóch strategii oceny budżetu jako % wielkości sprzedaży czy % wartości odtworzeniowej

5. Factory Plant Optimisation (FPO)
Zarządzanie stratami firmy – zero losses strategy
Macierzowa organizacja firmy
Warunki wprowadzania FPO
Etapy procesu
– Decyzja o gotowości firmy do wprowadzenia systemu – pogram na kilka lat
– Silny „Przywódca"
– Utworzenie filarów strukturalnych
– Misja, wizja, silne, słabe strony, wyznaczenie celów
– KPI – jak dużo?
– Maszyny modelowe cykl optymalizacji
– Replikacja – rozszerzenie działań na pozostały park maszynowy

6. Zarządzanie zmianą (wybór zadań, ograniczenia, ryzyka)

Zmiany zachowań , przyzwyczajeń – warunkiem sukcesu
Strategia operacyjna – kiedy należy ją wdrażać?
Budowa strategii utrzymania ruchu
Organizacja UR w POS
– Filar RE, DC, FI
System komunikacji narzędzia systemu
– DMS
– WMS
– SAFETY TOUR
– GEMBA WALK
Kompetencje UR
Raportowanie
Analiza defektów/awarii
Straty spowodowane przez postoje maszyn
RCM Reliability Centered Maintenance
Analiza przyczyn awarii RCFA – metody
Problem krótkich postojów

7. Struktury organizacyjne UR na poziomie fabryki

Funkcjonalna
Obszarowa
W obszarze Produkcji
Autonomiczna
Propozycja PO

Warsztat 3. Porównanie poszczególnych struktur

Analiza SWOT poszczególnych struktur
Wybór optymalnej struktury UR
Stworzenie struktury adekwatnej do danego przedsiębiorstwa
Prezentacja wyników przez poszczególne grupy

Najbliższe terminy tego szkolenia

Obecnie nie ma wyznaczonych terminów tego wydarzenia. Jesteś zainteresowany tym tematem? Skontaktuj się z firmą

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Organizator

WoMa Solution

Adres: Arkadia 8, 67-100 Nowa Sól

Nr telefonu: 502 633 695 Skopiuj

Nr telefonu: +48 68 41 41 582 Skopiuj

Faks: +48 68 41 41 583 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...