Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2017-02-15
Złącza kablowe SN ZKL-1,5P

Złącze kablowe z pomiarem przeznaczone jest do rozdziału oraz pomiaru energii elektrycznej w sieciach kablowych 15 i 20kV. Posiada wydzieloną obszerną część licznikową, dostępną niezależnie od części przekładnikowej. Istnieje możliwość zasilania napięciem pomocniczym z zewnątrz lub z przekładnika potrzeb własnych 15...20/0,23kV (opcja na życzenie klienta), urządzeń transmisji i pomiaru oraz oświetlenia i ogrzewania części licznikowej.

Obudowa złącza wykonana jest z żelbetonu klasy B35. Składa się z części nadziemnej i fundamentu - stanowiących monolit. Część nadziemna to trzy ściany żelbetowe, potrójne drzwi frontowe stalowe ocynkowane pokryte farbą lub drzwi aluminiowe oraz zdejmowalny dach z żelbetonu. Ściany pokryte są tynkiem na gładko lub tynkiem strukturalnym z powłoką malarską z farb akrylowych o dowolnej barwie.

Fundament zabezpieczony jest przed wilgocią Abizolem R. Umożliwia on wprowdzenie 3 linii kablowych przez otwory kablowe. Złącza przystosowane są do transportu samochodowego oraz ustawienia na miejscu przeznaczenia jako kompletnie wyposażone. Po ustawieniu w wykopie, wymagają jedynie podłączenia kabli SN i instalacji uziomowej do uziomu zewnętrznego.

Złącze przeznaczone jest do ustawienia wolnostojącego.

Dane techniczne:

Częstotliwość

50 Hz

Liczba faz

3

Stopień ochrony obudowy

IP43

Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny

IAC-B-16 kA-1s

Napięcie znamionowe

17,5kA; 24kA

Prąd znamionowy ciągły

630 A

Prąd znamionowy 1-sek. szyn głównych

12,5kA; 16kA

Prąd znamionowy szczytowy szyn głównych

31,5kA; 40kA

 

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Złącze przeznaczone jest do instalowania napowietrznego w klimacie umiarkowanym /N/ wg PN- EN 60694:2004. Jako zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych obudowy zastosowano cynkowanie oraz malowanie podkładowe i nawierzchniowe. Istnieje również możliwość zastosowania ślusarki aluminiowej.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Złącza spełniają wymagania następujących norm: PN-EN 62271-202:2007

Certyfikat zgodności wydany przez Instytut Energetyki w Warszawie:

– CERTYFIKAT ZGODNOŚCI nr 003/2009.

Więcej informacji >

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

REVICO SA

Adres: Mirosław 39C, 09-411 Słupno

Nr telefonu: (0-24) 365-83-00 Skopiuj

Faks: (0-24) 365-83-03 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...