empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2010-04-23
Trading Desk - aplikacja do obsługi transakcji bieżących
Twórcze zarządzanie wiedzą cenniejsze jest od kapitału - dużo więcej można osiągnąć dzięki posiadaniu właściwej informacji we właściwym czasie, niż dysponowaniu nawet ogromnym kapitałem przy braku odpowiednich danych. Niewłaściwe zarządzanie informacją skutkuje błędnymi lub opóźnionymi decyzjami oraz spadkiem skuteczności działań.
Informacja to podstawa sukcesu, decydujący warunek w procesie tworzenia wizji firmy, strategii i planów, a następnie monitorowania wyników i wprowadzania korekt, aby wyznaczone cele były skutecznie realizowane.

Dziś decydują godziny - jutro sekundy.
Informacja z Trading Desk to pełna i błyskawiczna:
- podstawa zyskowności operacji handlowych
- gwarancja wygranej
- gwarancja dobrych cen
- zasób strategiczny przedsiębiorstwa
- przedmiot wymiany handlowej

Opis ogólny aplikacji:
Aplikacja TRADING DESK spełnia funkcję konsoli handlowej wspomagającej działania handlowca na rynku handlu energią elektryczną, zawieranie transakcji SPOT, transakcji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. – Rynku Dnia Następnego (RDN) oraz Internetowej Platformie Obrotu Energią Elektryczną – POEE – Rynku Dobowo Godzinowym w ofertach czerwonych (RDG) oraz szybką reakcję na oferty klientów.

- Narzędzie wspomagające pracę operatora handlowego
- Pulpit oferujący dostęp do wszystkich informacji
- aktualne transakcje kupna i sprzedaży
- wolumeny kontraktów długoterminowych
- ceny (i prognozy) na rynku
- Jednolite źródło danych z platform handlowych TGE, POEE, KE.
- Bieżący podgląd ofert zakupu i sprzedaży ułożonych w kolejności ich atrakcyjności na RDN i RDG.
- Budowanie oraz wystawiania ofert handlowych dla kontrahentów oraz na RDN i RDG.
- Możliwość natychmiastowego wyboru najlepszej oferty
- Integracja danych z systemów prognostycznych (prognozowanie cen)
- Otrzymywanie aktualnych indeksów cenowych z RDN i RDG.
- Ocena i wybór najbardziej zyskownych kontraktów
- Możliwość połączenia z optymalizacją i analizą ryzyka (pakiety systemu LUX)
Aktualizacja wszelkich informacji odbywa się na bieżąco (niezwłocznie po pojawieniu się nowych danych).

Spot Trader
Okno Spot Trader służy do obsługi transakcji Spot oraz śledzenia pozycji handlowej i łącznego zysku w dobie handlowej.

Stan bieżący w dobie handlowej:
- Kontrakty długie
- Łączna suma wolumenu z kontraktów długich
- Wolumeny i ceny z porozumień transakcyjnych
- Średnie ważone ceny dla porozumień transakcyjnych
- Transakcje SPOT
- Transakcje przeciwstawne
- Transakcje niezależne
- Transakcje tymczasowe
- Możliwość porównania atrakcyjności średnich ważonych cen
- Możliwość obliczania średnich cen ważonych

Import danych z innych platform obrotu energią elektryczną:

Podsumowanie transakcji:
- Suma zamówień
- Bilans
- Limit dolny wolnych mocy wytwórczych
- Limit górny wolnych mocy wytwórczych
- Odchylenie od limitów wytwórczych
Natychmiastowa ocena sytuacji – szybka analiza zysku i dodatkowe wyliczenia:
- Suma wolumenu w poszczególnych transakcjach
- Średnia ważona cena
- Należność
- Łączny zysk
- Zysk na obrocie w ramach wydzielonych transakcji

Analiza danych:
W aplikacji istnieje możliwość podglądu danych dla wybranego klienta handlowego na daną dobę handlową. Dzięki tej opcji handlowiec może np.: ustalić strategię działania podczas handlu z wybranym klientem i prześledzić łączny wolumen obrotu z klientem.

Market Trader
Okno Market Trader jest inferface’m do platform obrotu TGE i POEE. Zastosowana technologia pozwala na szybkie i proste wprowadzanie danych, ich przeglądanie oraz aktualizację. Interfejs jest intuicyjny i efektywny,

TRADING DESK
Aplikacja do obsługi transakcji bieżących

Aktualizacja danych odbywa się na bieżąco, a wprowadzanie ich jest ujednolicone dla obu platform.
- Bezpieczna autoryzacja odbywająca się automatycznie
- Bieżący podgląd informacji z dostępnych rynków: faza rynku, cena otwarcia , zamknięcia, najniższa, najwyższa, łączny wolumen, liczba wystawionych ofert dla zawartych transakcji w sesji
- Podgląd on-line ofert zakupu i sprzedaży RDN i RDG oraz możliwość szybkiej reakcji na nie
- Tworzenie ofert na rynki
- Oferty w rozbiciu na pasma cenowe na RDN
- Jednoczesne składanie ofert zakupu i sprzedażna dowolną kombinację godzin
- Oferty lokalne, również w przypadku RDG
- Modyfikacja, usuwanie bloków ofert
- Monitorowanie pozycji kontraktowej podczas składania ofert

Dostęp do wszystkich zawartych transakcji na rynkach oraz wyliczanie wszelkich indeksów rynkowych.
Całość pozwala na pełny obraz rynku energii elektrycznej i efektywny obrót energią pomiędzy platformami.

Cenniki:
- Cenniki CRO, Cos, CROz – importowane z systemu WIRE
- Indeks całościowy, z Fixing’u oraz kursy notowań Towarowej Giełdy Energii
- Cennik POEE (poDeeK)
- Cennik Kantoru Energii
- Prognoza cen z systemu LARIX
- oraz dowolny cennik stworzony przez Użytkownika


Optymalizacja i analiza ryzyka:
Trading Desk może zostać zintegrowany z aplikacjami systemu wspomagania LUX. Trading Desk pełni wtedy rolę Front Office, umożliwiającego szybkie działania handlowe, natomiast operator wykorzystuje wszelkie dostępne możliwości zintegrowanego systemu.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

Transition Technologies S.A.

Adres: Pawia 55, 01-030 Warszawa

Nr telefonu: +48 (022) 331 80 20 Skopiuj

Faks: +48 (022) 331 80 30 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl