empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2017-01-20
Stacja Transformatorowa Typu SKk

Przemieszczalna kontenerowa stacja transformatorowo-rozdzielcza o mocy 630 kVA i napięciu 6/0,5 kV przeznaczona jest głównie dla kopalń odkrywkowych (np. kopalnie węgla brunatnego). Stacja przystosowana jest do zasilania odbiorników o napięciu 500 V w sieci z izolowanym punktem zerowym i kontrolą stanu izolacji (np. odwodnienie kopalni).

Warunki eksploatacyjne

Stacja przystosowana jest do pracy w terenie otwartym, na wysokościach do 1000 m nad poziomem morza, również w środowisku zapylonym w klimacie umiarkowanym.
Temperatura otoczenia:

  • najwyższa krótkotrwała: +450C
  • najwyższa średnia: +350C
  • najniższa długotrwała: -250C

Ponieważ w okresie silnego nasłonecznienia temperatura w kontenerze może przekraczać 350C, zastosowano wentylację wymuszoną sterowaną termostatem. Przy niskich temperaturach stacja jest ogrzewana grzejnikiem również sterowanym termostatem. Stacja jest zasilana kablami w układzie pierścieniowym z sieci 6 kV z izolowanym punktem zerowym.

Układ i konstrukcja stacji

Stację stanowi jeden kontener ustawiony na metalowym pontonie. W kontenerze znajdują się: 4-polowa rozdzielnica SN - 6 kV, komora transformatora z transformatorem żywicznym 6/0,5 kV 630 kVA, rozdzielnica główna 0,5 kV, bateria kondensatorów 150 kvar 0,5 kV, transformator potrzeb własnych 0,5/0,4 kV 10 kVA i rozdzielnica potrzeb własnych RPW 0,4 kV rozmieszczone dwustronnie wzdłuż kontenera. Kontener wykonany jest jako konstrukcja stalowa ze szkieletem nośnym z kształtowników giętych z blachy, ocieplany, zewnętrzna i wewnętrzna obudowa blaszana. W krótszych ściankach kontenera usytuowane są drzwi dwuskrzydłowe stalowe ocieplane. Podłoga z blach aluminiowych łezkowych. Dach kontenera z podziałem poprzecznym z jedną częścią odejmowalną. Ponton stacji wykonany z blach stalowych wzmacnianych żebrami z kształtowników hutniczych stalowych, przystosowany do przesuwania w terenie. Stacje są dostarczane do odbiorcy w całości jako kompletne kontenery.

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia transformatora po stronie 6 kV realizowane są za pomocą urządzenia cyfrowego typu multiMUZ TR. Urządzenie tworzy system zabezpieczeń: zwarciowego, przeciążeniowego i temperaturowego (w powiązaniu z "Układem kontroli temperatury" RTT 4) transformatora. Nastawy zabezpieczeń przeciążeniowego i zwarciowego programowane są bezpośrednio z klawiatury na płycie czołowej urządzenia.
Inne możliwe zabezpieczenia:

  • Zabezpieczenie przeciążeniowe zależne,
  • Zabezpieczenia technologiczne I i II - reagują na stan wyjścia dwustanowego 5 i 6.

Kontrola i sygnalizacja stanu izolacji

Stan izolacji doziemnej sieci 0,5 kV kontrolowany jest za pomocą "Zabezpieczenia upływowego zespolonego" typu RRgZx-05. Zadaniem przekaźnika centralnego jest ciągła kontrola stanu izolacji sieci pod napięciem i wyłączeniu napięcia przy obniżeniu się rezystancji poniżej dopuszczalnej wartości. Zadaniem przekaźnika blokującego jest kontrola rezystancji izolacji odcinka sieci wyłączonego spod napięcia i niedopuszczenie do podania napięcia w razie obniżenia się tej rezystancji poniżej dopuszczalnej wartości. Urządzenie współpracuje z wyłącznikiem głównym Qo rozdzielnicy 0,5 kV wyposażonym w wyzwalacz wzrostowy. Awaryjne wyłączenie Qo sygnalizowane jest przez układ sygnalizacji awaryjnego wyłączenia rozdzielnicy głównej RG (lampa sygnalizacyjna HV na zewnątrz kontenera). Układ wyposażony jest w łącznik kontroli działania lampy (SA) na elewacji rozdzielnicy RPW.

Ochrona przeciwporażeniowa

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w stacji zastosowano:

  • dla napięcia 6 kV - uziemienie ochronne;
  • dla napięcia 0,5 kV - kontrola stanu izolacji w stanie napięciowym i beznapięciowym;
  • dla napięcia 0,4 kV - szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S.

Więcej informacji >

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.

Adres: Diamentowa 1, 20-447 Lublin

Nr telefonu: (81) 72 86 200 Skopiuj

Faks: (81) 72 86 202 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl