Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-11-23
Stacja transformatorowa SOLAR

Stacje typu Solar w obudowie betonowej z obsługą wewnętrzną

Numer katalogowy:
TYP SOLAR IG 20/1000

Przeznaczenie stacji


Stacja transformatorowa SOLAR przeznaczona jest do zmiany napięcia oraz rozdziału energii elektrycznej. Zmiana napięcia w stacji może się odbywać w dwóch kierunkach: ze średniego na niskie oraz z niskiego na średnie. Stacja może współpracować z siecią energetyczną o napięciu maksymalnie 30 kV. Obsługa urządzeń, w które stacja została wyposażona, jest prowadzona wewnątrz stacji.

Charakterystyka stacji

Budynek stacji jest jednolitym prefabrykatem, uzbrojonym w urządzenia i dostarczanym w komplecie na miejsce zabudowy w postaci jednego, dwóch lub więcej segmentów, scalanych na placu budowy.
Kompletna konstrukcja obudowy, to żelbetowy monolit fundamentu (rama żelbetowa z misą olejową i podłogą), ścian oraz dachu. Elewacje budynku stacji transformatorowej mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań klientów lub też zaadaptowane do lokalnych zaleceń architektonicznych.
Ściany stacji są wykonane z betonu zbrojonego siatką tkaną oraz siatkami zbrojeniowymi zgrzewanymi. Grubość ściany stacji wynosi 40mm. Budynek stacyjny tworzy bryłę przestrzenną, która ma zapewnioną sztywność wymaganą w procesie transportu i montażu. Konstrukcja budynku stacji upraszcza wszystkie prace budowlane w miejscu zainstalowania i ogranicza je do wykonania wykopów, posadowienia stóp fundamentowych bądź piwnicy kablowej i montażu budynku czy segmentu budynków na stopach lub piwnicy, po uprzednim wypoziomowaniu.

Zalety stosowania stóp fundamentowych zamiast piwnicy kablowej:


• Niski koszt zakupu w stosunku do piwnicy kablowej;
• Uniknięcie kosztów zakupu szczelnych przepustów kablowych. Wejście kabli do stacji w rurach Arota odbywa się pionowo, przez betonową podłogę zawieszoną 20 cm nad poziomem gruntu, co
• Daje gwarancję braku możliwości pojawienia się wody w przestrzeni korytarza obsługi stacji;
• Możliwość podejścia do stacji kablami wprowadzonymi z dowolnego kierunku;
• Wygodne operacje na kablach SN i nn przeprowadzane w pustej przestrzeni pod stacją. Między podłogą stacji, a utwardzonym posadowieniem pod stopy fundamentowe;
• Wykluczenie zjawiska korozji urządzeń rozdzielczych, powstającej w wyniku oddziaływania wilgoci w piwnicy kablowej;

• Łatwość ustabilizowania i wypoziomowania kilku niedużych i relatywnie lekkich stóp betonowych;

Całkowita masa układu stacyjnego z posadowieniem i transformatorem nie przekracza 14 ton z transformatorem, w porównaniu do co najmniej 30 ton grubościennych wyrobów konkurencji, których rozwiązania nie pozwalają na pominięcie piwnicy kablowo-olejowej – zdecydowana większość obszarów przeznaczonych na farmy PV posiada grunty o nienajlepszej nośności, z podłożami torfowymi włącznie.

Stacja SOLAR posiada innowacyjne rozwiązanie wentylacji grawitacyjnej.

Zgodnie z normą PN-EN 62271-202:2007 „Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie" (zastępuje PN-EN 61330) w obiektach tych należy stosować system wentylacji grawitacyjnej naturalnej, a jej wydajność decyduje, w procesie wykonywania prób typu, o zakwalifikowaniu obudowy stacji do jednej z klas odporności określanej liczbami od 5 (najlepsza) do 30 (nieodpowiednia dla stacji transformatorowych). Zastosowany w stacjach typu SOLAR system wentylacji grawitacyjnej, bez krat wentylacyjnych w ścianach obudowy (zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP), pozwolił uzyskać potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi klasę obudowy 5, (przyrosty temperatur poniżej 5°K) w obiektach z transformatorami o mocy do l000kVA włącznie. Różnice przyrostów temperatury obciążonego nominalnie transformatora, ustawionego poza stacją i w stacji, osiągnęły poziom 2,7°K dla jednostki o mocy 630kVA i 3,4°K dla mocy 1000kVA.

 

Zalety stacji SOLAR to:
• maksymalna masa własna jednego segmentu do 12 ton
• gabaryty zewnętrzne umożliwiające transport normalnogabarytowy na drogach państwowych i lokalnych.
• łatwy i szybki montaż w miejscu budowy obiektu (mała masa montażowa),

 

 

 

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

ELQ SA

Adres: Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa

Nr telefonu: 513291160 Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl