empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2016-07-07
rozdzielnice nn typu OKKEN - modułowe

na licencji Schneider Electric

Producent:
REVICO

Okken - rozdzielnica niskiego napięcia o modułowej budowie, przeznaczona jest do dystrybucji energii oraz zasilania i sterowania silników elektrycznych. Zaprojektowana przede wszystkim dla zakładów przemysłowych, obiektów infrastrukturalnych i innych budowli funkcjonalnych, gdzie niezawodność i bezpieczeństwo stawiane są na pierwszym miejscu.

Rozdzielnica ta, charakteryzuje się dużymi możliwościami dostosowania do najbardziej wymagających potrzeb oraz dużą możliwością łatwej i bezpiecz¬nej rozbudowy w trakcie normalnej pracy.
Ergonomiczna konstrukcja ułatwia instalację rozdzielnicy, jej bieżące użytko¬wanie oraz konserwację.
Innowacyjne, opatentowane rozwiązania, zastosowane w rozdzielnicy Okken, wychodzą naprzeciw coraz bardziej rygorystycznym wymaganiom dotyczą¬cym niezawodności funkcjonowania oraz możliwości rozbudowy rozdzielnicy „na ruchu”.

Jednorodny system montowania ram konstrukcyjnych oraz szyn prądowych pozwala na łatwy dostęp do modułów funkcjonalnych zarówno w wykonaniu podłączenia z przodu jak również w wykonaniu podłączenia z tyłu. Różne rodzaje odpływów mogą być instalowane w tym samym polu, co w znaczący sposób wpływa na wszechstronność urządzenia.

Rozdzielnica jest tak zaprojektowana, aby zaspokoić również lokalne wyma¬gania i potrzeby.

Standardy

Rozdzielnica Okken odpowiada międzynarodowym standardom dotyczących Badań Typu oraz Pomiarów Pomontażowych w szczególności:
- 4 PN-EN 60439-1 dotyczącej konstrukcji rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych,
- 4 IEC 60529 definiującej stopień ochrony i wygrodzeń

Łatwość instalacji

Jednym z kluczowych momentów decydujących o sukcesie całego przed¬sięwzięcia jest instalacja i podłączenie na miejscu docelowym, w szczegól¬ności tam, gdzie czasy postoju są ograniczone do minimum, wszelkie pomył¬ki są niewybaczalne, a warunki pracy niejednokrotnie bardzo uciążliwe.

Okken proponuje szereg rozwiązań ułatwiających tę fazę:
- Specjalne uchwyty transportowe na dachu rozdzielnicy oraz wbudowana podstawa transportowa pozwala na przewożenie na wózku widłowym,
- Usuwalne poprzeczki pozwalają na szybkie wyprowadzenie podłączeń kablowych na zewnątrz rozdzielnicy (opatentowany system),
- Szeroki wybór przedziałów pomocniczych,
- Specjalny system łączenia szyn poprzecznych, pozwalający na szybkie i łatwe połączenie pomiędzy poszczególnymi przedziałami,
- Standardowe podłączenia szynoprzewodów Canalis.


Możliwości adaptacyjne

Dobieranie aparatury determinowane jest potrzebami użytkowania, ob¬sługi, miejsca montowania, koniecznością rozbudowy oraz budżetu. Szeroka gama rozwiązań oferowanych przez Okken w takich kategoriach jak: rozmia¬ry, typ podłączenia, sposób instalacji, możliwości instalowania różnych apa¬ratów w tym samym polu, dodatkowe wyposażenie miejsc rezerwowych oraz aparaty funkcjonale, pozwala na jak najdokładniejsze zbliżenie możliwości konstrukcyjnych rozdzielnicy do potrzeb i wymagań użytkownika.

Ewentualne modyfikacje i zmiany w trakcie realizowania projektu są uła¬twione poprzez możliwość wymiany i zamiany różnych modułów funkcjonal¬nych, jak również dzięki różnym możliwościom wyprowadzenia okablowania na zewnątrz rozdzielnicy.

Rozbudowa dokonywana jest dokładnie wtedy, kiedy jest niezbędna. Nie ma, więc potrzeby wyposażania miejsc rezerwowych, co ogranicza koszty dokładnie do tego, co w danej chwili jest potrzebne. Jednocześnie zachowa¬na zostaje pełna gotowość do ewentualnych przeróbek i zmian.

Łatwość konserwacji

Wszystkie czynności związane z konserwacją, obsługą serwisową jak również rozbudową, są łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze dzięki specjalnej podstawie montażowej Polyfast (rozwiązanie opatentowane). Wysunięcie części ruchomej, dodanie lub usuniecie części stałej lub całkowita rekonfiguracja jest możliwa bez konieczności wyłączania napięcia z szyn dystrybucyjnych. Wszystkie te zalety dostępne wcześniej tylko dla technologii wysuwnych teraz można zastosować w rozwiązaniach wtykowych i odłączalnych.

Dzięki podłączeniu do szyn prądowych za pomocą styków pośredniczących rozwiązania w wersji na stałe i odłączalnej posiadają te same zalety, co rozwiązania wysuwne. Przerwy w dostawie energii ograniczone są do czasu potrzebnego do zamontowania płyty montażowej.

Użycie podwójnego łączenia uzyskanego poprzez zastosowanie styków pośredniczących, ułatwia pracę jak również konserwację newralgicznych punktów – łączeń modułów funkcjonalnych do szyn dystrybucyjnych. Wszelkie niedogodności zostały zminimalizowane, ponieważ zamiast wymiany szyn wystarczy sprawdzić i wymienić styki pośredniczące.

Bezpieczeństwo

Okken jest rozdzielnicą przeznaczoną, przede wszystkim do użytku odpowiednich aplikacjach. Często pracuje w środowisku bardzo wymagającym. Ponadto ewentualne modyfikacje lub interwencje muszą być dokonywane bardzo szybko i sprawnie, co wynika z potrzeby ograniczonego do niezbędnego minimum postoju, a najlepiej bez konieczności zdejmowania napięcia z szyn zbiorczych.

Bezpieczeństwo obsługujących i instalujących jest kluczowym kryterium w procesie projektowania rozdzielnicy Okken.

Okken posiada formy wygrodzeń poszczególnych części mogących być źródłem porażenia prądem, a ponadto charakteryzuje się następującymi elementami:
- Czerwona siatka izolująca na szyny dystrybucyjne w wykonaniu IP20.
- Czerwony izolator stosowany do zacisków pośredniczących.
- Ergonomiczne rączki dla odłączalnych i wtykowych modułów funkcjonalnych.
- Mechaniczny wskaźnik pozycji kasety wysuwnej.
- Prosta obsługa kaset, urządzeń kontrolnych i sygnalizujących.
- Konstrukcja pozwalająca na ustawianie na miejscu instalacji każdej szafy osobno, dzięki specjalnym łącznikom szyn głównych poziomych.8 Standardowe połączenia między szynami, a modułami funkcjonalnymi.
- Blokada mechaniczna przed wysunięciem kasety pod obciążeniem.

Rozkład miejsca

Szafa rozdzielnicy mieści: aparaty zasilające i szyny prądowe. Całość jest podzielona na 4 odizolowane od siebie obszary. Wszelkie urządzenia pomocnicze i okablowanie, są sytuowane w specjalnym przedziale zlokalizowanym z tyłu rozdzielnicy lub z boku. Konstrukcja chroni urządzenia pomocnicze przed niepożądanymi efektami (wzrost temperatury, promieniowanie elektromagnetyczne) generowanymi przez obwody prądowe. Minimalną formą wygrodzenia modułu funkcjonalnego w Okken jest forma 2b. Poza tym stopień ochrony IP2X jest zapewniony nawet wtedy, kiedy drzwi w przedziale aparatowym są otwarte, a moduły funkcjonale znajdują się w pozycji wysuniętej albo pozycji test.
- Szyny główne: jeden rozmiar
Zainstalowane zawsze w górnej części rozdzielnicy w miejscu, którego wysokość
nie ulega zmianie w zależności od typu podłączenia i konfiguracji. Minimalna głębokość wynosi 600 mm dla aparatów do 4000 A.
- Przedział aparatowy
Miejsce zarezerwowane dla modułów funkcjonalnych. Wysokość zdefiniowana w jednostkach zwanych modułami = 25 mm. Instalowany moduł funkcjonalny zawiera niezbędną przestrzeń do prawidłowego funkcjonowania, łatwego podłączenia oraz ochrony przeciwko bezpośredniemu kontaktowi.
Szyny dystrybucyjne: zawsze z tyłu modułów funkcjonalnych
Szyny pionowe usytuowane tak, iż nie wchodzą do przedziału aparatowego.
Podstawa: dla transportu i odpowiedniej wentylacji
Podstawa jest specjalnie przygotowana dla łatwego zamontowania rozdzielnicy do podłoża, ponadto pozwala na łatwy transport rozdzielnicy na wózku widłowym. W czasie normalnego funkcjonowania jest ona osłonięta kratką wentylacyjną.

Typy podłączenia
Podłączenia mogą być realizowane w sposób tradycyjny z tyłu, z przodu z góry i/lub z dołu. Rozmieszczenie szyn pozwala na pozostawienie znacznej przestrzeni na wprowadzenie kabli z góry jak i z boku bez zmian charakterystyk temperaturowych. Nie zmienia to dostępności do szyn w przypadku potrzeby łączenia poszczególnych przedziałów między sobą.

Ponadto Okken pozwala na bezpośrednie podłączenie aparatów z góry jak i z dołu w polu o głębokości 600 mm. Jest to niezwykle korzystne, w przypadku potrzeby minimalnego zajęcia przestrzeni z zachowaniem łatwości podłączenia.

Zasilanie do wyłącznika głównego może być dokonane za pomocą kabli lub szynoprzewodów.

To połączenie jest realizowane poprzez standardowy, wbudowany w rozdzielnicę
interfejs. Konstrukcja interfejsu umożliwia odwrócenie faz.

Okablowanie dla urządzeń pomocniczych umieszczone jest w specjalnej listwie kablowej.

Szyny główne i Szyny dystrybucyjne
Sytuowane poziomo w górnej części rozdzielnicy, szyny miedziane o przekroju (40 x 10), których liczba zależy od prądu znamionowego rozdzielnicy, otaczającej temperatury i stopnia ochrony osłon. Połączenia z szynami dystrybucyjnymi i łączenia szyn głównych między sobą nie wymagają wiercenia otworów, a co za tym idzie ułatwiają ewentualną rozbudowę w przyszłości. Rozwiązanie polegające na ułożeniu szyn głównych w kwadrat daje 3 zalety:
- Najlepsze rozmieszczenie pod względem romieniowania elektromagnetycznego
- Podnosi wytrzymałość elektrodynamiczną szyn
- Daje wolną przestrzeń do wykonania podłączenia z przodu bezpośrednio z góry umożliwiając jednocześnie dobrą wymianę cieplną na poziomie szyn.
Ważne: Powyżej 4000 A szyny są dublowane, a wymagana minimalna głębokość rozdzielnicy wynosi wówczas 1000 mm.


Szyny dystrybucyjne Instalowane w wydzielonej przestrzeni, z tyłu przedziału aparatowego. Składająsię z pojedynczych szyn o grubości 10 mm, których przekrój i liczba na fazę zależy od prądu znamionowego odbiorników. Moduły funkcjonalne do 630 A podłączone do szyn dystrybucyjnych za pomocą zacisków pośredniczących. Szyny są odgrodzone od modułów funkcjonalnych czerwoną siatkę ochronną w wykonaniu IP 2X.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

REVICO SA

Adres: Mirosław 39C, 09-411 Słupno

Nr telefonu: (0-24) 365-83-00 Skopiuj

Faks: (0-24) 365-83-03 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl