Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-06-02
Oprogramowanie wspomagające operacje handlowe na rynku gazu (GasLUX)
System GasLUX jest pakietem modułów oprogramowania wspomagających operacje handlowe na rynku gazu. Moduły wchodzące w skład pakietu służą do koordynowania ekonomicznych aspektów działania na rynku. Umożliwiają one korzystanie z systemu wymiany informacji z OSP, przygotowywanie nominacji, prognozowanie zapotrzebowania na gaz, zarządzanie ryzykiem i tworzenie raportów techniczno-handlowych.

Moduły pakietu gasLUX
gasLUXcmg i gasLUXnom są zestawem modułów pakietu gasLUX służącym do zarządzania kontraktami (umowy dystrybucyjne, umowy przesyłowe - nominacje, renominacje, alokacje ilości paliwa gazowego, alokacje przekroczeń mocy, itd.) na Rynku Gazu (przechowywanie warunków kontraktu, wspomaganie negocjacji, śledzenie ich wykonania oraz przygotowania rozliczeń). Podstawowymi funkcjami modułu gasLUXcmg są: analiza wykonalności danego kontraktu, nadzorowanie realizacji, oraz archiwizacja danych historycznych kontraktów zawieranych na Rynku Gazu. gasLUXnom odpowiada za przygotowanie, przesyłanie oraz nadzorowanie operacji nominowania oraz renominowania. Nadzoruje także proces potwierdzenia nominacji i renominacji przez Operatora. Umożliwia on także korektę ekspercką wyników.

- gasLUXcom jest modułem umożliwiającym komunikację w międzynarodowym standardzie edig@s między Operatorem Sieci Przesyłowej (OSP) a współpracującymi z nim podmiotami (np. ZUP, OSD, OSM).

- gasLUXpro służy do określenia poziomu zapotrzebowania w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją oraz dostawą gazu.

- gasLUXrep jest narzędziem analitycznym klasy Business Intelligence. Bazując na technologii hurtowni danych, pozwala tworzyć raporty i zestawienia z wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa - od analizy finansów, sprzedaży, produkcji, po analizy klientów, zaopatrzenia, marketingu, dystrybucji, i inne.

- gasLUXrisk jest wyspecjalizowanym modułem służącym do wspomagania polityki handlowej maksymalizacji przychodu i minimalizacji ryzyka.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

Transition Technologies S.A.

Adres: Pawia 55, 01-030 Warszawa

Nr telefonu: +48 (022) 331 80 20 Skopiuj

Faks: +48 (022) 331 80 30 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...