empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-05-20
MAXIMO ASSET MANAGEMENT (IBM Maximo)
Producent:
IBM
MAXIMO należy do rodziny systemów typu SAM (Strategic Asset Management). Jest wszechstronnym modularnym programem przeznaczonym do wspomagania zarządzania majątkiem produkcyjnym. System zapewnia gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wszystkich aspektów prowadzących do prawidłowego funkcjonowania obiektów technicznych, włączając strukturę i parametry techniczne maszyn i urządzeń, części zamienne i materiały eksploatacyjne, narzędzia i sprzęt specjalistyczny, personel konserwacyjno-naprawczy oraz potrzebom wynikającym z zarządzania środkami trwałymi.

Poszczególne moduły systemu są czytelnie zintegrowane by móc sprostać wymaganiom konserwacji i usuwania awarii urządzeń w zakładzie. System może funkcjonować, korzystając z danych czasu rzeczywistego dostarczanych przez rozproszone systemy kontroli oraz z programowalnych sterowników logicznych, systemów do pozyskiwania danych jak i z innych źródeł.
W szczególności system umożliwia m.in.:
• Sygnalizowanie konieczności dokonywania czynności obsługowych i konserwacyjnych (głównie o charakterze prewencyjnym) oraz kontrolę ich realizacji,
• Ilościowe i terminowe zabezpieczenie zasobów eksploatacyjnych (narzędzia i specjalistyczny sprzęt, materiały eksploatacyjne i części zamienne oraz wykonawcy) dla potrzeb wszystkich działań obsługowo-naprawczych,
• Minimalizację awarii, a także szybkie zgłaszanie i podejmowanie działań związanych z występowaniem sytuacji awaryjnych,
• Optymalizację i minimalizację czasu potrzebnego na obsługę,
• Zarządzanie dokumentacją realizowanych zadań.

System umożliwia automatyzowanie, a przez to upraszczanie procesów powtarzalnych i przewidywalnych dotyczących takich zadań, jak: konserwacyjno-naprawcze działania prewencyjne, zaopatrywanie w części zamienne czy rozliczanie, dokumentowanie i analizowanie realizowanych prac.

Udostępniane są liczne zestawienia "w przód" i "wstecz". Intuicyjne zapytania zagnieżdżone w programie mogą być dostępne ledwie po kilku "kliknięciach". Wybrane pola są połączone z modułami, uruchamiającymi funkcje, które sporządzają harmonogramy zarządzające personelem oraz urządzeniami do napraw prewencyjnych, bieżących oraz awaryjnych. Dostęp do systemu jest strzeżony hasłem. Generowanie i wyświetlanie raportów jest elastyczne i oferuje raportowanie na żądanie, z zadanym okresem.

System MAXIMO został zaprojektowany jako system wspomagający konserwację urządzeń w powiązaniu z dynamicznymi operacjami na zasobach sprzętu, dokumentacją, harmonogramami i planowaniem. Może on być zastosowany dla dowolnej dziedziny przemysłu w zakładach, pragnących poprawić wydajność utrzymywania i remontów urządzeń. Wynikiem zastosowania MAXIMO w systemie konserwacji urządzeń zakładu będzie:
• Zmniejszenie zapasów magazynowych,
• Skrócenie czasów przestoju,
• Zwiększenie niezawodności,
• Zwiększenie dyspozycyjności,
• Zmniejszenie liczby personelu,
• Zmniejszenie kosztów remontów. dzięki czemu można uzyskać poprawę stopy zwrotu z inwestycji,
• 10 – 20% - Wzrost wykorzystania zasobów ludzkich
• 3 – 5% - Wzrost wykorzystania majątku
• 3 – 5% - Mniejsza liczba zakupów
• 10 – 50% - Wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji
• 20 – 30% - Obniżenie stanów magazynów podręcznych
• 5 – 20% - Obniżenie kosztów logistycznych
• 5 – 10% - Obniżenie kosztów materiałowych
• 10 – 50% - Obniżenie liczby zleceń zewnętrznych
W systemie zastosowano wiodące technologie informatyczne i wykorzystywane są przy tym narzędzia programistyczne najnowszej generacji. W szczególności, system jest oparty na architekturze webowej (internetowej), co z punktu widzenia użytkownika skutkuje możliwością uruchamiania poszczególnych elementów systemu (modułów, aplikacji, ekranów czy zakładek) w ramach przeglądarki internetowej (np. IE, FireFox). Taka technologia z punktu widzenia platformy systemowej stanowi rozwiązanie neutralne. Aplikacje webowe są proste w budowie, nie wymagają dodatkowych narzędzi, co ułatwia ich obsługiwanie (np. modyfikowanie wyglądu ekranu lub okna dialogowego bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi).
Architektura systemu oferuje bardzo pożyteczną funkcję dotyczącą możliwości centralizacji lub decentralizacji miejsca gromadzenia i przetwarzania informacji zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa. W tym przypadku w ramach jednej lub wielu baz danych możliwe jest spójne prowadzenie prac dotyczących odrębnych organizacji wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jak również ich oddziałów/zakładów różniących się lokalizacją geograficzną.

System w tym zakresie pozwoli na definiowanie dowolnej ilości organizacji i/lub zakładów oraz wybór sposobu zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa, organizacji lub oddziału odrębnie w odniesieniu do założeń organizacyjno-ekonomicznych, jak i danych operacyjnych (kooperanci, części zamienne, zlecenia robót itp.).

MAXIMO swoim działaniem pokrywa następujące obszary biznesowe:
• Zarządzanie Zasobami (Asset management)
• Zarządzanie Pracą (Work management)
• Zarządzanie Materiałami (Materials management)
• Zakupy (Procurement management)
• Zarządzanie Kontraktami (Contract management)

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

Transition Technologies S.A.

Adres: Pawia 55, 01-030 Warszawa

Nr telefonu: +48 (022) 331 80 20 Skopiuj

Faks: +48 (022) 331 80 30 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl