Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2021-01-20
Kyoritsu KEW 3127 - Wysokonapięciowy miernik rezystancji izolacji
Producent:
KYORITSU
Numer katalogowy:
103911

KEW3127 Wysokonapięciowy miernik rezystancji izolacji

Kyoritsu – japoński producent aparatury pomiarowej rozszerza gamę mierników rezystancji izolacji wprowadzając na rynek model KEW3127.

KEW3127 jest uzupełnieniem oferty zaawansowanych mierników rezystancji izolacji Kyoritsu, który obok wysokonapięciowego modelu KEW3128 (12kV/35TΩ) pozwala na prowadzenie pomiarów w zakresie napięć średnich.

Rys. 1. Miernik rezystancji izolacji KEW3127

Nowy przyrząd zapewnia pomiary rezystancji izolacji do 10TΩ napięciami testu 250V/500V/1000V/2500V/5000V z maksymalnym prądem zwarciowym 5mA, co zapewnia szybkie ładowanie obiektów o dużych pojemnościach np. kabli (najczęściej mierniki tej klasy charakteryzują się prądem max. 3mA). Także czas rozładowania pojemności po pomiarach jest znacznie krótszy. KEW3127 wyznacza automatycznie dla mierzonego obiektu wskaźniki charakteryzujące stan izolacji takie jak: polaryzacji PI, absorpcji dielektrycznej DAR, rozładowania dielektryka DD.

Dodatkowo miernik wskaże wartość napięcia i częstotliwości, jakie występują na badanym obiekcie, prądu upływu w zakresie 0,00nA~5,50mA oraz mierzy pojemność badanego obiektu 5,0nF~50,0µF.

Rys. 2. KEW3127 podczas pomiaru kabla wysokonapięciowego

Przyrząd wyposażony jest w układ filtrów, dzięki którym wpływ zakłóceń na wyniki jest znikomy nawet w niesprzyjających pomiarom warunkach – dzięki temu możliwe jest użycie podczas testów dostępnych opcjonalnie przewodów o długości 15m, co może być przydatne m.in. przy weryfikacji stanu izolatorów w miejscach trudno dostępnych, na wysokości czyli np. na słupach energetycznych czy w stacjach transformatorowych.

Pomiar rezystancji izolacji może być wykonany napięciem stopniowanym - funkcja SV (ang. Step Voltage). W tym przypadku wartość napięcia podawanego na mierzony obiekt narasta schodkowo w pięciu krokach. Przy założeniu, że nieuszkodzona izolacja niezależnie od napięcia testu zachowuje taką samą rezystancję, w przypadku gdy wraz ze wzrostem napięcia jej rezystancja zmniejsza się, możemy wnioskować, że izolacja jest uszkodzona lub jej stan jest zły.

Rys. 3. Przebiegi napięcia i rezystancji izolacji podczas testu napięciem narastającym krokowo SV

Rys. 4. Wygląd kolejnych ekranów podczas testu napięciem narastającym krokowo SV

Kolejną funkcją KEW3127 jest pomiar napięciem narastającym RAMP. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie co do złego stanu izolacji. Pomiar ten, inaczej niż dla SV prowadzony jest napięciem testu narastającym liniowo – pomiar ten może zostać zatrzymany natychmiast w chwili wykrycia uszkodzenia lub trwać do końca pozwalając na lokalizację miejsca uszkodzenia (np. pojawienie się iskrzenia lub smugi dymu podczas testu uzwojenia). Są tu dostępne dwie opcje. Pierwsza „Breakdown" zatrzymująca pomiar automatycznie w chwili pojawienia się uszkodzenia – miernik wskazuje wówczas napięcie, przy którym wystąpiło uszkodzenie. Opcja ta zalecana jest, gdy chcemy uniknąć uszkodzenia badanej izolacji. Oczywiście w przypadku izolacji sprawnej pomiar zostanie przeprowadzony do końca, aż do osiągnięcia zadanego końcowego napięcia testu. Drugą z opcji jest „Burn mode" – wówczas KEW3127 prowadzi pomiar, nawet wówczas, gdy pojawi się uszkodzenie. Napięcie testu narasta do zadanej wartości, a izolacja ulega przepalaniu w miejscu uszkodzenia (miejsce, gdzie izolacja ma rezystancję mniejszą w stosunku do pozostałej izolacji). Należy pamiętać, że po takim zabiegu izolacja zostanie uszkodzona w sposób trwały, co oznacza, że wymagać będzie to naprawy lub wymiany np. uszkodzonego kabla.

Rys. 5. Przebiegi napięcia i rezystancji izolacji podczas testu napięciem narastającym liniowo RAMP w trybie Burn Mode

Rys. 6. Kabel podczas pomiaru RAMP Burn Mode - widoczne uszkodzenie izolacji, smuga dymu i iskrzenie

Duży czytelny ekran LCD wyświetla podczas pomiaru bieżące wartości: napięcia testu, rezystancji izolacji, czasu pomiaru w formie stopera oraz prądu upływu lub pojemności mierzonego obiektu (po zakończeniu pomiaru). W zależności od trybu wskazywana jest również wartość odpowiedniego wskaźnika izolacji. Dodatkowo na wyświetlaczu znajduje się bargraf wskazujący bieżącą wartość rezystancji izolacji oraz szereg ikon informujących m.in. o aktywnym trybie pomiaru, istnieniu wysokiego napięcia na wyjściach miernika, czy o stanie naładowania akumulatora. Dla ułatwienia pracy w warunkach ograniczonego oświetlenia możemy włączyć podświetlenie LCD.

KEW3127 wyposażony jest w wewnętrzną pamięć, w której zapisać można wyniki pojedynczych pomiarów lub ciągłej rejestracji wyników – dla pomiaru o czasie trwania do 90min, z interwałem 1s.

Co więcej nowy model współpracować może nie tylko z komputerami PC, co jest już w zasadzie standardem przy tej klasie sprzętu, ale również z urządzeniami platformy Android, dzięki czemu operator nawet w warunkach polowych obserwować może graficzne przebiegi mierzonych wartości na ekranie tableta lub smartfonu. Potrzebne jest jedynie uprzednie zainstalowanie w urządzeniu mobilnym specjalnej aplikacji „KEW Smart" oraz nawiązanie połączenia z miernikiem za pomocą bezprzewodowej komunikacji Bluetooth. Jeśli natomiast potrzebna jest szczegółowa analiza wyników, zarejestrowane rekordy należy przesłać (na bieżąco w czasie pomiaru lub później z pamięci miernika) do PC przez złącze USB lub bezprzewodowo i tam przy użyciu programu „KEW Windows" przyjrzeć się zebranym danym.

Rys. 7. Przebieg prądu upływu na ekranie urządzenia mobilnego (smartfon z systemem Android)

Sprzęt z racji dużych gabarytów oraz znacznej wagi znajduje się w wytrzymałej walizie transportowej, która po zamknięciu zapewnia stopień ochronności IP65, chroniąc także przed udarami mechanicznymi. KEW3127 zasilany jest z akumulatora 12V o dużej pojemności dając możliwość długiego prowadzenia pomiarów bez konieczności doładowywania. Przykładowo czas ten może wynosić 10h dla pomiarów rezystancji 100MΩ napięciem 5000V.

Miernik oraz dołączone w komplecie akcesoria pomiarowe, czyli przewody, sondy, krokodyle itp. gwarantują wysoki stopień bezpieczeństwa spełniając wymagania kategorii pomiarowej CAT IV 600V.

Wyłącznym przedstawicielem i dystrybutorem aparatury pomiarowej Kyoritsu w Polsce jest BIALL Sp. z o.o. z Gdańska.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

BIALL Sp. z o.o.

Adres: Barniewicka 54c, 80-299 Gdańsk

Nr telefonu: +48 58 322-11-91 Skopiuj

Faks: +48 58 322-11-93 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Kategorie produktu