empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2008-05-20
Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK)
INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA (IBOK) jest narzędziem do skutecznego zarządzania kontaktami z klientem końcowym w procesie sprzedaży energii elektrycznej. Klient może w każdej chwili za pomocą połączenia internetowego zalogować się do swojego konta, sprawdzić stan należności, faktur i rozliczeń (np. aktualny stan zadłużenia), wyrazić swoją opinię na temat współpracy oraz wszelkie inne sugestie.

Właściwości:
- Krótki czas wdrożenia
- Niskie koszty eksploatacji
- Wysoki standard usług
- Wygodny, estetyczny i dopasowany do użytkownika interface
- Prosta i szybka obsługa

Opis ogólny aplikacji:
Aplikacja IBOK ma charakter systemu otwartego, modularnego o standaryzowanej formie dostępu i prezentacji informacji pozwalającego w przyszłości na praktycznie nieograniczoną rozbudowę (skalowalność).

Funkcje systemu:
Układ graficzny i funkcjonalny elementów systemu – wygodny podział obszaru roboczego umożliwia właściwy podział informacji, płynną nawigację po wszystkich modułach systemu oraz informuje, w którym module znajduje się użytkownik.
Tablica informacyjna – Moduł, w którym Pracownicy Biura zamieszczają komunikaty i informacje ogólne, widoczne dla płatników.
Rejestracja i logowanie użytkowników – Weryfikacja użytkownika odbywa się na podstawie danych identyfikacyjnych z faktury za energię elektryczną. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem loginu (e-mail użytkownika) oraz ustalonego przez Użytkownika hasła, które stanowią klucz dostępu do systemu. W przypadku zgubienia danych dostępowych istnieje możliwość szybkiego ustanowienia nowych danych - na podstawie ponownego wprowadzenia danych z faktury.

Należności – Moduł wyświetla aktualne należności wyróżniając na czerwono te, których termin płatności już upłynął. Informacje można sortować, wybiórczo zaznaczać należności, za które użytkownik chce dokonać wpłaty, tworzyć przelewy zdefiniowane (za należności cykliczne), wzory wpłat gotówkowych oraz bankowe wzory formularzy wpłat gotówkowych lub przelewów.
Faktury/Rozliczenia – Moduł umożliwia przegląd dokonanych wpłat oraz wystawionych faktur za energię. Wyświetlone dane:

- numer faktury
- okres rozliczenia
- kwotę zapłaty i ewentualną kwotę pozostałą
- zużycie energii i ogólne zestawienie kwot
- datę wystawienia
- datę wpłaty

Informacje o rozliczeniu zawierają rozliczenie poszczególnych kwot w rozbiciu na opłaty stałe i zużytą energię elektryczną (w tym na poszczególne liczniki zamontowane w danym punkcie poboru i ewentualnie poszczególne liczydła liczników dwutaryfowych) wraz z odczytami i ich datami, wielkościami zużycia, cenami jednostkowymi, należnościami za poszczególne składniki zestawienia i należnością sumaryczną za wszystkie pozycje.
Do zestawienia generowany jest również wykres przedstawiający zużycie energii, zużycie średniodobowe i numer faktury.
Odczyt – Moduł umożliwia wprowadzanie odczytów licznika oraz ich przegląd. Jeżeli w danym punkcie poboru znajduje się więcej liczników, to użytkownik ma w obrębie tego modułu wybór, który licznik interesuje go w danej chwili.

Na liście odczytów znajdują się:
- data odczytu
- typ odczytu
- odczyt i zużycie od ostatniego odczytu

Odczyty licznika dwutaryfowego prezentowane są jedno po drugim. Jeżeli z danym odczytem związana jest faktura, to użytkownik może bezpośrednim aktywnym linkiem wejść w szczegółowe dane o tym rozliczeniu do modułu Faktury/Rozliczenia.
Dziennik sesji użytkowników – W module tym użytkownik ma możliwość prześledzenia aktywności pracy z systemem (rejestracja logowań). Moduł zawiera listę błędów autoryzacji, datę i czas, podany login, podane hasło oraz dziennik sesji prawidłowo zalogowanych użytkowników, obejmujący czas oraz sposób zalogowania i wylogowania.
Awarie – Moduł umożliwiający zgłaszania awarii. Użytkownik ma do wyboru listę najczęstszych awarii oraz możliwość dodania ręcznego opisu. Użytkownik logując się do swojego konta widzi listę zgłoszonych usterek oraz stan ich realizacji.

Ankieta – Za jej pośrednictwem klienci będą mogli przesyłać do IBOK swoje sugestie i uwagi, umożliwiając tym samym pracownikom IBOK zbieranie informacji mających na celu usprawnienie obsługi klientów.
Pomoc – W czasie zalogowania użytkownik ma w drugim oknie przeglądarki dostęp do pomocy ułatwiającej mu posługiwanie się systemem.
Przelicznik taryf – Użytkownik ma możliwość obliczenia kosztu zużycia energii elektrycznej w wybranej taryfie.
Warstwa prezentacji – Przeglądarki internetowe prawidłowo współpracujące z systemem: MS Internet Explorer - wersja 6.0, FireFox - wersja 1.06, Mozilla - wersja 1.7, Netscape - wersja 8.0.
Baza danych aplikacji – Aplikacja jest przygotowana do współpracy z dowolnym silnikiem relacyjnej bazy danych. Preferowanym rozwiązaniem jest Oracle Database lub mySQL. IBOK może być zintegrowany również z bazą danych systemu wspomagającego udział w obrocie energią na rynku hurtowym i rynku lokalnym a w szczególności z systemem zarządzania kontraktami.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

Transition Technologies S.A.

Adres: Pawia 55, 01-030 Warszawa

Nr telefonu: +48 (022) 331 80 20 Skopiuj

Faks: +48 (022) 331 80 30 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl