Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2023-01-11
Dataloggery wilgotności i temperatury HD208

Bezprzewodowe rejestratory wilgotności i temperatury HD208

Producent:
Delta Ohm
Numer katalogowy:
HD208

Bezprzewodowe dataloggery HD208 przeznaczone są do pomiaru wilgotności względnej, temperatury oraz punktu rosy. Rejestratory wilgotności i temperatury HD208 w zależności od wersji wykonania mogą być wyposażone w sondy pomiarowe zabudowane na dataloggerze lub sondy na przewodzie.

Podstawowe cechy elektronicznych dataloggerów wilgotności i temperatury HD208:

 • Rejestracja temperatury lub temperatury / wilgotności względnej oraz punktu rosy.
 • Dostępne modele z zabudowaną na stale sondą lub z sondą na przewodzie.
 • Ręczny start rejestracji lub możliwość zaprogramowana (daty i godziny), a także opóźnienia rozpoczęcia ręcznej rejestracji.
 • Możliwość ustawienia progów alarmowych.
 • Interfejs komunikacyjny USB.
 • Automatyczna generacja raportu w formacie PDF.
 • Oprogramowanie do konfiguracji, monitoringu i pobierania danych z rejestratora.
 • Opcjonalne oprogramowanie zgodne z FDA21 CFR Part11.
 • Wyświetlacz LCD oraz kontrolki LED do kontroli stanów: zasilania, rejestracji i alarmów.
 • Duża żywotność baterii litowej.
 • Doskonała ochrona przed warunkami otoczenia.


Zastosowanie bezprzewodowych dataloggerów wilgotności i temperatury HD208:

 • Monitoring temperatury i wilgotności towarów (żywności, leków, roślin, ogólnie łatwo psujących się produktów) podczas transportu i składowania.
 • Monitoring wilgotności i temperatury w laboratoriach.
 • Monitoring wilgotności i temperatury w muzeach, bibliotekach i archiwach.

 

Rejestratory cyfrowe wilgotności i temperatury z serii HD208 są kompaktowymi przyrządami do pomiaru i monitoringu temperatury, wilgotności względnej (RH) oraz punktu rosy produkcji firmy Delta Ohm. Elektroniczne rejestratory przeznaczone są do stosowania w różnorodnych aplikacjach oraz dostępnymi w różnych wersjach:

 • Wersja 1 kanałowa: tylko do pomiaru temperatury (w zależności od modelu, czujnik może być zabudowany wewnątrz obudowy, na zewnątrz obudowy lub na przewodzie).
 • Wersja 1 kanałowa: do pomiaru temperatury i wilgotności względnej (w wersji z sondą zabudowaną na stale lub na przewodzie).
 • Wersja 2 kanałowa: tylko do pomiaru temperatury (z czujnikiem zewnętrznym na przewodzie i czujnikiem zabudowanym wewnątrz obudowy).
 • Wersja 2 kanałowa: jeden kanał temperatury i wilgotności względnej (połączona sonda na przewodzie) oraz jeden tylko temperatury (czujnik zabudowany wewnątrz obudowy).


Wszystkie modele wyposażone są w wyświetlacz LCD. Funkcja rejestracji jest niezwykle wszechstronna, rejestracja może być uruchamiana i zatrzymywana ręcznie za pomocą przycisków lub mogą być programowane data i czas rozpoczęcia i zatrzymania rejestracji. Funkcja opóźnionego startu umożliwia opóźnienie rozpoczęcia rejestracji po ustawionym czasie opóźnienia po naciśnięciu przycisku. Dla każdej mierzonej wielkości mogą być ustawione dwa progi alarmowe, które mogą ostrzegać użytkownika, gdy wielkość mierzona przekroczy ustawione wartości. Urządzenie generuje automatycznie, po zakończeniu rejestracji raport w PDF z wykresem rejestrowanych zmiennych. Następnie plik PDF może być skopiowany do komputera za pośrednictwem portu USB, bez żadnego dedykowanego oprogramowania: urządzenie jest rozpoznawane jako dysk USB.

 

Podstawowe oprogramowanie HD35AP-S dostarczane w zestawie z urządzeniem umożliwia jego konfigurację, monitoring wielkości mierzonych w czasie rzeczywistym oraz ich przesyłanie danych do bazy danych. Podłączenie do komputera nie wymaga instalacji sterowników USB, co zapewnia kompatybilność ze wszystkimi wersjami systemu operacyjnego Windows®. Opcjonalne oprogramowanie HD35AP-CFR21 pozwala na korzystanie z funkcji zabezpieczenia rejestrowanych danych i konfiguracji urządzenia zgodnie z zaleceniami FDA 21 CFR Part 11.

Dataloggery z serii HD208 zasilane są za pomocą baterii 3,6V (Li-SOCl2). Czujniki są fabrycznie skalibrowane i nie wymagają kalibracji przez użytkownika. W razie potrzeby użytkownik może przeprowadzić kalibrację przy użyciu oprogramowania HD35AP-S.

Kontrolka zasilania (POWER): miga co 10s informując, że przyrząd jest zasilany. Świeci ciągle, jeśli urządzenie jest podłączone do komputera. Kontrola rejestracji (LOG): miga co 10s podczas rejestracji.

W modelach z wyświetlaczem LCD, przycisk Mode/Przewijania pozwala na wyświetlanie różnych informacji. Za pomocą przycisku MODE (krótkie naciśnięcie) można wybrać rodzaj wyświetlanej informacji: pomiar, data i godzina, progi alarmowe, zaprogramowany start i stop rejestracji, opóźnienie ręcznego rozpoczęcia rejestracji, procent wolnej pamięci. Przycisk przewijania (krótkie naciśnięcie) umożliwia poruszanie się po różnych ustawieniach wybranej funkcji (patrz schemat obok). Działanie przycisków jest cykliczne. Jeśli naciśniesz przycisk przewijania, gdy na wyświetlaczu pojawi się ostatnia z wielkości dostępnych na wyświetlaczu, przyrząd nie od razu wrócić do pierwszej wielkości, ale rozpocznie automatyczne przełączanie wszystkich dostępnych parametrów. Naciśnij ponownie klawisz przewijania, aby powrócić do wyświetlania pierwszego parametru. Jeśli parametr nie jest ustawiony, urządzenie wyświetli myślniki.

 

Sygnalizacja alarmów na wyświetlaczu
Oprócz kontrolki alarmu, dostępne są cztery wskazania alarmowe na wyświetlaczu; strzałka wskazuje odpowiedni typ alarm 1, 2, 3 i 4:

 • Alarm 1: temperatura jest poniżej ustawionego dolnego progu.
 • Alarm 2: temperatura jest powyżej ustawionego górnego progu.
 • Alarm 3: wilgotność jest poniżej ustawionego dolnego progu.
 • Alarm 4: wilgotność jest powyżej ustawionego górnego progu.

Jeśli model mierzy dwie temperatury: czujnik zewnętrzny (kanał 1) i czujniki wewnętrzny (kanał 2), alarmy 1 i 2 odnoszą się do temperatury mierzonej przez czujnik zewnętrzny (kanał 1).

 

Komunikaty o błędach na wyświetlaczu
Jeżeli mierzona wielkość jest w błędna, wyświetlane są następujące informacje na wyświetlaczu:

 • UFL: mierzona wartość jest mniejsza niż minimalna wartość (przekroczenie dolnego limitu zakresu).
 • OFL: mierzona wartość jest większa niż maksymalna wartość (przekroczenie górnego limitu zakresu).

 

Rejestracja wilgotności względnej i temperatury
Rozpoczęcie rejestracji może się odbywać:

 • Automatyczne - po zaprogramowania daty i godziny rozpoczęcia rejestracji.
 • Ręcznie - naciskając na dłużej niż 2 sekundy przycisk START / MODE.
 • Z opóźnieniem - rejestracja nie rozpoczyna się natychmiast po naciśnięciu przycisku START / MODE, ale po ustawionym czasie opóźnienia od momentu wciśnięcia przycisku START / MODE.

Zatrzymanie rejestracji może się odbywać automatyczne po zaprogramowaniu daty i czasu zakończenia lub liczbie próbek do zarejestrowania oraz ręcznie, naciskając dłużej niż 2s przycisk STOP / Przewijanie. Czas oraz czas opóźnienia zakończenia rejestracji są ustawiane za pomocą oprogramowania HD35AP-S. Podczas rejestracji na wyświetlaczu świeci symbol LOG oraz miga kontrola LOG. W przypadku opóźnionego startu, podczas czasu opóźnienia na wyświetlaczu pojawi się symbol DELAY, co wskazuje, że przyrząd oczekuje na rozpoczęcie rejestracji.

 

Raport PDF
Na koniec każdej sesji rejestracji, rejestrator automatycznie generuje raport w formacie PDF, który można skopiować do komputera za pośrednictwem portu USB. Podczas generowania raportu wyświetlacz przyrządu pokazuje PDF. Raport zawiera wykresy rejestrowanych wielkości i informacje o czasie rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, interwale rejestracji, liczbie zarejestrowanych próbek, progach alarmu, wartościach minimalnych, średnich i maksymalnych każdej z rejestrowanych wielkości. Raport zawiera obliczenia średniej temperatury kinetycznej (MKT).

Średnia temperatura kinetyczna jest wskaźnikiem zmian temperatury stosowanym głownie w farmacji, jest on obliczany według równania Haynesa jako funkcja wszystkich pomiarów temperatury zmierzonych w trakcie sesji rejestracji. Średnia temperatura kinetyczna jest wykorzystywana do oceny zmian temperatury przez substancję biologiczną podczas przechowywania lub transportu oraz odnosi się do temperatury przechowywania, która jeżeli utrzymuje się na stałym poziomie, wytwarza w biologicznej substancji te same efekty co zmiany rzeczywistych temperatur zarejestrowanych w badanym okresie czasu. Można ustawić wartość energii aktywacji, parametr niezbędny do obliczania MKT. Czas potrzebny do wygenerowania pliku PDF zależy od ilości danych, od kilku sekund (jeśli ilość danych jest ograniczona) do około minuty.

 

Połączenie z komputerem PC

Wyciągnij zabezpieczenie złącza USB i podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla CP23. Jeśli urządzenie nie rejestruje, komputer wykrywa go jako zwykły dysk USB i pojawia się lista plików PDF z raportami z poszczególnych sesji rejestracji. W celu przeniesienia danych z pamięci wewnętrznej przyrządu do bazy danych na komputerze, należy użyć oprogramowania HD35AP-S. Podczas rejestracji możliwe jest połączenie za pomocą oprogramowania HD35AP-S i wyświetlanie pomiarów w czasie rzeczywistym (monitor), ale nie można kopiować plików w formacie PDF. Podłączenie do komputera nie wymaga instalacji sterownika. Aby odłączyć urządzenie od komputera, należy użyć „Bezpiecznego usuwania sprzętu", funkcja ta dostępna jest w systemie operacyjnym. Gdy urządzenie nie jest już podłączone do komputera, należy wsunąć na miejsce osłonę ochronną zabezpieczającą złącze USB.

Uwaga: podczas generowania raportu PDF na końcu sesji rejestracji, urządzenie nie reaguje na polecenia komputera; należy zaczekać aż przyrząd zakończy zapisanie pliku PDF.

 

Konfiguracja
Parametry przyrządu (data / godzina, parametry rejestracji, progi alarmowe, wielkości które mają być rejestrowane) są konfigurowane po podłączeniu urządzenia do komputera oraz przy użyciu oprogramowania HD35AP-S lub za pomocą specjalnie zaprojektowanego formularza PDF.

 

Zaawansowane wersje oprogramowania
Opcjonalne oprogramowanie HD35AP-Plus i HD35AP-CFR21 pozwala aktywować dodatkowe funkcje oprogramowania HD35AP-S. Oprogramowanie HD35AP-Plus pozwala na połączenie wielu użytkowników do bazy danych: możliwe jest przechowywanie danych w zdalnej bazie danych w sieci lokalnej, do którego podłączony jest komputer, a dane mogą być wyświetlane na dowolnym komputerze w sieci za pomocą oprogramowania HD35AP-S (dla podstawowej wersji oprogramowania dostępna jest tylko lokalna baza danych z komputera, na którym zainstalowano oprogramowanie). Oprogramowanie HD35AP-CFR21 oprócz cech oprogramowania w wersji PLUS pozwala na ochronę zapisanych danych oraz konfigurację urządzenia zgodnie z zaleceniami FDA21 CFR Part11. Co umożliwia:

 • Możliwość śledzenia działań (ścieżka audytu) wykonanych za pomocą oprogramowania; na przykład, który użytkownik i ewentualnie jakie wykonał zmiany konfiguracji przyrządu.
 • Zarządzanie dostępem użytkowników do konfiguracji urządzenia oraz do przeglądania danych w bazie danych. Każdemu użytkownikowi może być przypisane inne hasło do korzystania z oprogramowania. Istnieją również trzy poziomy dostępu (administrator, super-użytkownik oraz użytkownik standardowy); na każdym poziomie, mogą być zdefiniowane dozwolone operacje.
 • Ochrona bazy danych z której można pobrać dane: możesz mieć pewność, że dane mogą być pobierane tylko w konkretnej bazy danych, co uniemożliwia pobieranie danych z różnych baz danych.

Opcje oprogramowania są włączane przez rejestrator HD208 działających jako klucz sprzętowy po podłączeniu do oprogramowania. Jeśli więcej niż jeden rejestrator serii HD208 jest dostępny, wystarczy, że tylko jeden z nich działa jako klucz sprzętowy, aby umożliwić dodatkowe funkcje i używać ich z pozostałymi rejestratorami danych.

 

Zobacz inne rejestratory temperatury znajdujące się w naszej ofercie pod adresem http://acse.pl.

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

ACSE Sp. z o.o.

Adres: ul. Pachońskiego 2A, 31-223 Kraków

Nr telefonu: 12 415 05 09 Skopiuj

Faks: 12 415 05 09 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...