Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2020-03-17
Dali DM60 -W2 kamera termowizyjna do pomiaru temperatury ciała ludzkiego
Dali TE-W2
Producent:
Dali
Numer katalogowy:
TE-W2

Dali DM60 -W2
sieciowy system z kamerą termowizyjną do pomiaru temperatury ciała ludzkiego

Profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim.

Cechy szczególne

 • Pełna wersja sieciowa:
  - sieciowa kamera termowizyjna 640x480px,
  - sieciowa kamera wizyjna 2.0M HD.
 • Obraz z kamery termicznej jest wyświetlany jednocześnie z obrazem z sieciowej kamery wizyjnej HD, aby uniknąć opóźnień i zagwarantować pracę w czasie rzeczywistym.
 • Dynamiczny obraz termiczny w czasie rzeczywistym, jednoczesny pomiar wielu celów.
 • Zdalny, bezdotykowy pomiar, szybki i bezpieczny.
 • Inteligentny, automatyczny pomiar temperatury powierzchni ciała.
 • Automatyczna kalibracja, ciało doskonale czarne do kalibracji. Kompensowany dryft temperaturowy, może pracować stabilnie przez lata bez interferencji środowiska.

Funkcje systemu

 • Pomiar pełno-ekranowy, automatyczne śledzenie najwyższej temperatury na żywo, alarmowanie wielu celów z wysoką temperaturą.
 • Funkcja wyświetlania wielu ekranów, pakiet programowy może być połączony do wielu hostów, podgląd, zarządzanie, ekran może być podzielony na 1, 4 lub 9 części.
 • Inteligentny pomiar:
  - Automatyczna korekcja temperatury powierzchni ciała, w celu zredukowania fałszywych alarmów i spełnienia wymagań inspekcji i kwarantanny.
 • Funkcje inteligentnego alarmu:
  - Konfiguracja parametrów alarmu odnośnie zakresu temperaturowgo alarmu i minimalnego analizowanego obszaru.
  - Możliwość sygnalizowania alarmu w wielu punktach oraz śledzenia stanów alarmowych, w celu zapobieżenia utracie informacji oraz uniknięcia zakłóceń od żaru papierosów, gorącej wody i innych gorących substancji.
  - Konfigurowanie opóźnienia alarmu, punktów temperatury i czułości alarmu.
  - Możliwość ustawienia wielkości wyświetlanej temperatury alarmu oraz kolorów.
 • Automatyczna rejestracja obrazów i wideo w czasie trwania alarmu. Obrazy w podczerwieni rejestrowane przez system, do późniejszej analizy. Przesyłanie alarmów do centrów informacyjnych.
 • Odległe centra informacyjne mogą być połączone ze stacją on-line poprzez protokół TCP/IP, aby otrzymywać na żywo cyfrowe sygnały obrazów wideo w podczerwieni oraz widzialnych z różnych stacji miejscowych.

Dane techniczne

Detektor

 • Typ detektora: nie chłodzony FPM
 • Rozdzielczość matrycy: 640x480px

Obiektyw

 • FOV: 34° x 26°
 • Ogniskowa: stała

Obraz w podczerwieni

 • Zakres pomiarowy: 0° ÷ 60°C
 • Powtarzalność: ±0,3°C
 • Dokładność: ≤0,6°C
 • Czułość termiczna: ≤ 0,08° przy 30°C
 • Zakres spektralny: 8 ÷ 14µm
 • Opóźnienie alarmu: ≤ 1s
 • Kalibracja pomiarów: pełna automatyczna kalibracja pomiaru, ciało doskonale czarne.

Obraz wizyjny

 • Rozdzielczość: 1920 x 1280
 • Sensor: 2.0M 1/1,8" CMOS ultra czuła

Warunki środowiskowe

 • Temperatura pracy: 16° ÷ +32°C
 • Temperatura magazynowania: -40°C ÷ +60°C

Parametry fizyczne

 • Zasilanie: DC 12V
 • Pobór mocy: <15W
 • Interfejs sieciowy: 1 x RJ45
 • Waga: <15kg
 • Wymiary: 345 x 189 x 154mm (głowica)

W skład systemu wchodzą:

 • głowica z dwoma kamerami: termowizyjną i wizyjną (patrz rysunek 1 poniżej),
 • ciało doskonale czarne
 • oprogramowanie.

Opis oprogramowania:

Na główny interfejs użytkownika (patrz rysunek 3 poniżej) składa się strefa zarządzania podstawowymi parametrami, strefa wyświetlania obrazów, strefa statusu wyświetlania oraz strefa przycisków szybkiego dostępu (skrótów do funkcji).

1. Strefa zarządzania podstawowymi parametrami

2. Strefa wyświetlania obrazów

Standardowa konfiguracja obejmuje podział ekranu na cztery obrazy. W sytuacji, gdy do sieci zostało podłączonych kilka urządzeń, wówczas obrazy pochodzące z nich są widoczne na podzielonym ekranie. W przypadku, gdy do sieci zostało podłączone tylko jedno urządzenie, wówczas na ekranie, w tym samym momencie, są widoczne w czasie rzeczywistym obraz termiczny (w podczerwieni) oraz wizyjny, odpowienio w pierwszym i drugim oknie. Jednocześnie analizie podlega temperatura ciała ludzkiego widoczna na ekranie. Jeżeli zmierzona temperatura ciała ludzkiego przekroczy zaprogramowaną wartość progową wówczas włączy się alarm, a obrazy, termiczny i wizyjny, zarejestrowane w momencie pojawienia alarmu zostaną wyświetlone odpowiednio w trzecim i czwartym oknie.

3. Strefa przycisków szybkiego dostępu (skrótów) do funkcji

Strefa ta umożliwa szybki dostęp do funkcji rejestracji wideo, zrzutów z ekranu (zdjęć), zmiany podziału ekranu (multi-screen), konfiguracji sygnalizacji akustycznej (włączona lub wyłączona).

STREFA ZARZĄDZANIA PODSTAWOWYMI PARAMETRAMI

Strefa zarządzania podstawowymi parametrami znajduje się powyżej strefy wyświetlania obrazów

Konfiguracja urządzenia (urządzeń)

Oprogramowanie jest domyślnie jednostanowiskowe (obsługuje jedno urządzenie). W tej sytuacji należy skonfigurować jeden kanał (jedno urządzenie). Jeżeli do komputera zostało podłączonych kilka urządzeń, wówczas przed dodaniem nowych urządzeń należy zmodyfikować parametry w pliku konfiguracyjnym, który znajduje się w katalogu instalacyjnym.

Konfiguracja parametrów monitoringu

1. Konfiguracja parametrów związanych z obrazem

• Konfiguracja obrazu w podczerwieni
- Znacznik kolorowy: pozwala wybrać znacznik kolorowy dla obrazu w podczerwieni zgodnie z własnymi wymaganiami.
- Funkcja kalibracji "Calibration" detektora podczerwieni.
- Regulacja ogniskowej: jeżeli system wyposażono w system soczewek konfigurowany za pomocą silniczka (lupa), wówczas można skorzystać z tej funkcji. Jeżeli system wyposażono w athermalizowane soczewki bez funkcji lupy (bez mechanicznej regulacji), wówczas funkcja nie ma zastosowania.
- Wyświetlanie na ekranie OSD: dotyczy głównie rozmiaru cyfr zegara wyświetlanego na ekranie z menu. Współrzędna OSD stanowi miejsce wyświetlania zegara.

• Konfiguracja obrazu wizyjnego
- Konfiguracja jasności, kontrastu, nasycenia oraz parametru chroma: konfiguracja parametrów pozwala uzyskać najlepsze zobrazowanie obrazu na ekranie.

2. Definiowanie obszarów, które nie są poddawane analizie

Jeżeli na skanowanym obrazie znajdują się przedmioty o wysokiej temperaturze, wyższej od temperatury ciała człowieka, wówczas należy skorzystać z funkcji definiowania obszarów (patrz rysunek 4 poniżej), które nie są poddawane analizie. Po zdefiniowaniu tych obszarów nie będą one podlegały analizie i nie będą wpływały na sygnalizację alarmu.

3. Korekta temperaturowa

Wybrać nazwę kanału, dla którego zamierzamy przeprowadzić korektę temperaturową. W przypadku jednostanowiskowej wersji oprogramowania dostęp do ekranu korekty temperaturowej jest bezpośredni. W przypadku wielostanowiskowej wersji oprogramowania należy w pierwszej kolejności wybrać korektę temperaturową z lewej strony ekranu, a następnie w górnej części ekranu wybrać urządzenie, dla którego zamierzamy przeprowadzić korektę temperaturową.

Poza ręczną korektą temperaturową istnieje możliwość skorzystania z funkcji korygowania temperatury na temperaturę "pod pachą". Z tej funkcji korzysta się po przeprowadzeniu ręcznej korekty temperaturowej. Pozwala ona automatycznie wyświetlać zmierzoną temperaturę ciała człowieka jako odpowiadającą jej temperaturę "pod pachą".

4. Synchronizacja położenia obrazów

Z uwagi na fakt, że obie kamery (na podczerwień oraz obrazu wizyjnego) nie znajdują się w tym samym położeniu, uzyskiwane z nich w czasie rzeczywistym obrazy różnią się między sobą ze względu na inny kąt obserwacji obu kamer. Użytkownik musi zsynchronizować obrazy przed przytąpieniem do analizy. Punktami synchronizacji są te same miejsca skanowanego obiektu widoczne na obrazie w podczerwieni, jak i na obrazie wizyjnym (patrz rysunek 5 poniżej).

Na obrazach w podczerwieni oraz wizyjnym, wyświetlanych w czasie rzeczywistym, pojawią się dwie pary punktów synchronizacji – żółta oraz zielona. Należy ustawić te punkty odpowiednio w tych samych miejscach skanowanego obiektu widocznych na obu obrazach, a następnie nacisnąć odpowiedni przycisk.

5. Kalibracja ciała doskonale czarnego

Wykorzystanie ciała doskonale czarnego jako źródła temperatury pozwala systemowi na przeprowadzanie automatycznej korekty, kompensacji oraz kalibracji temperatury w czasie rzeczywistym.
Ciało doskonale czarne należy umieścić w odległości około 6m od głowicy (obu kamer) w taki sposób, aby znajdowało sie w górnym lewym lub prawym narożniku obrazu w podczerwieni.

Nacisnąć odpowiedni przycisk w celu objęcia ramką ciała doskonale czarnego na zmieniającym się w czasie rzeczywistym obrazie w podczerwieni. Nacisnąć prawym przyciskiem myszy obszar objęty ramką (ciało doskonale czarne) w celu wprowadzenia temperatury ciała doskonale czarnego. Wprowadzona wartość temperatury musi być zgodna z aktualną temperaturą ciała doskonale czarnego. Po wprowadzeniu wartości temperatury nacisnąć odpowiedni przycisk w celu potwierdzenia.
Po skonfigurowaniu położenia ramki ciała doskonale czarnego przez użytkownika nacisnąć odpowiedni przycisk w celu potwierdzenia konfiguracji i wyświetlania ramki na zmieniającym się w czasie rzeczywistym obrazie w podczerwieni. Istnieje możliwość zmiany rozmiaru i położenia ramki ciała doskonale czarnego.

6. Konfiguracja alarmu

Ekran konfiguracji alarmu zawiera następujące nastawy: sygnalizacja akustyczna oraz wizualna obecności alarmu, konfiguracja rozmiaru obiektu dla alarmu, konfiguracja jednoczesnej sygnalizacji wielu stanów alarmowych, konfiguracja kontrolowanego obszaru, wybór rodzaju alarmu i trybu alarmu, który konfiguruje się w zależności od warunków otoczenia.

• Sygnalizacja akustyczna oraz wizualna obecności alarmu: konfiguracja rodzaju sygnalizacji akustycznej, konfiguracja nadzorowanego obszaru oraz progu temperatury dla alarmu.
• Konfiguracja rozmiaru obiektu dla alarmu: dostępne są trzy opcje. Alarm dotyczy rozmiaru obiektu na obrazie. Do wyboru opcje: duży (large), średni (medium) oraz mały (small). Zalecana konfiguracja: mały (small).
• Wybór rodzaju alarmu: istnieje możliwość wyboru górnej wartości progowej alarmu, dolnej wartości progowej alarmu lub górnej i dolnej wartości progowych alarmu. Należy zaprogramować dolną wartość progową alarmu. Wykrycie temperatury niższej od wartości progowej włączy sygnalizację alarmu. Programowanie górnej wartości progowej alarmu następuje w wyniku przeciągnięcia. Należy przeciągnąć okrągłą ikonę po środku. Wykrycie temperatury wyższej od wartości progowej włączy sygnalizację alarmu. Sygnalizacja alarmu pojawi się w przypadku wykrycia temperatury spoza zakresu ograniczonego wartościami progowymi. Po skonfigurowaniu alarmu należy zrestartować system.
• Konfiguracja jednoczesnej sygnalizacji wielu stanów alarmowych: służy do zaprogramowania maksymalnej ilości stanów alarmowych, które mogą być wykryte w tym samym momencie. Domyślnie wartość ta wynosi 8, ale może być dowolnie konfigurowana w zakresie od 1 do 8. Czas trwania alarmu wynosi 3s.
• Konfiguracja obszaru, którego temperatura jest kontrolowana: istnieje możliwość konfigurowania maksymalnie 10 ramek (obszarów) na obrazie.
• Wybór trybu alarmu: tryb normalny alarmu (standard) nie rozróżnia ludzi i otaczających obiektów, tryb rozpoznania twarzy (face recognition) analizuje wyłącznie twarze.

7. Nastawy zaawansowane

Nastawy zaawansowane dotyczą zasadniczo trzech ekranów oraz konfiguracji: połączenie sieciowe, informacja o wersji oraz zaawansowana konfiguracja.

• Połączenie sieciowe (remote transmission): istnieje możliwość zaprogramowania adresu IP serwera oraz numeru portu w celu nawiązania połączenia sieciowego. W sytuacji, gdy w danej lokalizacji program zasygnalizuje stan alarmowy, wówczas może zostać przesłana informacja o wartości temperatury alarmu oraz zdjęcie stanu alarmu w podczerwieni. To czy informacja zostanie przesłana zależy od skonfigurowania adresu IP serwera. Połączenie sieciowe może być aktywne lub nieaktywne.
• Informacja o wersji (version information): informacja o posiadanej wersji oprogramowania.
• Zaawansowana konfiguracja (advanced configuration): na zaawansowaną konfigurację składają się następujące okna – "Advanced Configuration", "Path Config" oraz "User Settings".

"Advanced Configuration":

- Video transport type (rodzaj transmisji wideo): istnieje możliwość wyboru strumienia głównego ("Main stream") lub podstrumienia ("Sub stream"). Zaleca się ustawić parametr na "Main stream",
- Record time (wielkość rejestrowanego pliku): istnieje możliwość wyboru czasu rejestracji zawartej w jednym pliku spośród 5 minut, 15 minut, 30 minut i 1 godziny. Zaleca się ustawić parametr na "5 Min",
- HD Full Alarm (alarm zajętości dysku twardego): domyślna nastawa wynosi "90%",
- Auto Recover Record (automatyczne nadpisywanie rejestracji): domyślna nastawa wynosi "Enable" (nadpisywanie aktywne),
- Picture saved time (czas przechowywania obrazu): domyślna nastawa wynosi "3 Month" (3 miesiące).

"Path Configuration":

- Record Path (ścieżka rejestracji sygnału wideo): ścieżka zapisu pliku na twardym dysku komputera,
- Picture Path (ścieżka rejestracji obrazu): ścieżka zapisu pliku na twardym dysku komputera,
- Audio Path (ścieżka rejestracji sygnału dźwiękowego): ścieżka zapisu pliku na twardym dysku komputera.

Obrazy zarejestrowane w pamięci

Nacisnąć odpowiedni przycisk w celu włączenia interfejsu "Alarm Image". Wybrać numer kanału, rodzaj alarmu. Nacisnąć odpowiedni przycisk. Na ekranie, z prawej strony, pojawią się wszystkie rejestracje w określonym okresie czasu (patrz rysunek 6 poniżej). Rejestracje zawierają znacznik czasu wraz z oznaczeniem miejsca, w którym wystąpił stan alarmowy.
W przypadku aktywnego obrazu stanu alarmowego istnieje możliwość jego usunięcia z pamięci.

Nacisnąć odtwarzanie pliku wideo. Po określeniu zakresu czasowego wyszukiwania (początek i koniec) nacisnąć odpowiedni przycisk w celu wyświetlenia rejestracji wideo z określonego okresu czasu.

Więcej informacji:
https://www.tomtronix.pl/dali/dm60_w2.aspx

Dystrybutor

TOMTRONIX Aparatura Pomiarowa

Adres: Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź
Nr telefonu: (42) 676-06-33; 674-74-55 Pokaż numer
Faks: (42) 674-74-55 Pokaż numer
Adres e-mail: handel@tomtronix.pl
WWW: www.tomtronix.pl

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...