Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy produktów Ostatnia aktualizacja: 2010-04-23
AkcyzaTTor
SYSTEM EWIDENCJI PRZEPŁYWÓW ENERGII I AKCYZY

System ewidencji przepływów energii i akcyzy, będący odpowiedzią na potrzeby, wynikające z przepisów „Ustawy o podatku akcyzowym”. Aplikacja w prosty sposób umożliwia ewidencjonowanie każdego rodzaju i ilości energii, komunikację z systemami zewnętrznymi, archiwizację danych, efektywne zarządzanie dowolną ilością danych kontrahentów, szybki dostęp do bieżących informacji, szybkie i proste wyszukiwanie danych, a także prezentowanie oraz udostępnianie raportów i zestawień zbiorczych i jednostkowych. System posiada webowy interfejs użytkownika pozwalający na dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca dzięki czemu nie jest wymagana instalacja aplikacji na stacjach roboczych użytkowników.Funkcje systemu:

dane ewidencjonowane w megawatogodzinach z dokładnością do 0,001 MWh

łatwa i szybka komunikacja z systemami zewnętrznymi poprzez standardowe interfejsy - dane wejściowe do ewidencji mogą pochodzić z różnych zewnętrznych systemów

szybki dostęp do bieżącego zestawienia wszystkich informacji ogólnych w postaci Książki akcyzy, m.in. prezentacja ilości energii elektrycznej, daty sprzedaży oraz daty płatności faktur

możliwość ręcznego wprowadzania danych ewidencyjnych poprzez formularz elektroniczny

zarządzanie danymi kontrahenta oraz licznikami przyporządkowanymi do niego

możliwość importu danych z ustandaryzowanych plików xls i cvs

automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego (uprawiony użytkownik ma możliwość ręcznego zamknięcia okresu rozliczeniowego); data zamknięcia jest konfigurowalna

możliwość otrzymywania przez wybranych użytkowników informacji o: terminie zamknięcia okresu rozliczeniowego, wysokości należnej akcyzy, lub innych zestawień określonych przez użytkowników

prowadzenie ewidencji w cyklach miesięcznych, po których następuje miesięczne zamknięcie ewidencji i podsumowanie ilości energii i podatku akcyzowego

prezentowanie zestawień w porządku chronologicznym

możliwość prezentowania zestawień w postaci widoku ewidencji i widoku akcyzowym

ewidencja szczegółów danych wejściowy wyliczenia sum ilości energii elektrycznej wybranego typu m.in. numery faktur, numery i lokalizacja liczników, definicje algorytmów wyliczających wartości szacunkowe energii elektrycznej

możliwość konfiguracji m.in.:, data zamknięcia okresu rozliczeniowego, data rozsyłania monitów i raportów, osoby odpowiedzialnej za zestawienie przez Izbą Celną, wysokością akcyzy

udostępnianie raportów i zestawień wykonanych dla zamkniętego okresu ewidencyjnego, są one archiwizowane w postaci nieedytowalnej

możliwość automatycznego wypełniania, eksportu do pliku PDF oraz wydruku deklaracji AKC-4 oraz załączników AKC-4h i AKC-EN zgodnie z obowiązującymi wzorami w/w dokumentów

umożliwia dokonywanie korekt wpisanych wartości

przechowywanie informacji o zmianach w danych, tj. historię modyfikacji, datę modyfikacji, identyfikator użytkownika, komentarz do zmian

przechowywanie danych na 5 lat wstecz licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona archiwizacja

możliwość przyporządkowywania uprawnień do użytkowników co minimalizuje niekompetentne wprowadzanie i edycję danych

możliwość export zestawień do formatu PDF oraz ich drukowanie

Funkcjonalność w postaci bufora dokumentów oraz możliwość jego uzupełniania

Porównaj ofertę z innymi dostawcami

To proste! Uzupełnij formularz i poznaj najlepsze oferty dostawców z branży elektrotechniki i elektroenergetyki.

Dystrybutor

Transition Technologies S.A.

Adres: Pawia 55, 01-030 Warszawa

Nr telefonu: +48 (022) 331 80 20 Skopiuj

Faks: +48 (022) 331 80 30 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...