Powrót do spisu treści Aktualizowany: 2018-06-07
Jak wyświetlić dane autora zapytania? Korzystanie z przycisku POKAŻ DANE
Możliwość wyświetlania danych autora zapytania jest dostępna dla firm, które korzystają z abonamentowego dostępu do zapytań ofertowych.

 

W każdym zapytaniu ofertowym doręczonym mailowo przez xtech.pl dostępny jest przycisk POKAŻ DANE PYTAJĄCEGO (ilustracja poniżej). Jeżeli zapytanie budzi Twoje zainteresowanie kliknij ten przycisk, aby dowiedzieć się kim jest autor zapytania.

Przycisk POKAŻ DANEPrzycisk POKAŻ DANE w mailu z zapytaniem

 

Po kliknięciu w przycisk zostanie otwarta strona internetowa (ilustracja poniżej) zawierająca dane kontaktowe autora (1). 

WAŻNE: Wybierz jedną z odpowiedzi w sekcji 'Przebieg obsługi zapytania' (3), aby poinformować autora zapytania czego może spodziewać się od Twojej firmy.

W sekcji 'Aktywność pozostałych dostawców' (2) możesz sprawdzić czy inni dostawcy deklarują obsługę tego zapytania.

Odsłanianie zapytania ofertowegoOdsłanianie zapytania ofertowego

Teraz możesz skontaktować się z autorem zapytania celem przedstawienia mu oferty lub uzyskania dodatkowych informacji.