Powrót do kalendarium Ostatnia aktualizacja: 2022-09-05
VIII Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2022

SESJA PLENARNA: PAŃSTWO – GOSPODARKA – BEZPIECZEŃSTWO
DEBATA: Część I

 • Nowe wyzwania w obliczu wojny na Ukrainie: wymiar militarny, gospodarczy i polityczny
 • Skutki wojny dla polskiej i europejskiej niezależności energetycznej
 • Finanse publiczne wobec realiów: Polski Ład, inflacja, Fundusz Odbudowy
 • Bezpieczeństwo UE i NATO - kluczowa rola Polski
 • Dywersyfikacja gospodarcza jako skutek sankcji na wschodzie
 • Społeczny i kulturowy wymiar wojny
 • Edukacja jako ważny element w procesie transformacji w zmieniającym się świecie
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał
 • Neutralność klimatyczna - na jakich warunkach i jakim kosztem?
 • Wspólna polityka rolna 2023-2027 a wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu

GALA WRĘCZENIA STATUETEK „BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2022"
DEBATA: Część II

 • Nowe wyzwania w obliczu wojny na Ukrainie: wymiar militarny, gospodarczy i polityczny
 • Skutki wojny dla polskiej i europejskiej niezależności energetycznej
 • Finanse publiczne wobec realiów: Polski Ład, inflacja, Fundusz Odbudowy
 • Bezpieczeństwo UE i NATO - kluczowa rola Polski
 • Dywersyfikacja gospodarcza jako skutek sankcji na wschodzie
 • Społeczny i kulturowy wymiar wojny
 • Edukacja jako ważny element w procesie transformacji w zmieniającym się świecie
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał
 • Neutralność klimatyczna - na jakich warunkach i jakim kosztem?
 • Wspólna polityka rolna 2023-2027 a wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu

SESJA I

Panel 1: Gospodarka po kryzysie - czas odbudowy

 • Priorytety dla gospodarki po okresie pandemii - Krajowy plan odbudowy
 • Bilans trudnego roku: obszary gospodarki odporne na kryzys
 • Rola Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowaniu nowych scenariuszy gospodarczych
 • Innowacyjność jako ewolucja czy rewolucja? Rozwiązania przełomowe czy rozwój poprzez optymalizację
 • Źródła kapitału na rozwój i innowacje: nowe zagrożenia, modele i możliwości biznesowe
 • Dynamika otoczenia regulacyjnego a bezpieczeństwo projektów inwestycyjnych
 • Wirtualna gospodarka: transformacja sektorów które najbardziej ucierpiały na kryzysie
 • Negatywne skutki wojny dla polskiej i unijnej gospodarki - recepta na kryzys

Panel 2: Energetyka - scenariusze rozwoju

 • Polityka Energetyczna Państwa 2040 - aktualizacje strategii grup energetycznych
 • Skutki Fitfor55 dla branży energetycznej oraz gospodarki
 • Reforma systemu ETS - stanowisko Polski
 • Energetyka jądrowa dla Polski w 2030?
 • Nowe scenariusze na energetykę węglową w kontekście kryzysu wschodniego
 • Między bezpieczeństwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy grup energetycznych
 • Gaz dla dużej energetyki – rola Baltic Pipe i alternatywnych źródeł dostaw
 • Przyszłość dzisiejszych liderów rynku naftowego
 • Deficyt mocowy po roku 2025 – scenariusze rozwiązań

Panel 3: Bezpieczeństwo narodowe

 • Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej
 • Narodowa Polityka Zbrojeniowa - impuls do modernizacji i rozwoju przemysłu obronnego
 • Rola RCB i BBN w kształtowaniu bezpieczeństwa kraju
 • Aktywność Polski w NATO – aktywność NATO w Polsce
 • Potencjał Polskiego przemysłu obronnego - polska produkcja zbrojeniowa na tle rynków światowych
 • Cyber zagrożenia i cyberbezpieczeństwo w obliczu konfliktu na wschodzie
 • Bezpieczeństwo Polski, UE i NATO wobec rosyjskiej agresji

SESJA II

Panel 1: Rozwój, inwestycje, innowacje

 • Europejski zielony ład w strategiach polskiego przemysłu
 • Kapitał na inwestycje i innowacje
 • Wodór jako paliwo przyszłości
 • Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie – jak odejść skutecznie od węgla
 • Program „Mój Prąd 4.0"
 • Gospodarka odpadami – perspektywa przedsiębiorstw i samorządów
 • Projekty oparte na gazie. Dalsze scenariusze w obliczu kryzysu gazowego

Panel 2: Infrastruktura i transport

 • Trudniej, drożej inaczej - nowe realia
 • Rozwój infrastruktury Polski Wschodniej - rozwiązania niezbędne dla gospodarki i logistyki kraju?
 • Zielony transport: Kluczowe projekty kolejowe i drogowe z punktu widzenia gospodarki
 • Nowe kierunki potoków towarów w związku z sankcjami UE
 • Rynek przewoźników w obliczu wojny na wchodzie, stan po pandemii
 • Kluczowe elementy infrastruktury transportowej: porty lotnicze, morskie, terminale

SESJA III

Panel 1: OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki zielonej transformacji

 • Ustawa 10H – oczekiwania rynku
 • Potencjał rynkowy energetyki wiatrowej i fotowoltaiki
 • Energetyka prosumencka w programie Mój Prąd 4.0
 • Programy NFOŚiGW dla sektora i odbiorców indywidualnych
 • Magazynowanie energii - wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku OZE
 • Rozwój OZE z perspektywy dystrybucji w kontekście inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci
 • Zeroemisyjne gruntowe pompy ciepła
 • Dostosowanie sfery prawnej, organizacyjnej i technicznej do rozwoju energetyki rozproszonej

Panel 3: Samorząd lokalny

 • Rola i zadania samorządów w obliczu nowych wyzwań: społeczne, finansowe i gospodarcze konsekwencje wojny
 • Fala uchodźców z Ukrainy: mieszkania, praca, opieka zdrowotna, edukacja. Działania tymczasowe czy długofalowe
 • Problemy migracyjne Polski Wschodniej: konieczne regulacje, dostępne środki, wsparcie zewnętrzne
 • Nowa perspektywa finansowa UE a realizowane inwestycje
 • Jak utrzymać tempo inwestycji w kolejnych latach w kontekście mniejszych środków pochodzących z funduszy europejskich
 • Smog - problem trudniejszy niż się spodziewano. Rozwiązania proponowane i wdrażane na szczeblu centralnym oraz na poziomie samorządów
 • Skuteczność samorządów w budowaniu potencjału gospodarczego regionu
 • Reforma śmieciowa - efekty vs odbiór społeczny
 • Polityka klimatyczna UE a działania na poziomie samorządów: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, elektromobilność, niska emisja
 • Przyszłość polskiego biznesu na ścianie wschodniej - wyzwania wynikające z zamrożenia współpracy z Rosją i Białorusią oraz ustania współpracy z Ukrainą. Rola rządu, rola samorządu 

Kategoria wydarzenia:

Inne

Terminy wydarzenia

Organizator

.

Nr telefonu: (81) 747 65 10 Skopiuj

Nr telefonu: 600 093 005 Skopiuj

E-mail: info@ecb.biz.pl Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Subskrybuj newsletter

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe