Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2011-10-11
Przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o.
brak grafiki
Siedziba:
Siemianowice Śl., śląskie
NIP:
643-16-17-240
Zasięg:
Międzynarodowy
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (1) | usługi (1)
Przedsiębiorstwo „OPA – LABOR” Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności Ośrodka Pomiarów
i Automatyki powołanego w 1976r. w Katowickim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego.
Podstawowe cele OPA to podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach
elektrycznych oraz zapewnienie ciągłości pracy podstawowych urządzeń energomaszynowych
i rozwoju automatyzacji w kopalniach.

Ośrodek Pomiarów i Automatyki do 1993r. działał w strukturze kopalni „Wieczorek”.
Następnie w 1993r. w wyniku przekształceń własnościowych, przeniesiony został do zakładu górniczego PPUH „LABOR” Sp. z o.o. Od 2001 r. stanowi samodzielny podmiot gospodarczy: Przedsiębiorstwo „OPA – LABOR” Sp. z o.o.

Od 2007r. Przedsiębiorstwo dzieli się na dwa podstawowe działy:

1.Ośrodek Pomiarów i Automatyki
2.Zakład Energomechaniczny

Podstawowa oferta usług Ośrodka Pomiarów i Automatyki to:

•badania odbiorcze urządzeń budowy przeciwwybuchowej
•badania techniczne górniczych wyciągów szybowych
•serwis górniczych wyciągów szybowych
•badania i pomiary elektryczne i energetyczne przy użyciu metod i przyrządów specjalistycznych
•projektowanie sieci elektrycznych i dobór zabezpieczeń elektroenergetycznych

Przedsiębiorstwo „OPA – LABOR” Sp. z o.o. od 1996r. wpisane jest na listę rzeczoznawców wskazanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach jako rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego w dziedzinie:

•badań odbiorczych urządzeń budowy przeciwwybuchowej
•badań technicznych górniczych urządzeń wyciągowych
Kolejne upoważnienia posiadają numery:

2/96/GEM, 13/96/GEM, 29/00/GEM, 10/2002, 78/2005, 150/2008,

Od 2009 r. prowadzona jest działalność rozwojowa zmierzająca do uzyskania kolejnych upoważnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w dziedzinie kontroli maszyn i urządzeń górniczych dołowych i szybowych. Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług
w 2000r. wdrożono system jakości zgodny z PN - ISO 9002:1996 certyfikowany przez BVQI
z akredytacją DAR – Deutscher Akkreditierungsrat i akredytacją PCA – Polskiego Centrum Akredytacji.

W 2003r. wprowadzony został system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, certyfikowany przez BVC (Bureau Veritas Certyfication) z akredytacją PCA.

Przez wszystkie lata działalności „OPA – LABOR” Sp. z o.o. świadczy usługi, których nadrzędnym celem jest utrzymanie i podnoszenie bezpieczeństwa pracy w zakresie eksploatacji urządzeń energomechanicznych w podziemnych zakładach górniczych.

Z oferty OPA-LABOR

PRODUKT

ogniwa fotowoltaiczne z osprzętem

Oferujemy kompletne instalacje fotowoltaiczne obejmujące : moduły, falowniki, systemy montażowe oraz kompletną usługę od projektu poprzez montaż do uruchomienia.

USŁUGA

diagnostyka i modernizcje sieci i urządzeń elektroenergetycznych

W zakresie sieci i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych nn, SN i WN : - badania i pomiary specjalistyczne; - analiza pracy, dobór zabezpieczeń; -  projektowanie; - serwis i modernizacje Nowe technologie - FOTOWOLTAIKA. Oferujemy...

Kontakt

Przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o.

Adres: Wyzwolenia 22, 41-103 Siemianowice Śl.

Nr telefonu: +48 32 2281 6 09 Skopiuj

Faks: +48 32 228 18 43 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Oferta OPA-LABOR wg kategorii

1.1.4. Osprzęt pomocniczy do generatorów
1.1.6.1. Projektowanie generatorów
1.1.6.4. Badania stanu technicznego generatorów
1.1.6.5. Modernizacje generatorów
1.2.3. Sterowanie napędów elektrycznych
1.2.6.1. Urządzenia napędowe - doradztwo
1.2.6.2. Projektowanie napędów
1.2.6.4. Diagnostyka i serwis napędów
1.2.6.5. Ocena stanu technicznego napędów
1.3.5.1. dobór transformatorów, doradztwo
1.3.5.3.2. pomiary i diagnostyka transformatorów energetycznych
1.3.5.4.4. rozruch transformatorów energetycznych
2.7.1.1. lampy uliczne
2.7.1.2. oświetlenie placów i skwerów
2.7.1.3. oświetlenie architektoniczne (iluminacja obiektów)
2.7.1.4. oświetlenie halowe i przemysłowe
2.7.6.1. pomiary oświetlenia, dobór urządzeń oświetleniowych
2.7.6.2.1. projektowanie instalacji oświetlenia wnętrzowego
2.7.6.2.2. projektowanie oświetlenia hal i obiektów przemysłowych
2.7.6.2.5. projektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego
2.7.6.2.6. projektowanie instalacji oświetlenia przeszkodowego
2.8.5.1. doradztwo w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej
2.8.5.2.1. projektowanie instalacji odgromowych dla budynków mieszkalnych
2.8.5.2.2. projektowanie instalacji odgromowych dla budynków użyteczności publicznej
2.8.5.2.3. projektowanie instalacji odgromowych dla obiektów przemysłowych
2.8.5.2.4. projektowanie instalacji odgromowych dla obiektów i konstrukcji energetycznych
2.8.5.3.1. projektowanie instalacji ochrony przepięciowej dla budynków mieszkalnych
2.8.5.3.2. projektowanie instalacji ochrony przepięciowej dla budynków użyteczności publicznej
2.8.5.3.3. projektowanie instalacji ochrony przepięciowej dla obiektów przemysłowych
2.8.5.3.4. projektowanie instalacji ochrony przepięciowej dla obiektów energetycznych
2.8.5.5.1. wykonawstwo instalacji odgromowych i uziemiających w budynkach mieszkalnych
2.8.5.5.2. wykonawstwo instalacji odgromowych i uziemiających w budynkach użyteczności publicznej
2.8.5.5.3. wykonawstwo instalacji odgromowych i uziemiających dla obiektów przemysłowych
2.8.5.5.4. wykonawstwo instalacji odgromowych i uziemiających dla obiektów energetycznych
2.8.5.6.1. wykonawstwo instalacji przeciwprzepięciowych w budynkach mieszkalnych
2.8.5.6.2. wykonawstwo instalacji przeciwprzepięciowych w budynkach użyteczności publicznej
2.8.5.6.3. wykonawstwo instalacji przeciwprzepięciowych dla obiektów przemysłowych
2.8.5.6.4. wykonawstwo instalacji przeciwprzepięciowych dla obiektów energetycznych
2.8.5.7. ekwipotencjalizacja instalacji
2.9.1. doradztwo w zakresie sieci i instalacji
2.9.2.1. projektowanie instalacji elektrycznych
2.9.2.2. projektowanie przemysłowych instalacji elektrycznych
2.9.2.3. projektowanie instalacji dla obiektów energetycznych
2.9.2.4.1. projektowanie linii kablowych niskiego napięcia
2.9.2.4.2. projektowanie linii kablowych średniego napięcia
2.9.3.1. wykonawstwo instalacji elektrycznych
2.9.3.2. wykonawstwo przemysłowych instalacji elektrycznych
2.9.3.3.1. wykonawstwo przyłączy niewielkich obiektów budowlanych
2.9.3.3.2. wykonawstwo przyłączy obiektów średniej mocy
2.9.3.3.3. wykonawstwo przyłączy obiektów wielkopowierzchniowych (dużej mocy)
2.9.3.3.4. wykonawstwo przyłączy obiektów przemysłowych
3.1.8.2.1. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej niskiego napięcia
3.1.8.2.2. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej średniego napięcia
3.1.8.2.3. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej wysokiego napięcia
3.1.8.2.4. diagnostyka i pomiary aparatury łączeniowej inne
3.1.8.3.1. aparatura łączeniowa nN - usługi eksploatacyjne
3.1.8.3.2. aparatura łączeniowa SN - usługi eksploatacyjne
3.1.8.3.3. aparatura łączeniowa WN i NN - usługi eksploatacyjne
3.1.8.3.4. usługi eksploatacyjne w zakresie aparatury łączeniowej - inne
3.1.8.4.1. montaż/uruchomienia aparatury nN
3.1.8.4.2. montaż/uruchomienia aparatury SN
3.1.8.4.3. montaż/uruchomienia aparatury WN
3.1.8.4.4. montaż/uruchomienia aparatury - inne
3.2.4.1. dobór aparatury rozdzielczej, doradztwo
3.2.4.2. pomiary i diagnostyka rozdzielnic
3.2.4.3.1. przeglądy i konserwacja rozdzielnic nN
3.2.4.3.2. przeglądy i konserwacja rozdzielnic SN
3.2.4.3.3. przeglądy i konserwacja rozdzielnic WN
3.2.4.5.1. prace remontowe i modernizacja rozdzielni niskiego napięcia
3.2.4.5.2. prace remontowe, modernizacja aparatury rozdzielczej średniego napięcia
3.2.4.5.3. prace remontowe i modernizacja rozdzielni WN i NN
3.3.4.1. dobór urządzeń rozdzielczych, doradztwo
3.3.4.2.1.1. projektowanie rozdzielni instalacyjnych
3.3.4.2.1.2. projektowanie rozdzielni dystrybucyjnych (mocy)
3.3.4.2.1.3. projektowanie rozdzielni - inne
3.3.4.2.2. projektowanie stacji i rozdzielni średniego napięcia
3.3.4.2.3. projektowanie stacji rozdzielczych i trafo WN i NN
3.3.4.3.1.1. wykonawstwo rozdzielni niskiego napięcia małej mocy
3.3.4.3.1.2. wykonawstwo rozdzielni niskiego napięcia średniej mocy
3.3.4.3.2.1. wykonawstwo stacji SN - wnętrzowych
3.3.4.3.2.2. wykonawstwo stacji SN - napowietrznych
3.3.4.4.1.1. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej nN
3.3.4.4.1.2. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej SN
3.3.4.4.1.3. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej WN
4.1.7. analizatory i rejestratory parametrów sieci - pomiar stacjonarny
4.3. systemy pomiarowe i monitoringu pomiarów
4.7.1.1.1. pomiary instalacji elektrycznych nN
4.7.1.1.2. pomiary instalacji elektroenergetycznych SN
4.7.1.1.3. pomiary instalacji - inne
4.7.1.2. pomiar poprawności zerowania
4.7.1.3. pomiary urządzeń elektrycznych
4.7.1.4. pomiary kontrolne aparatury zabezpieczeniowej
4.7.1.5. pomiary instalacji odgromowych i uziemiających
4.7.1.6. pomiary rezystancji izolacji
4.7.1.7. pomiary termowizyjne i pirometryczne
4.7.1.8. próby napięciowe kabli energetycznych
4.7.1.10. pomiary jakości parametrów zasilania
4.7.1.11. inne usługi pomiarowe
4.7.2. projektowanie układów pomiarowych
4.7.3. wykonawstwo układów pomiarowych i rozliczeniowych
4.7.5. sprawdzanie i legalizacja przyrządów pomiarowych
5.1.1.1. przekaźniki elektroenergetyczne: prądowe
5.1.1.2. przekaźniki elektroenergetyczne: napięciowe
5.1.1.3. przekaźniki elektroenergetyczne: mocy
5.1.1.4. przekaźniki elektroenergetyczne: częstotliwościowe
5.1.1.5. przekaźniki elektroenergetyczne: parametrów fazowych
5.1.1.6. przekaźniki elektroenergetyczne: ziemnozwarciowe
5.1.1.7. przekaźniki elektroenergetyczne: kierunkowe, porównawcze
5.1.1.8. przekaźniki elektroenergetyczne: stanu izolacji
5.1.1.9. przekaźniki elektroenergetyczne: łukochronne
5.1.1.10. przekaźniki elektroenergetyczne: czasowe (zwłoczne)
5.1.1.11. przekaźniki elektroenergetyczne: blokady łączeniowej
5.1.1.12. przekaźniki elektroenergetyczne: ciągłości obwodu
5.1.1.13. przekaźniki elektroenergetyczne: pomocnicze
5.1.1.14. przekaźniki elektroenergetyczne: ciśnieniowe, gazowo-przepływowe
5.1.1.15. przekaźniki elektroenergetyczne: termiczne
5.1.1.16. inne przekaźniki elektroenergetyczne
5.1.2.1. zabezpieczenia transformatorów i autotransformatorów
5.1.2.2. zabezpieczenia generatorów
5.1.2.3. zabezpieczenia bloków generator-trafo
5.1.2.4. zabezpieczenia linii elektroenergetycznych
5.1.2.5. zabezpieczenia silników
5.1.2.6. zabezpieczenia obwodów kompensacji mocy
5.1.2.7. zabezpieczenia szyn zbiorczych
5.1.2.8. zabezpieczenia pól rozdzielni
5.1.2.9. inne zespoły zabezpieczeń elektroenergetycznych
5.1.3.2. układy sterowania rezerwą (LRW)
5.1.3.3. układy powtórnego załączenia (SPZ, SPZ po SCO)
5.1.3.4. układy kontroli i przełączania źródła zasilania (SZR, PPZ)
5.1.3.5. automaty odciążające
5.1.3.6. automaty synchronizujące
5.1.3.7. układy łagodnego rozruchu silników
5.1.3.8. automatyka elektroenergetyczna: regulatory napięcia
5.1.4. rejestratory zdarzeń i zakłóceń
5.3.2. sterowniki obiektowe i polowe
5.3.3. moduły akwizycyjne/ koncentratory danych
5.3.4. moduły łączności, modemy, urządzenia komunikacyjne
5.6.1. doradztwo i dobór układów automatyki zabezpieczeniowej
5.6.2. projektowanie obwodów wtórnych (automatyki i sterowania)
5.6.3. wykonawstwo układów automatyki elektroenergetycznej
5.6.4. projektowanie i wykonawstwo obwodów sygnalizacji
5.6.5. projektowanie i wykonawstwo systemów wizualizacji
5.6.7. testowanie i uruchomienie układów automatyki elektroenergetycznej
5.6.8. badania sprawdzające układów automatyki elektroenergetycznej
5.6.9. badania sprawdzające aparatury zabezpieczeniowej
5.6.10. konserwacja urządzeń i układów automatyki elektroenergetycznej
6.6.1. doradztwo/ dobór urządzeń do systemów zasilania
6.6.2.1. projektowanie bateryjnych układów zasilania
6.6.3.1. modernizacja układów zasilania awaryjnego
6.6.3.2. wykonawstwo układów zasilania małej mocy
6.6.3.3. wykonawstwo układów zasilania średniej mocy
6.6.3.4. wykonawstwo układów zasilania dużej mocy
6.6.3.5. uruchomienia układów i urządzeń zasilania
7.4.1. doradztwo, dobór urządzeń kompensacji mocy i kondycjonowania energii
7.4.2. pomiary mocy biernej i harmonicznych
7.4.3. diagnostyka aparatury kompensacyjnej i filtrującej
7.4.4. przeglądy aparatury kompensacyjnej i filtrującej
7.4.5. projektowanie układów kompensacji mocy biernej
7.4.6. projektowanie układów redukcji zakłóceń i harmonicznych
7.4.8. montaż filtrów i urządzeń kondycjonujących energię
7.4.9. montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej

Pokaż więcej