Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2011-03-30
Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki "ELTEAM"
brak grafiki
Siedziba:
Knurów, śląskie
Zasięg:
Międzynarodowy
Firma oferuje:

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki „ELTEAM” specjalizuje się w:

1. Pomiarach eksploatacyjnych, awaryjnych, pomontażowych, uruchomieniowych w pełnym zakresie:

  • Transformatorów II, III i IV grupy,
  • Rozdzielni WN, SN i nN,
  • Automatyki zabezpieczeniowej,
  • Układów kontrolno – pomiarowych i jakości energii elektrycznej,

2. Badaniach:

  • Ochrony przeciwporażeniowej (pomiar napięć krokowych i dotykowych),
  • Instalacji odgromowej oraz elektrostatyki,
  • Termowizyjnych z wykorzystaniem kamery,
  • Wyładowań Niezupełnych metodą ultradźwiękową (NOWOŚĆ),

3. Pomiarach, doborze, montażu i uruchomieniu układów kompensacji mocy biernej,

4. Modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych (TPA) oraz automatyki zabezpieczeniowej,

5. Montażu transformatorów, aparatury rozdzielczej, AKPiA, kabli i głowic,

6. Remontach i naprawach szaf (NS3Z) napędów PPZ transformatorów, przełączników mocy, przekładni, itp.

7. Projektowaniu i produkcji aparatury pomiarowej z uwzględnieniem zastosowania i potrzeb Użytkowników,

8.Kompleksowej obsłudze i utrzymaniu transformatorowych stacji SN oraz rozdzielni SN i nN. Dostępne usługi: Help24 (szybka reakcja i pomoc 24h w przypadku kłopotów z zasilaniem) oraz Online24 (ciągły monitoring pracy rozdzielni i transformatorów wraz z szybką reakcją serwisu),

9. Jako Centrum Kształcenia Ustawicznego ENERGOEXPERT organizujemy kursy i szkolenia z zakresu pomiarów i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

Służymy fachową poradą na każdym etapie zadania, od przygotowania zakresu prac, po wykonawstwo i analizy.

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa zapytanie.

Dobieramy i produkujemy Zestawy Rezystorów Dociążających (ZRD-50) przekładniki napięciowe i prądowe w układach pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej lub automatyki SN i WN.

Oferta firmy

PRODUKT

Tester Obwodów Pomiarowych typ TOP-2

Tester przeznaczony jest do wykonywania pomiarów odbiorczych, okresowych, poawaryjnych obwodów pierwotnych i wtórnych przekładników prądowych i napięciowych stosowanych w energetyce jak i ukłądów pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej. ...

PRODUKT

Tester Wyłączników typ TW-100A

Tester jest mikroomomierzem przeznaczonym do diagnostyki wyłączników i styczników stosowanych w energetyce. Za pomocą testera typu TW-100 można wykonać pomiary: - rezystancji torów prądowych, styków, połączeń, itp. - czasów zamykania i...

SZKOLENIE

UKŁADY POMIAROWO - ROZLICZENIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zakres szkolenia: 1. Klasyfikacja układów pomiarowo – rozliczeniowych 2. Pomiary parametrów przekładników prądowych – ćwiczenia praktyczne 3. Dobór przekładników prądowych i napięciowych 4. Pomiary obciążenia przekładników przez liczniki oraz...

PRODUKT

Zespół Regulacji Napięcia typ ZRN-5000

Zadajnik do generacji prądów i napięć rażeniowych. Zespół Regulacji Napięcia dedykowany jest do zadawania napięć rażeniowych przy wykonywaniu pomiarów ochrony przeciwporażeniowej na obiektach i urządzeniach energetycznych, takich jak: GPZ-ty,...

PRODUKT

Ścierki ze zmywaczem dla energetyki

PW Solwent. Wysokowydajny, niepozostawiający osadu środek czyszczący i odtłuszczający na bazie rozpuszczalnika do czyszczenia kabli przed ich łączeniem oraz do konserwacji kabli, przełączników i urządzeń sieciowych Czyszczenie bez pozostawiania...

PRODUKT

Antybakteryjne ścierki do mycia rąk

PW Antybak. Bezwodny antybakteryjny środek do czyszczenia rąk Skuteczny przeciwko E-Coli, Leptospirozie Itp. Opracowane dla ludzi pracujących w terenie, Służb energetycznych , telekomunikacji, użyteczności publicznej Ściereczki o bardzo...

Kontakt

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki "ELTEAM"

Adres: Dworcowa 38 a, 44-190 Knurów

Nr telefonu: +48 691 551 725 Skopiuj

Faks: 32 2386 889 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Oferowane marki

Profil działalności firmy

1.3.1.1. transformatory rozdzielcze
1.3.1.2. transformatory rozdzielcze suche
1.3.1.3. transformatory rozdzielcze olejowe
1.3.1.4. sieciowe o napięciu górnym 110kV
1.3.1.5. transformatory i autotransformatory NN
1.3.1.6. transformatory blokowe
1.3.1.8. inne transformatory energetyczne
1.3.3.1. przełączniki zaczepów transformatorów energetycznych
1.3.3.3. elementy układów sterowania transformatorów energetycznych
1.3.4.5. transformatory mocy niskiego napięcia
1.3.5.1. dobór transformatorów, doradztwo
1.3.5.3.1. serwis oleju transformatorów energetycznych
1.3.5.3.2. pomiary i diagnostyka transformatorów energetycznych
1.3.5.3.3.1. konserwacja transformatorów niskich napięć
1.3.5.3.3.2. konserwacja transformatorów energetycznych średnich napięć
1.3.5.3.3.3. konserwacja transformatorów energetycznych wysokich napięć
1.3.5.3.3.4. konserwacja transformatorów - inne
1.3.5.3.4.1. serwis / usuwanie usterek / remonty transformatorów nn
1.3.5.3.4.2. serwis / usuwanie usterek / remonty transformatorów energetycznych SN
1.3.5.3.4.3. serwis / usuwanie usterek / remonty transformatorów energetycznych WN
1.3.5.3.4.4. serwis / usuwanie usterek / remonty osprzętu pomocniczego transformatorów
1.3.5.3.4.5. serwis / usuwanie usterek / remonty transformatorów - inne
2.2.3.1. szynoprzewody małej mocy (25-63A)
2.2.3.2. szynoprzewody średniej mocy (63-160A)
2.2.3.3. szynoprzewody średniej podwyższonej mocy (160-1000A)
2.2.3.4. szynoprzewody dużej mocy (1000-6000A)
2.2.3.7. akcesoria do szynoprzewodów
2.7.6.2.1. projektowanie instalacji oświetlenia wnętrzowego
2.7.6.2.2. projektowanie oświetlenia hal i obiektów przemysłowych
2.7.6.2.3. projektowanie instalacji oświetlenia komunalnego
2.7.6.2.4. projektowanie iluminacji architektonicznej
2.7.6.2.5. projektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego
2.7.6.2.6. projektowanie instalacji oświetlenia przeszkodowego
2.7.6.2.7. projektowanie innych instalacji oświetleniowych
2.7.6.3.1. wykonawstwo instalacji oświetlenia budynkowego
2.7.6.3.2. wykonawstwo instalacji oświetlenia przemysłowego i obiektów wielkopowierzchniowych
2.7.6.3.3. wykonawstwo instalacji oświetlenia zewnętrznego (ulice, place, budynki)
2.7.6.3.4. wykonawstwo instalacji oświetlenia awaryjnego
2.7.6.3.5. wykonawstwo instalacji oświetlenia przeszkodowego
2.7.6.4. serwis bieżący instalacji oświetleniowych
2.7.6.5. inne usługi w zakresie instalacji oświetleniowych
2.8.2.1. ograniczniki przepięć niskiego napięcia
2.8.5.5.1. wykonawstwo instalacji odgromowych i uziemiających w budynkach mieszkalnych
2.8.5.5.2. wykonawstwo instalacji odgromowych i uziemiających w budynkach użyteczności publicznej
2.8.5.5.3. wykonawstwo instalacji odgromowych i uziemiających dla obiektów przemysłowych
2.8.5.5.4. wykonawstwo instalacji odgromowych i uziemiających dla obiektów energetycznych
2.8.5.5.5. wykonawstwo instalacji odgromowych i uziemiających dla innych obiektów
2.8.5.6.1. wykonawstwo instalacji przeciwprzepięciowych w budynkach mieszkalnych
2.8.5.6.2. wykonawstwo instalacji przeciwprzepięciowych w budynkach użyteczności publicznej
2.8.5.6.3. wykonawstwo instalacji przeciwprzepięciowych dla obiektów przemysłowych
2.8.5.6.4. wykonawstwo instalacji przeciwprzepięciowych dla obiektów energetycznych
2.9.3.1. wykonawstwo instalacji elektrycznych
2.9.3.2. wykonawstwo przemysłowych instalacji elektrycznych
2.9.3.4. budowa układów zasilania placów budowy
3.1.5.7. przełączniki zaczepów do transformatorów (SN)
3.1.6.5. przełączniki zaczepów transformatorów (WN)
3.1.8.3.1. aparatura łączeniowa nN - usługi eksploatacyjne
3.1.8.3.2. aparatura łączeniowa SN - usługi eksploatacyjne
3.1.8.4.1. montaż/uruchomienia aparatury nN
3.1.8.4.2. montaż/uruchomienia aparatury SN
3.2.4.1. dobór aparatury rozdzielczej, doradztwo
3.2.4.2. pomiary i diagnostyka rozdzielnic
3.2.4.3.1. przeglądy i konserwacja rozdzielnic nN
3.2.4.3.2. przeglądy i konserwacja rozdzielnic SN
3.3.4.1. dobór urządzeń rozdzielczych, doradztwo
3.3.4.4.1.1. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej nN
3.3.4.4.1.2. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej SN
3.3.4.4.1.3. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej WN
4.1.1.1. stacjonarne przyrządy wieloparametrowe
4.1.1.2. aparatura stacjonarna do pomiaru napięcia
4.1.1.3. aparatura stacjonarna do pomiaru natężenia prądu
4.1.1.4. aparatura stacjonarna do pomiaru mocy i parametrów mocy
4.1.1.6. aparatura stacjonarna do pomiaru parametrów fazowych
4.1.1.7. aparatura stacjonarna do pomiaru częstotliwości
4.1.1.8. inne mierniki wielkości elektrycznych
4.1.2.1. przetworniki wielkości elektrycznych - wieloparametrowe
4.1.2.2. przetworniki natężenia prądu
4.1.2.3. przetworniki napięcia elektrycznego
4.1.2.4. przetworniki mocy elektrycznej
4.1.2.5. przetworniki parametrów fazowych
4.1.2.6. przetworniki częstotliwości
4.1.2.7. inne przetworniki
4.1.3.1. 1-fazowe liczniki energii elektrycznej
4.1.3.2. 3-fazowe liczniki energii elektrycznej
4.1.3.3. liczniki energii elektrycznej - inne
4.1.6.1. przekładniki niskiego napięcia
4.1.6.2. przekładniki średniego napięcia
4.1.6.3. napowietrzne przekładniki średniego napięcia
4.1.7. analizatory i rejestratory parametrów sieci - pomiar stacjonarny
4.3. systemy pomiarowe i monitoringu pomiarów
4.4.1.1. wielofunkcyjne przyrządy do pomiaru parametrów instalacji
4.4.1.7. mierniki i zadajniki do pomiaru napięcia rażenia
4.4.1.10. inne mierniki parametrów instalacji
4.4.3. dedykowane testery urządzeń elektrycznych
4.4.4. przenośne analizatory wielkości elektrycznych
4.7.1.1.1. pomiary instalacji elektrycznych nN
4.7.1.1.2. pomiary instalacji elektroenergetycznych SN
4.7.1.1.3. pomiary instalacji - inne
4.7.1.2. pomiar poprawności zerowania
4.7.1.3. pomiary urządzeń elektrycznych
4.7.1.4. pomiary kontrolne aparatury zabezpieczeniowej
4.7.1.5. pomiary instalacji odgromowych i uziemiających
4.7.1.6. pomiary rezystancji izolacji
4.7.1.10. pomiary jakości parametrów zasilania
4.7.1.11. inne usługi pomiarowe
4.7.3. wykonawstwo układów pomiarowych i rozliczeniowych
4.7.4. wzorcowanie/kalibracja przyrządów pomiarowych
5.1.2.1. zabezpieczenia transformatorów i autotransformatorów
5.1.3.4. układy kontroli i przełączania źródła zasilania (SZR, PPZ)
5.6.1. doradztwo i dobór układów automatyki zabezpieczeniowej
5.6.2. projektowanie obwodów wtórnych (automatyki i sterowania)
5.6.3. wykonawstwo układów automatyki elektroenergetycznej
5.6.4. projektowanie i wykonawstwo obwodów sygnalizacji
5.6.5. projektowanie i wykonawstwo systemów wizualizacji
5.6.6. prefabrykacja szaf sterownicznych, telemechaniki obiektowej
5.6.7. testowanie i uruchomienie układów automatyki elektroenergetycznej
5.6.8. badania sprawdzające układów automatyki elektroenergetycznej
5.6.9. badania sprawdzające aparatury zabezpieczeniowej
5.6.10. konserwacja urządzeń i układów automatyki elektroenergetycznej
6.6.3.1. modernizacja układów zasilania awaryjnego
6.6.3.5. uruchomienia układów i urządzeń zasilania
6.6.4.1. diagnostyka układów zasilania
6.6.4.2. serwis bieżący i konserwacja zasilaczy UPS
6.6.4.4. serwis automatyki układów zasilania awaryjnego
7.1.1.1. kondensatory mocy, baterie kondensatorów niskiego napięcia
7.1.1.2. kondensatory mocy, baterie kondensatorów średniego napięcia
7.1.4. zestawy do kompensacji indywidualnej
7.4.2. pomiary mocy biernej i harmonicznych
7.4.3. diagnostyka aparatury kompensacyjnej i filtrującej
7.4.4. przeglądy aparatury kompensacyjnej i filtrującej
8.4.3. pojazdy diagnostyczne i pomiarowe dla elektroenergetyki

Pokaż więcej