Witaj Rejestracja

Nie jesteś zalogowany

Zaloguj się
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2011-10-20

INTER-CONSULTING

brak grafiki
Siedziba:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Zasięg:
Krajowy
Firma oferuje:
Firma Inter-Consulting od ponad 14 lat z zajmuje się projektowaniem, pomiarami i badaniem specjalistycznych urządzeń energetycznych, mając na celu szukanie sposobów na optymalizacje warunków zasilania pod kątem poprawy jakości i poboru energii elektrycznej głównie w celu zmniejszenia jej kosztów.
Rosnąca liczba złożonych i wrażliwych urządzeń zasilanych ze wspólnej sieci elektroenergetycznej , a także wymogi Ustawy Prawo Energetyczne zmuszają nas - użytkowników energii elektrycznej do dbałości o parametry tej energii. Dbałość ta pozwoli na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń , uszkodzeń cennego sprzętu , a także będzie przyczyną negocjacji z dostawcą energii .
Z drugiej strony rosnące koszty energii dla wytworzenia produktów zmuszają nas do poszukiwania możliwości obniżenia kosztów energii.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta nasza firma dysponuje specjalistyczną aparaturą do pomiarów i rejestracji większości parametrów sieci elektroenergetycznych oraz przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem związanym z problematyką jakości energii elektrycznej, filtrów wyższych harmonicznych, kompensacji mocy biernej oraz mocy odkształceń w sieciach niskich i średnich napięć.

Mamy na swoim koncie kilkaset różnych niestandardowych układów kompensatorów, filtrów i urządzeń wpływających na poprawę jakości energii elektrycznej. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji Pierwszego w Polsce filtra aktywnego dla podstacji trakcyjnej o mocy 8,8 MW!

Jeśli chcieliby Państwo poprawić gospodarkę energią w swojej firmie, wyeliminować niepotrzebne straty mocy czynnej, obniżyć łączne opłaty za energię elektryczną lub na bieżąco kontrolować strategiczne parametry układu zasilania jesteśmy do Państwa dyspozycji .

Jesteśmy w stanie zaprojektować, dostarczyć, a razie potrzeby również zamontować między innymi :

Kompleksowa oferta urządzeń do kompensacji mocy biernej :
- Automatyczne baterie kondensatorów nn i sn do 30 kV,
- Baterie kondensatorów z dławikami ( wyższe harmoniczne )
- dowolnej charakterystyce tłumienia nn i sn do 15 kV ,
- Szybkie baterie kondensatorów ( falowniki zgrzewarki ) załączane łącznikami bezstykowymi (nn i sn do 6 kV ),
- Filtry wyższych harmonicznych ( pasywne LC nn i sn do 30 kV)
- Aktywne filtry wyższych harmonicznych nn i sn z transformacją redukujące poziom harmonicznych do THD < 3 % w prądzie ! ,
- Filtry redukujące FLICKER ,
- Szybkie kompensatory np. do zgrzewarek ,
- Kompensatory mocy pojemnościowej nn i sn statyczne i dynamiczne

Kompleksowa oferta urządzeń do badania , rejestracjii zapewnienia wysokiej jakości energii elektrycznej:
- Rejestratory przepięć , zaników napięcia i innych stanów awaryjnych
- Rejestratory wyższych harmonicznych - z możliwością określenia kierunku ich pochodzenia ( odbiorca / dostawca )
- Rejestratory parametrów sieci i układów zasilania ,
- System komputerowy wspomagający pracę energetyka (HMI)
- Filtry do sieci komputerowych i innych urządzeń budowane na podstawie analizy zakłóceń.
- Układy ochrony przed przepięciami ( projekty dostawa, montaż )
- Inne budowane na zamówienie układy energoelektroniczne
- Regulatory pieców indukcyjnych
- Urządzenia eliminujące przekroczenia mocy umownej
- Systemy pomiarowo kontrolne parametrów sieci wraz ze wskazaniami m.in. Pmax i rejestracją i wizualizacją na komputerze PC
- Pomiary i rejestracje parametrów charakteryzujących układ zasilania elektroenergetycznego a także poszczególne elementy tego układu .
- Badania , pomiary , analizy , konsultacje z ww. dziedzin .

Oferujemy kompleksowe rozwiązania problemów od analizy sytuacji na obiekcie poprzez projekt , dostawy, montaż i rozruch urządzeń i systemów , a także niezależnie poszczególne wydzielone elementy tego procesu dla przedsiębiorstw projektowych , montażowych , grup rozruchowych i generalnych wykonawców inwestycji .

Dzięki ciągłej współpracy z pracownikami naukowymi Politechniki Warszawskiej mamy możliwość analizy szczególnie złożonych problemów , również na drodze symulacji w laboratoriach dydaktycznych PW .

Badania i pomiary przeprowadzamy w zależności od potrzeb zarówno na niskim , jak i na średnim napięciu ( gdy jest to konieczne dla określenia przyczyn zakłóceń ).

Posiadane przez nas analizatory , oscyloskopy cyfrowe i inne aparaty umożliwiają rejestrację wybranych wielkości po wystąpieniu zakłócenia - co ma duży wpływ na efektywne wykrywanie nienormalnych stanów układu zasilania , bądź badanych urządzeń .

Współpraca naszej firmy z kadrą naukową Politechniki Warszawskiej zaowocowała wdrożeniami do zakładów przemysłowych rozwiązań z dziedziny filtracji wyższych harmonicznych .
Poza tym dzięki podpisanej z Politechniką umowie corocznie kilku studentów IV i V roku studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej odbywa w firmie Inter- Consulting praktyki dyplomowe .
W ramach tych praktyk studenci ostatnich lat mają możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej , a także poznania problemów z jakimi mogą się spotkać w przemysłowych układach elektroenergetycznych .
Dodaj plik...

Możesz skontaktować
się z firmą bezpośrednio
z poziomu tej strony.

Wystarczy, że skorzystasz
z powyższego formularza.

Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego zapytania ofertowego. Ty tylko wypełniasz formularz - my zajmujemy się resztą. Im więcej podasz szczegółów, tym bardziej precyzyjne odpowiedzi otrzymasz od dostawców.

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe