Witaj Rejestracja

Nie jesteś zalogowany

Zaloguj się
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2016-12-01

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Siedziba:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Zasięg:
Międzynarodowy
Strona firmowa:
www.itr.org.pl
Firma oferuje:
Osiągnięcia Instytutu Tele- i Radiotechnicznego (od 2007 r. skonsolidowanego Przemysłowym Instytutem Elektroniki) są wynikiem wieloletniej działalności naukowej, badawczej i wdrożeniowej w dziedzinie energetyki, elektroniki, automatyki, mechatroniki, technologii próżni i wielu innych. Innowacyjne opracowania ITR znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i gospodarki, w kraju i za granicą, zarówno w małych jak i wielkich przedsiębiorstwach. Wieloletnie doświadczenie badawcze, daje Instytutowi pozycję konkurencyjną w zakresie wdrożeń systemów i urządzeń, w szczególności w niszowych obszarach energetyki. Nasze opracowania zastosowane w rozdzielnicach energetycznych znacznie zwiększyły niezawodność pracy przemysłowych systemów energetycznych (na polach roponośnych Syberii, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, cukrowniach, elektrociepłowniach i innych). Prowadzone prace badawcze służą poprawie jakości energii oraz podniesieniu bezpieczeństwa zasilania i dotyczą:
- monitorowania analizy jakości energii elektrycznej,
- zabezpieczeń dla systemu z zasobnikami i źródłami energii odnawialnej,
- systemów sterowania kompensacją zniekształceń i eksploatacją zasobnika,
- automatyki samoczynnego załączania rezerwy w systemach bezprzerwowego zasilania,
- metod synchronizacji czasowej obiektów i zdalnego sterowania stacjami.
W ostatniej dekadzie opracowano i wdrożono:
- ponad tysiąc uniwersalnych urządzeń zabezpieczających w sieciach SN i n/n,
- komputerowych systemów monitoringu i nadzoru,
- konwerterów sygnałów i koncentratorów dla potrzeb systemów komunikacyjnych.
Oferta Instytutu obejmuje:
- mikroprocesorowe systemy do pomiarów, automatyki, sterowania oraz zabezpieczeń dla energetyki,
- automatyczne i półautomatyczne systemy sterowania i kontroli procesów technologicznych,
- systemy automatycznej kontroli wizyjnej AOI,
- systemy i urządzenia techniki cieplno–chemicznej,
- systemy i urządzenia pomiarowe i informatyczne,
- wykonywanie płytek drukowanych wielowarstwowych (również elastycznych),
- montaż powierzchniowy (SMD) i konwencjonalny,
- wzorce częstotliwości sterowane sygnałem GPS, rezonatory i generatory kwarcowe,
- elektrochemiczne powlekanie drutów,
- magnesy trwałe z proszków Nd-Fe-B,
- urządzenia do zgrzewania ultradźwiękowego- zgrzewarki, generatory, sonotrody,
- aparaturę i podzespoły technologii próżniowej.
Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR) jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską (nr 1941) w zakresie dyrektyw : 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r.
Akredytowane Laboratoria Badawcze i Wzorcujące oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów oferują:
1. Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów Elektronicznych (nr akredytacji PCA - AB 045)
- badania (funkcjonalne , narażenia klimatyczne i mechaniczne, badania kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa użytkowania) wybranych wyrobów elektronicznych takich, jak:
- elementy systemów alarmowych, np. czujki, centrale, sygnalizatory, systemy transmisji danych, systemy kontroli dostępu, zasilacze,
- aparatura pomiarowa oraz urządzenia laboratoryjne,
- systemy komputerowe i urządzenia techniki informatycznej (ETO),
- maszyny i urządzenia organizacyjno-technicznych środków pracy biurowej,
- elektroniczny sprzęt powszechnego użytku,
2. Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni (nr akredytacji PCA- AP 009)
- wzorcowanie przyrządów do pomiarów ciśnienia w zakresie ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego (próżni) oraz pomiary parametrów urządzeń pracujących w zakresie próżni,
- wzorcowanie próżniomierzy i przetworników ciśnienia absolutnego,
- pomiary helowych nieszczelności wzorcowych,
- pomiary parametrów helowych wykrywaczy nieszczelności,
- pomiar parametrów pomp jonowych.
3. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów ITR( nr akredytacji AC 079)
Certyfikacja na zgodność z:
-normami lub innymi dokumentami normatywnymi,
-normami zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskiej.
Certyfikacja wyrobów produkowanych masowo, partii wyrobów oraz wyrobów
jednostkowych tj.:
- systemy alarmowe i ich elementy,
- aparatura pomiarowa i laboratoryjna,
- urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania,
- sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
- urządzenia techniki informatycznej, wyposażenie biurowe,
-ocena zgodności wyrobów elektronicznych (oznakowanie CE).
Gwarancją jakości „świadczonych usług w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych, usług w dziedzinie elektroniki i elektrotechniki oraz przygotowania ich wyników do wdrożenia w praktyce w tym produkcja doświadczalna, jednostkowa i małoseryjna” jest wprowadzony w Instytucie i certyfikowany przez PCBC, System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.
Dodaj plik...

Możesz skontaktować
się z firmą bezpośrednio
z poziomu tej strony.

Wystarczy, że skorzystasz
z powyższego formularza.

Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego zapytania ofertowego. Ty tylko wypełniasz formularz - my zajmujemy się resztą. Im więcej podasz szczegółów, tym bardziej precyzyjne odpowiedzi otrzymasz od dostawców.

Zamów bezpłatny e-Biuletyn i powiadomienia mailowe