Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy firm Ostatnia aktualizacja: 2016-12-01
Instytut Tele- i Radiotechniczny
brak grafiki
Siedziba:
Warszawa, mazowieckie
NIP:
525-000-88-50
Zasięg:
Międzynarodowy
Firma oferuje: Oferuje:
produkty (17)
Osiągnięcia Instytutu Tele- i Radiotechnicznego (od 2007 r. skonsolidowanego Przemysłowym Instytutem Elektroniki) są wynikiem wieloletniej działalności naukowej, badawczej i wdrożeniowej w dziedzinie energetyki, elektroniki, automatyki, mechatroniki, technologii próżni i wielu innych. Innowacyjne opracowania ITR znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i gospodarki, w kraju i za granicą, zarówno w małych jak i wielkich przedsiębiorstwach. Wieloletnie doświadczenie badawcze, daje Instytutowi pozycję konkurencyjną w zakresie wdrożeń systemów i urządzeń, w szczególności w niszowych obszarach energetyki. Nasze opracowania zastosowane w rozdzielnicach energetycznych znacznie zwiększyły niezawodność pracy przemysłowych systemów energetycznych (na polach roponośnych Syberii, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, cukrowniach, elektrociepłowniach i innych). Prowadzone prace badawcze służą poprawie jakości energii oraz podniesieniu bezpieczeństwa zasilania i dotyczą:
- monitorowania analizy jakości energii elektrycznej,
- zabezpieczeń dla systemu z zasobnikami i źródłami energii odnawialnej,
- systemów sterowania kompensacją zniekształceń i eksploatacją zasobnika,
- automatyki samoczynnego załączania rezerwy w systemach bezprzerwowego zasilania,
- metod synchronizacji czasowej obiektów i zdalnego sterowania stacjami.
W ostatniej dekadzie opracowano i wdrożono:
- ponad tysiąc uniwersalnych urządzeń zabezpieczających w sieciach SN i n/n,
- komputerowych systemów monitoringu i nadzoru,
- konwerterów sygnałów i koncentratorów dla potrzeb systemów komunikacyjnych.
Oferta Instytutu obejmuje:
- mikroprocesorowe systemy do pomiarów, automatyki, sterowania oraz zabezpieczeń dla energetyki,
- automatyczne i półautomatyczne systemy sterowania i kontroli procesów technologicznych,
- systemy automatycznej kontroli wizyjnej AOI,
- systemy i urządzenia techniki cieplno–chemicznej,
- systemy i urządzenia pomiarowe i informatyczne,
- wykonywanie płytek drukowanych wielowarstwowych (również elastycznych),
- montaż powierzchniowy (SMD) i konwencjonalny,
- wzorce częstotliwości sterowane sygnałem GPS, rezonatory i generatory kwarcowe,
- elektrochemiczne powlekanie drutów,
- magnesy trwałe z proszków Nd-Fe-B,
- urządzenia do zgrzewania ultradźwiękowego- zgrzewarki, generatory, sonotrody,
- aparaturę i podzespoły technologii próżniowej.
Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR) jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską (nr 1941) w zakresie dyrektyw : 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 r.
Akredytowane Laboratoria Badawcze i Wzorcujące oraz Ośrodek Certyfikacji Wyrobów oferują:
1. Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów Elektronicznych (nr akredytacji PCA - AB 045)
- badania (funkcjonalne , narażenia klimatyczne i mechaniczne, badania kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa użytkowania) wybranych wyrobów elektronicznych takich, jak:
- elementy systemów alarmowych, np. czujki, centrale, sygnalizatory, systemy transmisji danych, systemy kontroli dostępu, zasilacze,
- aparatura pomiarowa oraz urządzenia laboratoryjne,
- systemy komputerowe i urządzenia techniki informatycznej (ETO),
- maszyny i urządzenia organizacyjno-technicznych środków pracy biurowej,
- elektroniczny sprzęt powszechnego użytku,
2. Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni (nr akredytacji PCA- AP 009)
- wzorcowanie przyrządów do pomiarów ciśnienia w zakresie ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego (próżni) oraz pomiary parametrów urządzeń pracujących w zakresie próżni,
- wzorcowanie próżniomierzy i przetworników ciśnienia absolutnego,
- pomiary helowych nieszczelności wzorcowych,
- pomiary parametrów helowych wykrywaczy nieszczelności,
- pomiar parametrów pomp jonowych.
3. Ośrodek Certyfikacji Wyrobów ITR( nr akredytacji AC 079)
Certyfikacja na zgodność z:
-normami lub innymi dokumentami normatywnymi,
-normami zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskiej.
Certyfikacja wyrobów produkowanych masowo, partii wyrobów oraz wyrobów
jednostkowych tj.:
- systemy alarmowe i ich elementy,
- aparatura pomiarowa i laboratoryjna,
- urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania,
- sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
- urządzenia techniki informatycznej, wyposażenie biurowe,
-ocena zgodności wyrobów elektronicznych (oznakowanie CE).
Gwarancją jakości „świadczonych usług w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych, usług w dziedzinie elektroniki i elektrotechniki oraz przygotowania ich wyników do wdrożenia w praktyce w tym produkcja doświadczalna, jednostkowa i małoseryjna” jest wprowadzony w Instytucie i certyfikowany przez PCBC, System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Z oferty Łukasiewicz - ITR

PRODUKT

Oprogramowanie: ELF

jest wielozadaniową aplikacją narzędziową, dedykowaną do nowej generacji inteligentnych sterowników polowych. Umożliwia tworzenie własnej logiki użytkownika dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta i obiektu. Profile logiki projektowane są...

PRODUKT

Sterownik polowy: MUPASZ 710 plus

MUPASZ 710 plus jest 7 generacją sterownika polowego, który został opracowany w ITR. Popularność na rynku krajowym jak i zagranicznych zdobył niezawodnością, ergonomią obsługi, intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz możliwością łatwego...

PRODUKT

Sygnalizatory prądu

SPPZ 214 przeznaczony jest do sygnalizacji przepływu prądów zwarć międzyfazowych i/lub doziemnych w liniach napowietrznych lub kablowych średniego napięcia w sieci izolowanej lub uziemionej przez rezystor. Kontroluje trzy prądy fazowe oraz...

PRODUKT

Zabezpieczenie łukoochronne

MAP 6 jest bezzwłocznym modułowym zabezpieczeniem łukoochronnym służącym do detekcji łuku w polach rozdzielczych, wyposażonym w 6 wejść i 1 wyjście optyczne. Zsumowany sygnał z wejść przekazywany jest na wyjście optyczne, co pozwala na budowę...

PRODUKT

Sygnalizatory napięcia

SN 1 / SN 2 / SN 3 / SN 4 przeznaczone są do ciągłej sygnalizacji napięcia na szynach rozdzielni. Obecność napięcia sygnalizowana jest oddzielnie dla każdej monitorowanej fazy w postaci wyświetlonego symbolu . Sygnalizator wykonany jest zgodnie z...

PRODUKT

Autonomiczne zabezpieczenie

Autonomiczne zabezpieczenie zwarciowe AZZ 4.02 przeznaczone jest ochrony linii SN od skutków zwarć i przeciążeń. Urządzenie charakteryzuje się niskim poborem mocy i jest zasilane z prądu roboczego z przekładników prądowych. Współpracuje z...

Zobacz pełną ofertę Łukasiewicz - ITR (17) ›

Kontakt

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Adres: Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Nr telefonu: 22 619 22 41 Skopiuj

Faks: 22 619 29 47 Pokaż numer Skopiuj

Przy kontakcie powołaj się na portal elektroinzynieria.pl

Wyślij wiadomość

Dodaj plik...

Oferta Łukasiewicz - ITR wg kategorii

1.3.3.1. przełączniki zaczepów transformatorów energetycznych
1.3.3.3. elementy układów sterowania transformatorów energetycznych
1.3.4.9. inne transformatory niskiego napięcia
2.6.3.2. izolatory przepustowe WN
2.8.3. dedykowane rozwiązania ochrony przepięciowej
3.1.3.3. wyłączniki mocy (nN)
3.1.3.4. rozłączniki mocy nN
3.1.3.5. styczniki małej mocy (nN)
3.1.3.6. styczniki średniej i dużej mocy (nN)
3.1.3.8. aparatura łączeniowa (nN) - inne
3.1.5.2. styczniki średniego napięcia
3.1.5.3. odłączniki średniego napięcia
3.1.5.4. rozłączniki średniego napięcia
3.1.5.5. wyłączniki średniego napięcia
3.1.5.9. aparatura łączeniowa średniego napięcia - inne
3.2.1.6. rozdzielnice prefabrykowane - inne
3.2.2. rozdzielnice prefabrykowane średniego napięcia
3.2.4.1. dobór aparatury rozdzielczej, doradztwo
3.2.4.2. pomiary i diagnostyka rozdzielnic
3.2.4.5.1. prace remontowe i modernizacja rozdzielni niskiego napięcia
3.2.4.5.2. prace remontowe, modernizacja aparatury rozdzielczej średniego napięcia
3.3.4.1. dobór urządzeń rozdzielczych, doradztwo
3.3.4.3.4. wykonawstwo rozdzielni i stacji rozdzielczych - inne
3.3.4.4.1.1. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej nN
3.3.4.4.1.2. diagnostyka i pomiary kontrole aparatury rozdzielczej SN
3.3.5. stacje rozdzielcze i rozdzielnie - inne
4.1.1.1. stacjonarne przyrządy wieloparametrowe
4.1.6.1. przekładniki niskiego napięcia
4.1.6.2. przekładniki średniego napięcia
4.1.7. analizatory i rejestratory parametrów sieci - pomiar stacjonarny
4.1.8. stacjonarne wskaźniki obecności napięcia
4.1.9. aparatura pomiarowa stacjonarna - inne
4.3. systemy pomiarowe i monitoringu pomiarów
4.7.1.1.3. pomiary instalacji - inne
4.7.1.4. pomiary kontrolne aparatury zabezpieczeniowej
4.7.1.11. inne usługi pomiarowe
4.7.2. projektowanie układów pomiarowych
4.7.5. sprawdzanie i legalizacja przyrządów pomiarowych
5.1.1.1. przekaźniki elektroenergetyczne: prądowe
5.1.1.2. przekaźniki elektroenergetyczne: napięciowe
5.1.1.3. przekaźniki elektroenergetyczne: mocy
5.1.1.4. przekaźniki elektroenergetyczne: częstotliwościowe
5.1.1.5. przekaźniki elektroenergetyczne: parametrów fazowych
5.1.1.6. przekaźniki elektroenergetyczne: ziemnozwarciowe
5.1.1.7. przekaźniki elektroenergetyczne: kierunkowe, porównawcze
5.1.1.8. przekaźniki elektroenergetyczne: stanu izolacji
5.1.1.9. przekaźniki elektroenergetyczne: łukochronne
5.1.1.10. przekaźniki elektroenergetyczne: czasowe (zwłoczne)
5.1.1.11. przekaźniki elektroenergetyczne: blokady łączeniowej
5.1.1.12. przekaźniki elektroenergetyczne: ciągłości obwodu
5.1.1.13. przekaźniki elektroenergetyczne: pomocnicze
5.1.1.14. przekaźniki elektroenergetyczne: ciśnieniowe, gazowo-przepływowe
5.1.1.15. przekaźniki elektroenergetyczne: termiczne
5.1.1.16. inne przekaźniki elektroenergetyczne
5.1.2.1. zabezpieczenia transformatorów i autotransformatorów
5.1.2.2. zabezpieczenia generatorów
5.1.2.4. zabezpieczenia linii elektroenergetycznych
5.1.2.5. zabezpieczenia silników
5.1.2.8. zabezpieczenia pól rozdzielni
5.1.2.9. inne zespoły zabezpieczeń elektroenergetycznych
5.1.3.1. układy automatycznego rozruchu
5.1.3.2. układy sterowania rezerwą (LRW)
5.1.3.3. układy powtórnego załączenia (SPZ, SPZ po SCO)
5.1.3.4. układy kontroli i przełączania źródła zasilania (SZR, PPZ)
5.1.3.5. automaty odciążające
5.1.3.6. automaty synchronizujące
5.1.3.7. układy łagodnego rozruchu silników
5.1.3.8. automatyka elektroenergetyczna: regulatory napięcia
5.1.3.9. inne automaty ruchowe
5.1.4. rejestratory zdarzeń i zakłóceń
5.2. Systemy kontroli i monitoringu
5.3.1. systemy telemechaniki
5.3.2. sterowniki obiektowe i polowe
5.3.3. moduły akwizycyjne/ koncentratory danych
5.3.4. moduły łączności, modemy, urządzenia komunikacyjne
5.3.5. konwertery sygnałów i protokołów
5.3.6. separatory sygnałów
5.3.7. inne urządzenia transmisyjne i komunikacyjne
5.4.1. wyświetlacze, monitory, panele, tablice synoptyczne
5.4.2. ściany graficzne
5.4.3. sygnalizatory świetlne
5.4.4. sygnalizatory akustyczne
5.4.5. sygnalizacja i wizualizacja w elektroenergetyce - inne
5.5. inne urządzenia automatyki elektroenergetycznej
5.6.1. doradztwo i dobór układów automatyki zabezpieczeniowej
5.6.2. projektowanie obwodów wtórnych (automatyki i sterowania)
5.6.3. wykonawstwo układów automatyki elektroenergetycznej
5.6.4. projektowanie i wykonawstwo obwodów sygnalizacji
5.6.5. projektowanie i wykonawstwo systemów wizualizacji
5.6.6. prefabrykacja szaf sterownicznych, telemechaniki obiektowej
5.6.7. testowanie i uruchomienie układów automatyki elektroenergetycznej
5.6.8. badania sprawdzające układów automatyki elektroenergetycznej
5.6.9. badania sprawdzające aparatury zabezpieczeniowej
5.6.10. konserwacja urządzeń i układów automatyki elektroenergetycznej
5.6.11. inne usługi w zakresie automatyki elektroenergetycznej
9.5.6. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie i utrzymanie - inne programy
9.6. Inne rodzaje oprogramowania dla energetyki

Pokaż więcej