Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2014-02-06
Szkolenia uczynią cię bardziej konkurencyjnym

Nowa oferta szkoleniowa

Schneider Electric dąży do potwierdzenie jakości swoich wyrobów wysokim poziomem oferowanego doradztwa i szkoleń, by w ten sposób stać się zaufanym i wygodnym we współpracy partnerem.

Tematyka szkoleń związana jest z produktami i systemami w których zastosowano  wiodące na świecie technologie. Szkolenia odbywają się regularnie w salach laboratoryjnych wyposażonych  w stanowiska szkoleniowe wyposażonych w nowoczesne urządzenia, symulatory i oprogramowanie. Zapewniają one uzyskanie wiedzy poprzez realizację ćwiczeń praktycznych, które mają ułatwić uczestnikom kursów późniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy zawodowej.  

Szkolenia są organizowane także na miejscu  u klienta, a czas trwania szkolenia i specjalnie opracowany program jest dostosowany do określonych przed szkoleniem potrzeb.

Zakres tematyczny prowadzonych szkoleń jest szeroki, podobnie jak obszar działalności Schneider Electric, dzięki czemu użytkownicy urządzeń oraz partnerzy handlowi uzyskują wsparcie w interesującej dziedzinie techniki.

Naszą nową propozycją są szkolenia z Efektywności Energetycznej, przeznaczone dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za energetykę i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami  Efektywności Energetycznej oraz przedstawienie rozwiązań w tej dziedzinie. Zgodnie z regułą, że szkolenie obejmować powinno także część praktyczną, przedstawiane są przykłady rozwiązań technicznych i studia przypadków.  Szkolenia zapoznają z kluczowymi rozwiązaniami, które pozwalają znacznie zredukować zużycie energii. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe są oszczędności  w dużej skali  w obiektach przemysłowych i komercyjnych.

Opanowanie zasad projektowania instalacji elektrycznej i odpowiedniego doboru urządzeń  jest przydatne także dla instalatorów. Układów automatyki  w budynkach domowych także przynoszą znaczne oszczędności energii, o czym przekonują się z zadowoleniem mieszkańcy takich domów, płacąc niższe rachunki za energię elektryczną.

Kolejną dziedziną cieszącą się niezmiennie dużym zainteresowaniem jest automatyka i sterowanie przemysłowe. Wiedza praktyczna uzyskiwana w wyniku szkoleń przydatna jest w projektowaniu uruchamianiu i utrzymaniu ruchu zautomatyzowanych systemów produkcji i maszyn. Uczestnicy biorą udział  w ćwiczeniach praktycznych prowadzonych w malych grupach na stanowiskach badawczych wyposażonych w sterowniki, napędy, terminale operatorskie i komputery z odpowiednim oprogramowaniem. Nowe unikalne szkolenie w tej dziedzinie dotyczy projektowania systemów sterowania maszyn przy pomocy oprogramowania SoMachine.

Chcielibyśmy również zaprosić do zdobywania wiedzy w zakresie  zintegrowanych systemów automatyki budynkowej oraz systemów bezpieczeństwa. Uczestnicy naszych kursów mają możliwość praktycznej nauki w zakresie rozwiązań  funkcjonujących w nowoczesnych budynkach, prawidłowej konfiguracji urządzeń oraz ich programowania w celu optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury do zapewnienia jak najlepszych oszczędności energetycznych oraz zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

Pełna oferta szkoleniowa jest dostępna w katalogu szkoleń umieszczonym na stronie firmy Schneider Electric Polska Sp. z o.o.  Nowy interaktywny  katalog szkoleń umożliwia osobom zainteresowanym rozwojem zawodowym  rejestrację zgłoszenia  udziału poprzez stronę internetową. Na stronie internetowej z ofertą szkoleniową umieszczono unikalne narzędzie do wyboru interesujących szkoleń. Po wybraniu szkoleń możliwe jest stworzenie własnego katalogu z interesującymi szkoleniami.

Zapraszamy do zapoznania się z oferta szkoleniową i udzialu w szkoleniach!

Wiecej informacji pod linkiem.