Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2018-06-07
Firma Bosch Rexroth gotowa na wyzwania przyszłości

W 2017 roku firma Bosch Rexroth uzyskała znaczący wzrost sprzedaży i ilości zamówień, zarówno w ujęciu globalnym, jak i w Polsce. Lokalna spółka Bosch Rexroth Sp. z o.o. zwiększyła swoje przychody o 12%. W tym samym okresie ilość zamówień wzrosła aż o 24%. Na ten trend oddziaływały uwarunkowania polskiego rynku, takie jak wzrost PKB, dynamiczny rozwój produkcji w obszarze maszyn i obrabiarek skrawających oraz w przemyśle samochodowym. Co istotne, na tak pozytywne wyniki firmy znaczący wpływ miały strategiczne i organizacyjne zmiany, jakie firma Bosch Rexroth przechodzi od 2016 roku.

Firma Bosch Rexroth lokalnie – rozwój na polskim rynku
Podsumowując rezultaty osiągnięte przez firmę Bosch Rexroth w 2017 roku warto zwrócić uwagę, iż ważnymi czynnikami, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży były pogłębienie współpracy z siecią dystrybutorów oraz rozwój elektronicznego kanału sprzedaży eShop. Ponadto firma rozszerzyła sieć i pogłębiła kompetencje integratorów systemowych. Konsekwentne budowanie relacji z końcowymi klientami w działach utrzymania ruchu przyniosło wymierne efekty, podobnie jak rozbudowywanie działu mechatroniki czy aktywna współpraca z ośrodkami badawczo-naukowymi, takimi jak Politechnika Łódzka czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Co więcej, dzięki sprawniejszej logistyce, centralizacji oraz efektywnemu ofertowaniu konkurencyjność firmy na polskim rynku wzrosła.

W 2017 roku firma Bosch Rexroth położyła duży nacisk na promocję innowacyjnych produktów, szczególnie nowych napędów i osi elektrohydraulicznych w ramach kampanii produktowej Connected Hydraulics. Kolejnym celem firmy był rozwój kompetencji w zakresie elektroniki mobilnej z wykorzystaniem systemowego oprogramowania BODAS w maszynach samojezdnych. Bardzo istotnym obszarem działań firmy Bosch Rexroth były wszelkie aktywności związane z koncepcją Przemysłu 4.0 – promowanie, edukacja i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Firma Bosch Rexroth globalnie
W 2017 roku firma Bosch Rexroth zainwestowała aż 322,5 mln euro w badania i rozwój nowych produktów. Dzięki temu rozwiązania oferowane klientom są trwałe, efektywne i najwyższej jakości. Również dzięki inwestycjom na kwotę ponad 116 mln euro, firma Bosch Rexroth stale umacnia swoją silną pozycję w każdym z 80 krajów, w których jest obecna. Firma Bosch Rexroth stawia przede wszystkim na nowe rozwiązania technologiczne, wykorzystywanie efektu synergii zarówno na rynku, jak i w obrębie Grupy Bosch, a także na rozwój koncepcji związanych z oprogramowaniem i automatyzacją. Poza tradycyjnie już mocną pozycją w dziedzinie hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki mobilnej, firma Bosch Rexroth została kluczowym dostawcą rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. Transformacja firmy przynosi efekty: firma Bosch Rexroth stale zwiększa swoją konkurencyjność i udział w rynku.

Nowy wizerunek firmy Bosch Rexroth
Nowe logo firmy Bosch Rexroth, zaprezentowane po raz pierwszy w kwietniu 2018 roku na targach w Hanowerze, podkreśla zakończoną sukcesem transformację firmy w liczącego się dostawcę rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. Wizerunek marki jest wizytówką firmy. Ostatni raz firma Bosch Rexroth wprowadzała zmiany w swoim znaku graficznym w 2001 roku. Nowa marka „Rexroth – A Bosch Company" symbolizuje nowoczesność, niezależność i elastyczność, a także przynależność firmy do mocnej grupy. Kombinacja czcionek i kolorów symbolizuje istotę marki Bosch Rexroth: wprawianie w ruch. Nowy projekt logo firmy został specjalnie dostosowany do wymagań projektowych cechujących media cyfrowe. Kolor niebieski symbolizuje przemysł, a historycznie rzecz biorąc, kolor ten jest rozpoznawany jako symbol firmy Bosch Rexroth.
Fabryka Przyszłości – kluczowy projekt firmy Bosch Rexroth w 2018 roku
Firma Bosch Rexroth, będąca zarówno doświadczonym użytkownikiem, jak i dostawcą rozwiązań dla Przemysłu 4.0, opracowała koncepcję urzeczywistnienia wizji Fabryki Przyszłości. Część rewolucyjnych rozwiązań automatyki zawartych w wizji firma Bosch Rexroth oferuje już obecnie, a niektóre z nich zostaną wprowadzone na rynek już wkrótce. Ponadto dodatkowe wizjonerskie technologie będą sukcesywnie wdrażane w dalszej perspektywie.
W wizji Fabryki Przyszłości wszystkie sekcje i zakłady produkcyjne są ze sobą połączone, co zwiększa ich elastyczność. Użycie otwartych standardów umożliwia szybkie i łatwe skonfigurowanie systemów. Firma Bosch Rexroth oferuje lub wkrótce zacznie produkować wszystkie niezbędne elementy do urzeczywistnienia tej wizji, od technologii i komponentów po czujniki i rozwiązania systemowe. Projekt Fabryki Przyszłości łączy trzy kluczowe elementy: inteligentną przestrzeń, mobilność i produkty sieciowe. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów dotyczące automatyzacji, elastyczności, personalizacji i zmniejszania kosztów w ramach nowych cyfrowych modeli biznesowych.

Cyfrowy strumień tworzenia wartości
W Fabryce Przyszłości wszystkie maszyny i urządzenia zostaną konfigurowane w taki sposób, aby ich status mógł być definiowany online, w czasie rzeczywistym. Komendy dotyczące aktualizacji i konserwacji można będzie wykonywać zdalnie – niemalże jednym kliknięciem. Każdy etap pracy oraz procesów będzie rejestrowany, przesyłany i przetwarzany przez nowoczesne oprogramowanie. Będzie ono analizować, symulować i udoskonalać wszystkie procesy w całym strumieniu tworzenia wartości – od zakupu, poprzez proces produkcji aż po dostawę do klienta.

Maksymalizacja elastyczności
Dzięki Fabryce Przyszłości opłacalna będzie produkcja małych nakładów lub nawet pojedynczych sztuk. Maszyny będą się składać z łatwych w dostosowywaniu do potrzeb modułów, ponieważ sprzęt i oprogramowanie będą działać na każdym z nich niezależnie wykorzystując chmurę obliczeniową. Jednostki sterujące obiektem oraz jednostki zasilania będą miały łączność bezprzewodową. Linie produkcyjne wyposażone w technologie I4.0 już teraz są bardzo elastyczne i można je niezwykle szybko przeorganizować.

Autor:
Bosch Rexroth
Źródło:
www.boschrexroth.pl
Dodał:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.